Czy można przyjmować melatoninę w ciąży?

Published:

Rola melatoniny w ciąży

Melatonina to hormon, który odgrywa kluczową rolę w regulowaniu cyklu snu i czuwania oraz stymulowaniu układu odpornościowego. Kobiety w ciąży mają wyższy poziom melatoniny po 24 tygodniu ciąży, co potencjalnie zapewnia korzyści ochronne, takie jak zmniejszenie stresu oksydacyjnego i wspomaganie rozwoju płodu, co pomaga zapobiegać przedwczesnemu porodowi. Badania wskazują, że poziom mel atoniny wzrasta u kobiet w ciąży po 24 tygodniu ciąży, co może pomóc w zapobieganiu przedwczesnemu porodowi.

Spis treści

 1. Rola melatoniny w ciąży
 2. Znaczenie melatoniny dla zdrowych ciąż w badaniach na zwierzętach
 3. Jak zwiększona ekspozycja na melatoninę może pozytywnie wpływać na rytm okołodobowy dziecka?
 4. Obawy dotyczące stosowania melatoniny w ciąży
 5. Brak ostatecznych badań dotyczących profilu bezpieczeństwa lub skuteczności w poprawie wyników matczyno-płodowych
 6. Potencjalne interakcje z innymi lekami, takimi jak leki rozrzedzające krew lub leki przeciwpadaczkowe
 7. Obawy dotyczące stosowania melatoniny w ciąży
  1. Brak ostatecznych badań dotyczących profilu bezpieczeństwa lub skuteczności w poprawie wyników matczyno-płodowych
  2. Potencjalne interakcje z innymi lekami, takimi jak leki rozrzedzające krew lub leki przeciwpadaczkowe
  3. Suplementy melatoniny i ryzyko zespołu serotoninowego
 8. Bezpieczne alternatywy dla zarządzania snem w czasie ciąży
  1. Przyciemnianie światła przed snem i wyłączanie jasnych ekranów
  2. Eksperymentowanie z poduszkami ciążowymi dla lepszego wsparcia
  3. Ustalenie relaksującego rytuału przed snem (np. czytanie lub słuchanie uspokajającej muzyki)
  4. Konsultacje z pracownikami służby zdrowia na temat problemów ze snem
 9. Ekspozycja w pierwszym trymestrze ciąży i konsultacje z pracownikami służby zdrowia
  1. Omówienie stosowania melatoniny z lekarzem
  2. Potencjalne zagrożenia związane z nadmiernym spożyciem melatoniny
 10. Dawkowanie melatoniny u kobiet w ciąży
  1. Znaczenie omawiania stosowania melatoniny z pracownikami służby zdrowia
  2. Potencjalne zagrożenia związane z nadmiernym spożyciem melatoniny
  3. Znalezienie odpowiedniej dawki
 11. Najczęściej zadawane pytania dotyczące tego, czy można przyjmować melatoninę w ciąży
  1. Czy jest coś, co można bezpiecznie przyjmować na sen w ciąży?
  2. Co mogę przyjmować zamiast melatoniny w czasie ciąży?
  3. Jaki jest wpływ melatoniny na wskaźniki ciąż?
  4. Czy melatonina może wpływać na płodność?

czy może pani przyjmować melatoninę w ciąży?

Znaczenie melatoniny dla zdrowych ciąż w badaniach na zwierzętach

Badania na zwierzętach wykazały znaczenie melatoniny dla pomyślnego przebiegu ciąży. Na przykład, badania na szczurach wykazały, że suplementacja melatoniną w czasie ciąży poprawiła funkcję łożyska, zmniejszyła stan zapalny i chroniła przed stresem oksydacyjnym - wszystkie czynniki ważne dla utrzymania zdrowej ciąży. Chociaż odkrycia te są obiecujące dla zrozumienia potencjalnego wpływu melatoniny na ciążę u ludzi, potrzebne są dalsze badania przed wyciągnięciem ostatecznych wniosków.

Jak zwiększona ekspozycja na melatoninę może pozytywnie wpływać na rytm okołodobowy dziecka?

