Lęk przed snem

Published:

Lęk przed snem to powszechny problem, który dotyka wiele osób, powodując zakłócenia w ich wzorcach snu i ogólnym samopoczuciu. W tym wpisie na blogu zagłębimy się w różne aspekty lęku przed snem, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób może on zakłócać sen i ogólne samopoczucie.

Zbadamy, w jaki sposób różne zaburzenia lękowe, takie jak uogólnione zaburzenie lękowe, zaburzenie paniczne i zaburzenie lęku społecznego, mogą wpływać na sen. Ponadto zbadamy związek między obturacyjnym bezdechem sennym (OSA) a kwestiami zdrowia psychicznego.

Ponadto dowiedzą się Państwo o terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) w przypadku bezsenności związanej z zaburzeniami lękowymi, a także o strategiach radzenia sobie ze stresorami wpływającymi na jakość snu, takimi jak ćwiczenia głębokiego oddychania i medytacja. Przeanalizujemy również rolę suplementacji magnezu w promowaniu lepszego snu.

Na koniec przyjrzymy się lekom stosowanym w leczeniu lęku związanego ze snem, takim jak benzodiazepiny i SSRI; alternatywnym metodom leczenia dostępnym dla osób cierpiących na ten niepokojący problem; i kiedy pomoc eksperta może być niezbędna.

lęk przed snem

Zrozumienie lęku przed snem

Często wynika z zaburzeń lękowych, takich jak uogólnione zaburzenie lękowe, zaburzenie paniczne, zaburzenie lęku społecznego, fobie specyficzne, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne (OCD) i zespół stresu pourazowego (PTSD). Ten emocjonalny niepokój może prowadzić do zaburzeń snu, takich jak bezsenność lub niska jakość snu REM.

Związek między zaburzeniami lękowymi a zaburzeniami snu

Zaburzenia lękowe charakteryzują się nadmiernym niepokojem lub lękiem, które zakłócają codzienne życie. Te zaburzenia psychiczne mogą powodować różne objawy, takie jak przyspieszony oddech, skrajny lęk, żywe sny i trudności z zasypianiem. Nieleczone mogą prowadzić do przewlekłej bezsenności lub innych zaburzeń snu.

Badanie opublikowane w czasopiśmie Sleep Medicine Reviews wykazało, że osoby z uogólnionymi zaburzeniami lękowymi częściej doświadczały zaburzeń snu REM niż osoby bez diagnozy zaburzeń lękowych. Zakłócony sen REM został powiązany ze zwiększonym uczuciem drażliwości w ciągu dnia i zmniejszoną zdolnością do skutecznego radzenia sobie ze stresorami.

Jak stres wpływa na sen REM

Stres odgrywa znaczącą rolę w powodowaniu zarówno krótkoterminowych, jak i długoterminowych zakłóceń w naszych wzorcach snu. Według Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologicznego, wysoki poziom stresu przyczynia się bezpośrednio do złych nawyków związanych ze snem, zwiększając pobudzenie w nocy, jednocześnie zmniejszając relaksację niezbędną do spokojnego snu.

Kiedy doświadczamy niepokoju, nasze ciała mogą generować hormony, takie jak kortyzol i adrenalina, które mogą zakłócać sen. Hormony te nie tylko utrudniają zasypianie, ale także zakłócają naturalny cykl snu, prowadząc do lżejszego i mniej regenerującego snu. W rezultacie osoby z zaburzeniami lękowymi mogą często budzić się w nocy lub mieć trudności z utrzymaniem snu przez dłuższy czas.

 • Nawyki dotyczące snu: Ustalenie stałej rutyny przed snem może pomóc w regulacji wewnętrznego zegara organizmu i poprawić ogólną jakość snu.
 • Zdrowie psychiczne: Rozwiązanie podstawowych problemów ze zdrowiem psychicznym, takich jak zaburzenia lękowe, poprzez terapię lub leki, może w dłuższej perspektywie prowadzić do lepszych wyników snu.
 • Środowisko snu: Stworzenie wygodnej przestrzeni do spania wolnej od czynników rozpraszających ma zasadnicze znaczenie dla promowania relaksu przed snem.

Włączenie tych strategii do codziennego życia może potencjalnie złagodzić niektóre z negatywnych skutków stresu na sen REM i ostatecznie pomóc w osiągnięciu bardziej spokojnego snu w nocy, pomimo wszelkich istniejących problemów z lękiem, z którymi mogą się Państwo borykać.