Ekspozycja na większe stężenia melatoniny podczas ciąży może mieć również korzystny wpływ na rytm okołodobowy noworodka - jego wrodzony zegar odpowiedzialny za zarządzanie wzorcami snu i innymi czynnościami biologicznymi. W jednym z badań przeprowadzonych na myszach, zwiększona ekspozycja matki na melatoninę doprowadziła do poprawy regulacji rytmu okołodobowego potomstwa w późniejszym życiu w porównaniu do tych bez podwyższonej ekspozycji prenatalnej. Sugeruje to, że odpowiedni poziom melatoniny u matki może potencjalnie wspierać rozwój zdrowych wzorców snu u dzieci. Dalsze badania są uzasadnione w celu ustalenia wpływu ekspozycji na melatoninę na ciąże u ludzi.

Obawy dotyczące stosowania melatoniny w ciąży

Pomimo jej naturalnego pochodzenia i potencjalnych korzyści podczas ciąży, istnieją obawy dotyczące stosowania melatoniny ze względu na nieuregulowaną produkcję i brak monitorowania przez FDA. Przyjmowanie suplementów melatoniny może podnieść jej poziom we krwi nawet 20-krotnie w stosunku do normalnych ilości - jest to ważne, ponieważ wiele suplementów zawiera również serotoninę.

Brak ostatecznych badań dotyczących profilu bezpieczeństwa lub skuteczności w poprawie wyników matczyno-płodowych

Obecnie brakuje ostatecznych badań dotyczących profilu bezpieczeństwa lub skuteczności suplementacji melatoniną w poprawie wyników matczyno-płodowych u kobiet w ciąży. Większość przeprowadzonych do tej pory badań została przeprowadzona na zwierzętach, a dane z badań na ludziach są ograniczone. W związku z tym pracownicy służby zdrowia mogą wahać się przed zalecaniem stosowania melatoniny w czasie ciąży, dopóki nie będą dostępne dalsze dowody.

Potencjalne interakcje z innymi lekami, takimi jak leki rozrzedzające krew lub leki przeciwpadaczkowe

Potencjalne interakcje z innymi lekami, takimi jak leki rozrzedzające krew lub leki przeciwpadaczkowe

Suplementy melatoniny mogą potencjalnie wchodzić w interakcje z innymi lekami powszechnie przepisywanymi w czasie ciąży, takimi jak leki rozrzedzające krew (np. warfaryna) lub leki przeciwpadaczkowe (np. fenytoina). Interakcje te mogą prowadzić do niekorzystnych skutków zarówno dla matki, jak i dziecka, jeśli nie są odpowiednio kontrolowane pod nadzorem lekarza. Dlatego tak ważne jest, aby kobiety w ciąży rozważające przyjmowanie suplementów melatoniny skonsultowały się ze swoim lekarzem przed rozpoczęciem jakiegokolwiek nowego schematu leczenia.

Ogólnie rzecz biorąc, ważne jest, aby zrozumieć potencjalną rolę melatoniny w ciąży i jej wpływ na zdrowie płodu. Jednak ze względu na brak ostatecznych badań dotyczących profilu bezpieczeństwa lub skuteczności, należy zachować ostrożność, rozważając stosowanie melatoniny w czasie ciąży.

Obawy dotyczące stosowania melatoniny w ciąży

Pomimo jej naturalnego pochodzenia, istnieją obawy dotyczące stosowania melatoniny w czasie ciąży ze względu na nieuregulowaną produkcję i brak monitorowania przez FDA. Przyjmowanie uzupełniającej melatoniny może podnieść jej poziom we krwi nawet 20-krotnie w stosunku do normalnych ilości - jest to ważna kwestia, ponieważ wiele suplementów zawiera również serotoninę.

Brak ostatecznych badań dotyczących profilu bezpieczeństwa lub skuteczności w poprawie wyników matczyno-płodowych

Chociaż niektóre badania sugerują, że melatonina może mieć potencjalne korzyści dla kobiet w ciąży, wciąż brakuje ostatecznych badań nad jej profilem bezpieczeństwa lub skutecznością w poprawie wyników matczyno-płodowych. Większość istniejących badań została przeprowadzona na zwierzętach, co oznacza, że ich wyniki nie mogą być bezpośrednio zastosowane u ludzi. Co więcej, większość badań przeprowadzonych na ludziach dotyczyła głównie endogennej melatoniny, a nie egzogennych suplementów.

Dlatego też kobiety w ciąży rozważające przyjmowanie suplementów melatoniny powinny zasięgnąć porady lekarza, aby upewnić się, że otrzymają dostosowane wskazówki dotyczące potencjalnych interakcji z innymi lekami. Zapewni to, że otrzymają one spersonalizowaną poradę opartą na ich unikalnych okolicznościach i czynnikach ryzyka.