Diagnozowanie lęków związanych ze snem

Diagnozowanie lęków związanych ze snem

Lęk przed snem może znacząco wpływać na codzienne życie danej osoby, co sprawia, że dokładne zdiagnozowanie tego problemu ma kluczowe znaczenie. Aby ustalić, czy dana osoba cierpi na lęki związane ze snem, pracownicy służby zdrowia zazwyczaj przeprowadzają badania fizykalne, przeglądają historię medyczną pacjentów i oceniają ich objawy. Właściwa diagnoza ma kluczowe znaczenie dla określenia najskuteczniejszego planu leczenia, który pomoże osobom zmagającym się z bezsennością nauczyć się lepiej spać pomimo odczuwania niepokoju.

Znaczenie dokładnej diagnozy w radzeniu sobie z trudnościami w zasypianiu spowodowanymi lękiem

Dokładna diagnoza jest niezbędna do stworzenia zindywidualizowanych planów leczenia, które odpowiadają na konkretne potrzeby każdego pacjenta i zapewniają mu niezbędną opiekę w zakresie radzenia sobie z trudnościami ze snem związanymi z zaburzeniami lękowymi. Dokładna diagnoza umożliwia pracownikom służby zdrowia opracowanie spersonalizowanych planów leczenia, które dotyczą zarówno stresu emocjonalnego spowodowanego trudnościami ze snem wywołanymi lękiem, jak i wszelkich czynników fizjologicznych przyczyniających się do zakłócenia wzorców odpoczynku.

W niektórych przypadkach podstawowe kwestie, takie jak bezdech senny, mogą przyczyniać się do złej jakości snu i nasilać istniejące lęki. Dlatego też uzyskanie kompleksowej oceny od wykwalifikowanego specjalisty jest niezbędne do zajęcia się zarówno emocjonalnym niepokojem spowodowanym tymi doświadczeniami, jak i wszelkimi potencjalnymi czynnikami fizjologicznymi przyczyniającymi się do zaburzonych wzorców odpoczynku.

Ćwiczenia biofeedback poprawiające jakość snu

 • Medytacja uważności: Wykazano, że praktykowanie medytacji uważności przed snem zmniejsza ogólny poziom zmartwień, jednocześnie promując techniki relaksacyjne sprzyjające osiągnięciu bardziej spokojnego snu.
 • Ćwiczenia głębokiego oddychania: Angażowanie się w ćwiczenia głębokiego oddychania może pomóc osobom doświadczającym zaburzeń snu wywołanych lękiem poprzez promowanie relaksu i zmniejszenie szybkiego oddychania związanego z uczuciem skrajnego strachu lub paniki.
 • Terapia rozmową: Dla niektórych sesje terapii rozmową ze specjalistą zdrowia psychicznego mogą stanowić okazję do zajęcia się pierwotnymi przyczynami ich niepokoju, jednocześnie ucząc się nowych strategii radzenia sobie z codziennymi stresorami, które przyczyniają się do złych nawyków związanych ze snem.

Włączenie ćwiczeń biofeedback do rutyny może być korzystne dla poprawy ogólnej jakości snu. Techniki te działają poprzez uczenie osób, jak kontrolować reakcje fizjologiczne swojego ciała (takie jak tętno i napięcie mięśni) w obliczu czynników wywołujących niepokój lub trudności z zasypianiem. Zyskując większą świadomość i kontrolę nad tymi reakcjami, osoby zmagające się z lękami związanymi ze snem mogą nauczyć się, jak skutecznie radzić sobie z objawami i osiągać bardziej spokojne noce.

Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu lęków związanych z bezsennością

Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu lęków związanych z bezsennością

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) okazała się skuteczna w leczeniu zarówno lęków związanych z bezsennością, zmniejszając ogólny poziom zmartwień, jednocześnie promując zdrowe nawyki. CBT pomaga osobom zidentyfikować negatywne wzorce myślowe, które przyczyniają się do ich niezdolności do zasypiania lub utrzymania snu i zastąpić je zdrowszymi alternatywami.