Potencjalne interakcje z innymi lekami, takimi jak leki rozrzedzające krew lub leki przeciwpadaczkowe

Stwierdzono, że melatonina wchodzi w interakcje z niektórymi lekami, takimi jak leki rozrzedzające krew i leki przeciwpadaczkowe, potencjalnie prowadząc do niepożądanych skutków ubocznych. Na przykład, jedno z badań wykazało, że melatonina może zwiększać ryzyko krwawienia, gdy jest przyjmowana razem z lekami przeciwzakrzepowymi, takimi jak warfaryna. I odwrotnie, melatonina może zmniejszać skuteczność leków przeciwpadaczkowych, a tym samym zwiększać ryzyko napadów u epileptyków.

Biorąc pod uwagę te potencjalne interakcje, ważne jest, aby kobiety w ciąży omówiły swój schemat leczenia z lekarzem przed zastosowaniem suplementów melatoniny, ponieważ może być konieczne dostosowanie dawek lub rozważenie alternatywnych metod leczenia.

Suplementy melatoniny i ryzyko zespołu serotoninowego

Inną obawą związaną z przyjmowaniem melatoniny w czasie ciąży jest zwiększone ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego - potencjalnie zagrażającego życiu stanu spowodowanego nadmiernym poziomem serotoniny w organizmie. Ponieważ wiele suplementów melatoniny zawiera również serotoninę, kobiety w ciąży, które przyjmują te produkty, mogą nieumyślnie narazić siebie i swoje nienarodzone dzieci na to niebezpieczne powikłanie.

Objawy zespołu serotoninowego mogą wahać się od łagodnych (np. pobudzenie, dezorientacja) do ciężkich (np. wysoka gorączka, drgawki), w zależności od indywidualnych czynników i ilości serotoniny. Aby zminimalizować to ryzyko, ważne jest, aby przyszłe matki rozważające suplementację melatoniną skonsultowały się ze swoimi lekarzami na temat bezpiecznych alternatyw dla radzenia sobie z problemami ze snem podczas ciąży.

Podczas ciąży należy wziąć pod uwagę możliwe zagrożenia związane z używaniem melatoniny do wspomagania snu, a zbadanie innych metod zarządzania odpoczynkiem podczas ciąży może być korzystne. Bezpieczne alternatywy, takie jak przyciemnianie światła przed snem lub ustanowienie relaksującego rytuału przed snem, mogą pomóc zapewnić odpowiedni odpoczynek bez narażania dziecka na ryzyko.

Bezpieczne alternatywy dla zarządzania snem w czasie ciąży

Bezpieczne alternatywy dla zarządzania snem w czasie ciąży

Kobiety w ciąży doświadczające zaburzeń snu powinny rozważyć bezpieczniejsze alternatywy pod kierunkiem swojego lekarza przed zastosowaniem suplementów melatoniny. Można zastosować kilka strategii w celu poprawy jakości snu bez polegania na suplementach lub lekach. Bezpieczne, zdrowe praktyki snu w czasie ciąży mogą przynieść korzyści zarówno matce, jak i dziecku.

Przyciemnianie światła przed snem i wyłączanie jasnych ekranów

Jednym z prostych sposobów na lepszy sen jest przyciemnienie światła w otoczeniu, gdy zbliża się pora snu. Pomaga to zasygnalizować organizmowi, że nadszedł czas, aby się wyciszyć, co pozwala łatwiej się zrelaksować. Dodatkowo, wyłączenie jasnych ekranów urządzeń takich jak smartfony, tablety lub telewizory co najmniej godzinę przed snem może pomóc zmniejszyć ekspozycję na niebieskie światło, które może zakłócać naturalną higienę snu. Ograniczenie czasu spędzanego przed ekranem pozwoli Państwa mózgowi na naturalną produkcję melatoniny i przygotuje Państwa do spokojnego snu.

Eksperymentowanie z poduszkami ciążowymi dla lepszego wsparcia

Wygodna pozycja do spania staje się coraz większym wyzwaniem wraz z postępem ciąży ze względu na zmiany w rozkładzie masy ciała i rosnące dolegliwości, takie jak ból pleców lub skurcze nóg. Korzystanie z poduszki ciążowej, zaprojektowanej specjalnie dla kobiet w ciąży, może zapewnić bardzo potrzebne wsparcie, jednocześnie dostosowując się do wyjątkowych potrzeb przyszłych matek. Proszę poeksperymentować z różnymi kształtami i rozmiarami, aż znajdzie Pani taką, która zapewni optymalny komfort przez całą noc.