Identyfikacja negatywnych wzorców myślowych powodujących trudności z zasypianiem

Jednym z kluczowych aspektów CBT jest rozpoznanie negatywnych wzorców myślowych, które mogą przyczyniać się do lęku przed snem. Niepokój dotyczący codziennego życia, uogólnione zaburzenie lękowe, niepokój społeczny, atak paniki lub stres pourazowy mogą często prowadzić do trudności ze snem. Niektóre typowe przykłady obejmują:

 • Strach przed niewystarczającą ilością snu i jego wpływem na zdrowie lub wydajność w pracy.
 • Niepokój związany z gonitwą myśli uniemożliwiającą zasypianie.
 • Negatywne przekonania na temat własnej zdolności do radzenia sobie z brakiem spokojnego snu.

Zastępowanie niezdrowych myśli bardziej konstruktywnymi

Aby poprawić nawyki związane ze snem i zmniejszyć uczucia związane z zaburzeniami snu, takimi jak chroniczna bezsenność lub trudności z zasypianiem z powodu szybkiego oddechu spowodowanego skrajnym lękiem, ważne jest, aby osoby poddawane planom leczenia CBT dowiedziały się, w jaki sposób mogą zastąpić te niezdrowe myśli bardziej konstruktywnymi. Proces ten obejmuje:

 1. Ocena dokładności: Określenie, czy niespokojna myśl jest oparta na faktach czy założeniach.
 2. Racjonalizowanie obaw: Proszę przypomnieć sobie, że niepokój jest normalną częścią życia i nie musi oznaczać, że wydarzy się coś strasznego.
 3. Przeformułowanie myśli: Proszę zastąpić negatywne przekonania bardziej pozytywnymi lub neutralnymi alternatywami. Na przykład, zamiast myśleć: "Nigdy nie zasnę", proszę spróbować pomyśleć: "Odprężenie się może zająć mi trochę czasu, ale w końcu odpłynę".

Medytacja uważności i inne strategie relaksacyjne mogą pomóc w radzeniu sobie z problemami ze snem związanymi z zaburzeniami psychicznymi, takimi jak GAD lub PTSD. Ucząc się, jak radzić sobie z tymi niespokojnymi uczuciami poprzez terapię poznawczo-behawioralną i inne podejścia oparte na dowodach, takie jak terapia rozmową, osoby zmagające się z problemami ze snem spowodowanymi zaburzeniami lękowymi mogą zacząć doświadczać lepszej jakości odpoczynku i poprawy ogólnego stanu zdrowia psychicznego.

Leki stosowane w leczeniu lęku przed snem

Lęk przed snem może być wyniszczającym stanem, który wpływa na zdolność danej osoby do zasypiania lub utrzymywania snu. W niektórych przypadkach leki mogą być niezbędne, aby pomóc w radzeniu sobie z tymi wskazaniami i poprawić jakość snu. Przed rozpoczęciem przyjmowania jakichkolwiek nowych leków należy skonsultować się z lekarzem.

Rodzaje leków stosowanych w leczeniu lęku przed snem

Benzodiazepiny to jedna z klas leków powszechnie przepisywanych w leczeniu zaburzeń lękowych, w tym lęku przed snem. Leki te działają poprzez wzmocnienie działania GABA, neuroprzekaźnika odpowiedzialnego za uspokojenie ośrodkowego układu nerwowego. Przykłady obejmują diazepam (Valium), lorazepam (Ativan) i alprazolam (Xanax). Benzodiazepiny powinny być jednak stosowane jedynie krótkotrwale ze względu na możliwość uzależnienia i innych skutków ubocznych.

Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), takie jak fluoksetyna (Prozac) i sertralina (Zoloft), to kolejny rodzaj leków często przepisywanych osobom cierpiącym na uogólnione zaburzenia lękowe lub zespół lęku napadowego. SSRI działają poprzez zwiększanie poziomu serotoniny w mózgu, co pomaga regulować nastrój i promować relaksację.

Znaczenie konsultacji z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania leków

Chociaż leki mogą przynieść ulgę w niepokoju związanym ze snem, ważne jest, aby zawsze skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem jakiegokolwiek nowego planu leczenia. Niektóre leki mogą potencjalnie nasilać problemy ze snem lub wchodzić w negatywne interakcje z innymi lekami, które może Pan/Pani już przyjmować. Państwa lekarz będzie w stanie określić najbardziej odpowiedni lek i dawkę dla Państwa konkretnych potrzeb.