Ustalenie relaksującego rytuału przed snem (np. czytanie lub słuchanie uspokajającej muzyki)

 • Proszę stworzyć stałą rutynę przed snem: Wykonywanie tych samych czynności każdej nocy przed snem może zasygnalizować organizmowi, że nadszedł czas na sen. Proszę zaangażować się w spokojne czynności przed snem, na przykład przytulną kąpiel, czytanie powieści lub stosowanie metod relaksacyjnych, takich jak ćwiczenia oddechowe.
 • Proszę słuchać uspokajającej muzyki: Miękkie, kojące melodie mogą pomóc zrelaksować umysł i przygotować Państwa do spokojnego snu. Proszę wybierać melodie bez słów lub z delikatnym wokalem, aby uniknąć nadmiernej stymulacji mózgu.
 • Proszę ćwiczyć techniki relaksacyjne, takie jak medytacja mindfulness, aby zmniejszyć stres i przygotować się na spokojny sen. Proszę spróbować włączyć medytacje z przewodnikiem zaprojektowane specjalnie dla kobiet w ciąży do swojej rutyny przed snem.

Zaburzenia snu są częstym zjawiskiem u kobiet w ciąży, spowodowanym wahaniami hormonalnymi, dyskomfortem fizycznym i stresem emocjonalnym. Jednak przyjmowanie suplementów melatoniny może nie być najbezpieczniejszą opcją dla przyszłych matek ze względu na potencjalne ryzyko związane z jej stosowaniem w czasie ciąży. Zamiast polegać na suplementacji melatoniną lub innymi lekami, które mogą stanowić ryzyko dla rozwoju płodu, proszę rozważyć wdrożenie naturalnych strategii pod okiem pracowników służby zdrowia, którzy specjalizują się w opiece prenatalnej i posiadają wiedzę na temat bezpiecznych alternatyw dla radzenia sobie z problemami ze snem w tym krytycznym okresie.

Konsultacje z pracownikami służby zdrowia na temat problemów ze snem

Jeśli cierpi Pani na chroniczną bezsenność lub ma trudności ze snem pomimo wypróbowania tych alternatywnych metod, proszę skonsultować się ze swoim lekarzem w sprawie dodatkowych opcji dostosowanych specjalnie do potrzeb pacjentek w ciąży. Oceni on wszelkie przyczyny leżące u podstaw Pani zaburzeń snu, zalecając jednocześnie odpowiednie leczenie w oparciu o swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie wytycznych praktyki klinicznej medycyny snu. Proszę pamiętać, aby zawsze traktować priorytetowo otwartą komunikację z lekarzami podczas rozwiązywania problemów związanych ze zdrowiem prenatalnym - są oni po to, aby wspierać zarówno matkę, jak i dziecko na każdym kroku.

Korzystając z alternatywnych metod zarządzania snem w czasie ciąży, matki mogą upewnić się, że podejmują kroki w celu promowania zdrowego i spokojnego snu. Ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem we wczesnych stadiach ciąży w celu oceny wszelkich potencjalnych zagrożeń związanych ze spożywaniem melatoniny podczas ciąży.

Ekspozycja i kontrola w pierwszym trymestrze ciąży; konsultacje z pracownikami służby zdrowia

Ekspozycja w pierwszym trymestrze ciąży i konsultacje z pracownikami służby zdrowia

Jeśli zażywała Pani melatoninę przed odkryciem, że jest Pani w ciąży, naturalne jest, że odczuwa Pani niepokój związany z jej potencjalnym wpływem na rozwijające się dziecko. Na szczęście istnieją ograniczone dowody sugerujące szkodliwość melatoniny w pierwszym trymestrze ciąży. Ważne jest jednak, aby omówić wszelkie obawy ze swoim lekarzem i zbadać alternatywne opcje radzenia sobie z problemami ze snem podczas ciąży.

Omówienie stosowania melatoniny z lekarzem

Proszę podać swojemu lekarzowi wszystkie szczegóły dotyczące dawkowania i częstotliwości stosowania melatoniny podczas ciąży, aby mógł on ocenić potencjalne ryzyko lub korzyści związane z kontynuowaniem lub zaprzestaniem suplementacji. Pomoże im to ocenić wszelkie potencjalne zagrożenia lub korzyści związane z kontynuowaniem lub zaprzestaniem stosowania produktów uzupełniających melatoninę. Ważne jest, aby pamiętać, że każdy ma swoje unikalne potrzeby; to, co może być korzystne dla jednej osoby, może stanowić ryzyko lub brak skuteczności, gdy jest stosowane przez inną osobę.