Ponadto ważne jest, aby postępować zgodnie z instrukcjami lekarza dotyczącymi tego, jak długo należy przyjmować dany lek. Niektóre leki, takie jak benzodiazepiny, mogą prowadzić do uzależnienia, jeśli są stosowane przez dłuższy czas lub przyjmowane w większych dawkach niż zalecane. Proszę omówić wszelkie obawy dotyczące potencjalnych skutków ubocznych lub uzależnienia ze swoim lekarzem.

Opcje leczenia niefarmakologicznego

W niektórych przypadkach niefarmakologiczne opcje leczenia mogą być bardziej odpowiednie do radzenia sobie z lękiem przed snem. Alternatywy te obejmują:

 • Stworzenie regularnej rutyny snu i stworzenie atmosfery sprzyjającej wyciszeniu może pomóc w osiągnięciu lepszej jakości snu.
 • Terapia poznawczo-behawioralna (CBT): Ta forma terapii rozmową pomaga osobom zidentyfikować negatywne wzorce myślowe, które przyczyniają się do ich niezdolności do zasypiania lub utrzymania snu i zastąpić je zdrowszymi alternatywami.
 • Techniki relaksacyjne: Praktykowanie ćwiczeń głębokiego oddychania lub medytacji mindfulness przed snem może pomóc zmniejszyć poziom lęku i poprawić ogólną jakość snu.

Należy pamiętać, że zaburzenia snu, takie jak bezdech senny lub przewlekła bezsenność, mogą wymagać dodatkowej interwencji medycznej wykraczającej poza leczenie farmakologiczne lub niefarmakologiczne. Jeśli doświadcza Pan/Pani niepokoju lub innych zaburzeń psychicznych, które przeszkadzają Panu/Pani w codziennym życiu, ważne jest, aby zwrócić się o profesjonalną pomoc do wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia.

Alternatywne metody leczenia lęku przed snem

Alternatywne metody leczenia lęku przed snem

Lękiem przed snem można zarządzać za pomocą różnych alternatywnych terapii, które promują relaks i pomagają złagodzić uczucie stresu. Techniki te są podejściami niefarmakologicznymi, które zachęcają do poczucia spokoju, umożliwiając osobom osiągnięcie lepszej jakości snu.

Medytacja i ćwiczenia głębokiego oddychania dla relaksu

Techniki medytacyjne, takie jak medytacja uważności, okazały się skuteczne w zmniejszaniu poziomu lęku i poprawie ogólnego stanu zdrowia psychicznego. Skupiając się na chwili obecnej bez osądzania, osoby mogą nauczyć się odpuszczać niespokojne myśli utrudniające zasypianie. Dodatkowo, ćwiczenia głębokiego oddychania mogą pomóc regulować szybki oddech często związany z zaburzeniami lękowymi, jednocześnie promując relaks przed snem.

Aktywności uspokajające i planowanie zmartwień w ciągu dnia

Włączenie uspokajających czynności do codziennego życia to kolejny sposób na skuteczne radzenie sobie z lękiem przed snem. Angażowanie się w relaksujące hobby, takie jak czytanie lub słuchanie łagodnej muzyki przed snem, może stworzyć spokojną atmosferę sprzyjającą spokojnemu snu. Co więcej, zaplanowanie określonych godzin w ciągu dnia na sesje zmartwień pozwala osobom, które doświadczają niepokoju w nocy, na proaktywne zajęcie się swoimi obawami, zamiast pozwalać im zakłócać ich wzorce snu.

 • Proszę stworzyć rutynę przed snem obejmującą uspokajające czynności, takie jak czytanie lub słuchanie kojącej muzyki.
 • Proszę zaplanować "czas na zmartwienia" w ciągu dnia, zamiast rozmyślać o nich, próbując zasnąć w nocy.
 • Proszę rozważyć praktykowanie jogi lub wykonywanie innych łagodnych ćwiczeń fizycznych wcześniej wieczorem w ramach rutyny relaksacyjnej.

Ważne jest, aby pamiętać, że każda osoba jest wyjątkowa, a to, co działa dla jednej osoby, może nie być skuteczne dla innej. Eksperymentowanie z różnymi technikami relaksacyjnymi może pomóc w odkryciu najbardziej odpowiedniego podejścia do radzenia sobie z lękiem przed snem.