Lekarz może również zalecić bezpieczniejsze alternatywy dla poprawy jakości snu w czasie ciąży bez polegania na suplementach takich jak melatonina. Sugestie te mogą obejmować zmiany stylu życia, takie jak ustanowienie stałej rutyny przed snem, unikanie kofeiny przed snem i stworzenie wygodnego środowiska do spania.

Potencjalne zagrożenia związane z nadmiernym spożyciem melatoniny

 • Zaburzenia równowagi hormonalnej: Przyjmowanie nadmiernych ilości melatoniny może potencjalnie zaburzyć równowagę hormonalną u kobiet w ciąży, ponieważ sama działa jak hormon endokrynologiczny.
 • Rozwój płodu: Chociaż badania na ludziach są rzadkie, niektóre badania na zwierzętach wykazały, że wysokie dawki egzogennej (uzupełniającej) melatoniny mogą negatywnie wpływać na wzrost i rozwój płodu z powodu zmian w rytmach okołodobowych(źródło).
 • Interakcje z lekami: Suplementy melatoniny mogą wchodzić w interakcje z innymi lekami, takimi jak leki rozrzedzające krew lub leki przeciwpadaczkowe. Przed rozpoczęciem przyjmowania melatoniny w czasie ciąży należy omówić wszelkie potencjalne interakcje z lekarzem.

Podsumowując, chociaż istnieją ograniczone dowody sugerujące szkodliwość melatoniny w pierwszym trymestrze ciąży, ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem na temat jej stosowania w czasie ciąży. Może on pomóc w ocenie ryzyka i korzyści związanych z kontynuowaniem lub zaprzestaniem przyjmowania produktów uzupełniających melatoninę i zalecić bezpieczniejsze alternatywy w radzeniu sobie z problemami ze snem przez cały okres ciąży.

Konieczne jest, aby przyszłe matki skonsultowały się ze swoimi lekarzami przed spożyciem melatoniny w początkowym trymestrze ciąży. Dodatkowo, zrozumienie potencjalnego ryzyka związanego z nadmiernym spożyciem melatoniny i odpowiednie rozważania dotyczące dawkowania są niezbędne przy rozważaniu jej stosowania w ciąży.

Dawkowanie melatoniny u kobiet w ciąży

Przed przyjęciem jakiejkolwiek ilości melatoniny w czasie ciąży należy skonsultować się z lekarzem. Konieczne są dalsze badania w celu określenia odpowiedniego zakresu dawkowania dla kobiet w ciąży.

Znaczenie omawiania stosowania melatoniny z pracownikami służby zdrowia

Przyjmowanie suplementów melatoniny bez odpowiednich wskazówek może stanowić potencjalne zagrożenie podczas ciąży. Ważne jest, aby szczerze porozmawiać z lekarzem na temat potencjalnych zalet i wad stosowania melatoniny w czasie ciąży. Lekarz może ocenić Państwa wyjątkowe okoliczności, wszelkie przyjmowane leki lub choroby i udzielić dostosowanych porad w oparciu o posiadaną wiedzę.

Lekarz może zasugerować alternatywne metody radzenia sobie z zaburzeniami snu, które są bezpieczniejsze niż przyjmowanie suplementów melatoniny. Lekarz może zasugerować alternatywne metody wspomagające zasypianie, takie jak herbata rumiankowa lub olejek lawendowy, które są znane ze swoich właściwości uspokajających.

Potencjalne zagrożenia związane z nadmiernym spożyciem melatoniny

Potencjalne zagrożenia związane z nadmiernym spożyciem melatoniny

Chociaż nie ma wystarczających dowodów dotyczących profilu bezpieczeństwa stosowania melatoniny u kobiet w ciąży, nadmierne spożycie może potencjalnie prowadzić do powikłań. Niektóre badania wykazały, że wysoki poziom tego hormonu może powodować skurcze macicy, zwiększając ryzyko przedwczesnego porodu.