Dodatkowe zasoby dotyczące łagodzenia lęku przed snem

Jeśli szukają Państwo więcej informacji na temat alternatywnych terapii i strategii mających na celu poprawę jakości snu podczas radzenia sobie z lękiem, proszę rozważyć zapoznanie się z poniższymi zasobami:

Dobre praktyki w zakresie higieny snu

Dobre praktyki w zakresie higieny snu

Właściwa higiena snu ma kluczowe znaczenie w radzeniu sobie z lękiem przed snem. Wprowadzając zdrowe nawyki do swojej codziennej rutyny, można znacznie poprawić jakość odpoczynku i zmniejszyć wpływ lęku na wzorce snu. W tej sekcji omówimy kilka kluczowych wskazówek dotyczących ustalenia niezawodnego harmonogramu snu i stworzenia atmosfery sprzyjającej relaksowi.

Utrzymywanie stałej rutyny przed snem

Regularna rutyna przed snem pomaga zasygnalizować organizmowi, że czas się wyciszyć i przygotować do snu. Ta spójność pozwala łatwiej zasnąć i doświadczać mniej zakłóceń w ciągu nocy. Aby ustanowić stabilną rutynę, proszę rozważyć wdrożenie poniższych praktyk:

 • Proszę stworzyć harmonogram: Proszę kłaść się spać o tej samej porze każdej nocy i budzić się o tej samej porze każdego ranka - nawet w weekendy.
 • Proszę unikać używek: Proszę ograniczyć spożycie kofeiny w późnych godzinach popołudniowych lub wieczornych, ponieważ może ona zakłócać zasypianie lub powodować niską jakość snu.
 • Proszę jeść lekkie posiłki przed snem: Spożywanie ciężkich posiłków przed snem może prowadzić do dyskomfortu podczas próby zaśnięcia; w razie potrzeby proszę zdecydować się na lżejsze przekąski.
 • Proszę włączyć techniki relaksacyjne: Proszę zaangażować się w uspokajające czynności, takie jak czytanie, branie ciepłych kąpieli lub praktykowanie medytacji uważności przed pójściem spać.

Tworzenie środowiska sprzyjającego relaksowi

Środowisko snu jest głównym czynnikiem wpływającym na to, jak skutecznie można się zrelaksować, gdy nadejdzie czas snu, dlatego należy wziąć pod uwagę stworzenie atmosfery ułatwiającej relaks. Wygodna przestrzeń zachęca do lepszego snu i pomaga złagodzić niepokój związany ze snem. Proszę wziąć pod uwagę poniższe wskazówki dotyczące tworzenia kojącej atmosfery:

 • Proszę zoptymalizować temperaturę w sypialni: Proszę utrzymywać w pokoju chłodną temperaturę, najlepiej w zakresie 15-19°C (60-67°F), ponieważ wykazano, że sprzyja to lepszemu zasypianiu.
 • Eliminacja zakłóceń hałasem: Proszę używać urządzeń z białym szumem lub zatyczek do uszu, aby zablokować wszelkie potencjalne zakłócenia, które mogą zakłócić Państwa odpoczynek.
 • Proszę utrzymywać ciemne otoczenie: Proszę zainwestować w zasłony zaciemniające lub nosić maskę na oczy, aby zminimalizować ekspozycję na światło podczas próby zaśnięcia.
 • Proszę stawiać na komfort: Proszę wybierać materiały pościelowe i poduszki, które zapewniają odpowiednie podparcie i pozytywnie wpływają na ogólny relaks podczas snu.

Dla osób cierpiących na zaburzenia lękowe, takie jak uogólnione zaburzenie lękowe, zaburzenie paniczne, zaburzenie lękowe społeczne i zespół stresu pourazowego, dobre praktyki higieny snu mogą być korzystne w poprawie jakości odpoczynku i radzeniu sobie z objawami. Proszę pamiętać, aby zawsze skonsultować się z lekarzem, jeśli pomimo wdrożenia tych strategii nadal ma Pan/Pani trudności z zasypianiem.

Suplementy magnezu łagodzące niepokój podczas snu

Badania sugerują, że suplementy magnezu mogą być korzystne zarówno dla poprawy jakości snu, jak i zmniejszenia objawów związanych z zaburzeniami lękowymi. Ważne jest, aby zawsze skonsultować się z lekarzem przy rozważaniu jakichkolwiek suplementów diety, takich jak magnez, w celu radzenia sobie z trudnościami ze snem spowodowanymi stresem.