 • Ryzyko 1: Wysokie ciśnienie krwi: Podwyższony poziom melatoniny został powiązany z podwyższonym ciśnieniem krwi u niektórych osób, co może być szkodliwe podczas ciąży.
 • Ryzyko 2: Interakcje z lekami: Suplementy melatoniny mogą wchodzić w interakcje z innymi lekami, takimi jak leki rozrzedzające krew lub leki na padaczkę. Przed rozpoczęciem suplementacji melatoniną należy omówić wszelkie potencjalne interakcje z lekarzem.
 • Ryzyko 3: Nieuregulowana produkcja: Ponieważ FDA nie reguluje suplementów melatoniny, istnieje ryzyko niespójnej jakości i siły działania różnych produktów. Ten brak nadzoru może prowadzić do niezamierzonych konsekwencji dla kobiet w ciąży, które spożywają te suplementy bez odpowiednich wskazówek.

W świetle tych zagrożeń ważne jest, aby rozważyć potencjalne korzyści w stosunku do możliwych wad, rozważając stosowanie melatoniny w czasie ciąży. Proszę zawsze skonsultować się z lekarzem przed podjęciem jakichkolwiek decyzji dotyczących suplementacji tym hormonem.

Znalezienie odpowiedniej dawki

Proszę rozpocząć od niskiej dawki 0,5-1 mg melatoniny i dostosować ją odpowiednio pod nadzorem lekarza, ponieważ indywidualne reakcje na suplementację mogą się różnić. Ogólną sugestią jest rozpoczęcie od małej dawki (0,5-1 mg), a następnie stopniowe jej zwiększanie pod nadzorem lekarza, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Należy pamiętać, że każda osoba reaguje inaczej na suplementację melatoniną; to, co działa dobrze u jednej osoby, może nie mieć takiego samego wpływu na inną. Należy uważnie monitorować swoje samopoczucie po zażyciu melatoniny i niezwłocznie zgłaszać lekarzowi wszelkie obawy lub działania niepożądane, aby mógł odpowiednio dostosować dawki.

Utrzymywanie otwartej komunikacji z zespołem opieki zdrowotnej przez cały okres ciąży pomoże zapewnić, że zarówno Pani, jak i Pani dziecko pozostaną zdrowi podczas radzenia sobie z różnymi wyzwaniami, takimi jak zaburzenia snu lub zaburzenia równowagi hormonalnej spowodowane oczekiwaniem na dziecko.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące tego, czy można przyjmować melatoninę w ciąży

Czy jest coś, co można bezpiecznie przyjmować na sen w ciąży?

Chociaż przyjmowanie suplementów melatoniny nie jest zalecane w czasie ciąży, istnieją inne naturalne i niefarmakologiczne metody, które mogą pomóc w poprawie snu. Obejmują one ustalenie rutyny przed snem, stosowanie technik relaksacyjnych, takich jak głębokie oddychanie lub medytacja, eksperymentowanie z poduszkami ciążowymi dla lepszego wsparcia oraz unikanie kofeiny i stymulujących czynności przed snem.

Co mogę przyjmować zamiast melatoniny w czasie ciąży?

Zamiast polegać na suplementach melatoniny, proszę rozważyć wprowadzenie zmian w stylu życia, które promują zdrowe nawyki związane ze snem. Niektóre alternatywy obejmują przyciemnianie światła przed snem, wyłączanie jasnych ekranów na godzinę przed snem, praktykowanie technik relaksacyjnych, takich jak joga lub medytacja uważności, oraz utrzymywanie stałego harmonogramu snu.

Jaki jest wpływ melatoniny na wskaźniki ciąż?

Związek między poziomem melatoniny a płodnością pozostaje niejasny ze względu na ograniczoną liczbę badań. Podczas gdy niektóre badania sugerują, że melatonina może mieć potencjalne korzyści, takie jak poprawa jakości komórek jajowych u kobiet poddawanych zabiegom technologii wspomaganego rozrodu, potrzebne są dalsze badania w celu ustalenia jej roli w wynikach płodności.

Czy melatonina może wpływać na płodność?

Melatonina może odgrywać rolę w reprodukcji kobiet poprzez regulację równowagi hormonalnej; jednak badania nad jej bezpośrednim wpływem na płodność pozostają niejednoznaczne. Jeśli stara się Pani zajść w ciążę lub doświadcza niepłodności, proszę skonsultować się z lekarzem w sprawie odpowiednich interwencji, zamiast samoleczenia za pomocą dostępnych bez recepty suplementów, takich jak melatonina.

Zarejestruj się do naszego newslettera i otrzymaj 10% zniżki na Twoje następne zamówienie

Który produkt potrzebuję?