Rodzaje suplementów magnezu odpowiednich dla lepszego snu

Magnez jest niezbędnym minerałem zaangażowanym w różne funkcje organizmu, w tym regulację neuroprzekaźników odpowiedzialnych za promowanie relaksu i spokojnego snu. Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów suplementów magnezu, ale niektóre z nich mogą być bardziej skuteczne niż inne, jeśli chodzi o łagodzenie niepokoju związanego ze snem:

 • Glicynian magnezu: Ta forma magnezu jest wysoce biodostępna i ma uspokajający wpływ na mózg, co czyni ją doskonałym wyborem dla osób zmagających się z bezsennością spowodowaną lękiem.
 • Cytrynian magnezu: Chociaż nie jest tak łatwo wchłaniany jak glicynian magnezu, ten typ nadal oferuje korzyści, takie jak rozluźnienie mięśni i poprawa ogólnej jakości snu.
 • Jabłczan magnezu: Znany ze swojej zdolności do zwalczania zmęczenia w ciągu dnia, jednocześnie promując lepszy sen w nocy, ta forma może pomóc zmniejszyć uczucie wyczerpania często doświadczane przez osoby z przewlekłą bezsennością lub złymi nawykami snu.

Aby określić, który rodzaj suplementu magnezu będzie dla Państwa najlepszy, warto skonsultować się z lekarzem, który może ocenić Państwa indywidualne potrzeby w oparciu o takie czynniki jak wiek, historia medyczna, przyjmowane leki (jeśli takie są) i konkretne objawy związane zarówno ze stanami zdrowia psychicznego, takimi jak uogólnione zaburzenie lękowe lub zaburzenie paniki, jak i objawy fizyczne, takie jak szybki oddech lub żywe sny związane z zaburzonymi wzorcami snu.

Konsultacja z lekarzem na temat stosowania magnezu

Przed rozpoczęciem przyjmowania jakichkolwiek nowych suplementów diety należy skonsultować się z lekarzem. Może on pomóc w ustaleniu odpowiedniej dawki i upewnić się, że nie występują żadne potencjalne interakcje z istniejącymi lekami lub schorzeniami. Ponadto może on zalecić inne zmiany stylu życia lub zabiegi, takie jak poprawa higieny snu, praktykowanie medytacji uważności lub poddanie się terapii poznawczo-behawioralnej, aby jeszcze bardziej zwiększyć Państwa zdolność do skutecznego radzenia sobie z trudnościami ze snem związanymi z lękiem.

Włączenie magnezu do kompleksowego podejścia do radzenia sobie z lękiem związanym ze snem może być korzystne, potencjalnie zmniejszając objawy stanów takich jak PTSD lub zaburzenie lęku społecznego i pomagając w osiągnięciu bardziej spokojnych nocy. Dzięki ścisłej współpracy z wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia i zbadaniu różnych opcji dostosowanych specjalnie do indywidualnych potrzeb, osoby zmagające się z przewlekłą bezsennością z powodu podwyższonego poziomu stresu emocjonalnego mogą zacząć podejmować kroki w kierunku poprawy ogólnego samopoczucia poprzez bardziej spójne i regenerujące doświadczenia snu noc po nocy.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące lęku przed snem

Co powoduje niepokój związany ze snem?

Lęk przed snem, znany również jako lęk przed snem, może być spowodowany różnymi czynnikami, takimi jak stres, zaburzenia zdrowia psychicznego, takie jak uogólnione zaburzenie lękowe lub zespół lęku napadowego, a także złe nawyki związane ze snem. Może również wynikać ze strachu przed niewystarczającą ilością regenerującego snu lub negatywnych doświadczeń związanych z porą snu.

Czy istnieje związek między lękiem a snem?

Tak, istnieje silny związek między lękiem a snem. Lęk może prowadzić do trudności z zasypianiem lub utrzymaniem snu z powodu gonitwy myśli i zwiększonego poziomu pobudzenia. I odwrotnie, brak dobrej jakości snu może zaostrzyć istniejące objawy lękowe lub przyczynić się do rozwoju nowych lęków.

Zarejestruj się do naszego newslettera i otrzymaj 10% zniżki na Twoje następne zamówienie

Który produkt potrzebuję?