Czy bezdech senny ma podłoże genetyczne?

Published:

Pytanie to wzbudziło zainteresowanie zarówno badaczy, jak i osób prywatnych, ponieważ zrozumienie elementu dziedzicznego może pomóc we wczesnym wykrywaniu i leczeniu tego powszechnego zaburzenia snu. Bezdech senny to zaburzenie snu, które obejmuje powtarzające się przerwy w oddychaniu lub płytkie oddechy podczas snu, co skutkuje zaburzonymi wzorcami snu i potencjalnymi problemami zdrowotnymi.

W tym obszernym wpisie na blogu zagłębimy się w różne rodzaje bezdechu sennego - centralny i obturacyjny - badając ich powiązania genetyczne. Omówimy również badanie bliźniąt dotyczące genetyki obturacyjnego bezdechu sennego, które rzuca światło na jego dziedziczność.

Ponadto zbadamy, w jaki sposób wskaźnik masy ciała (BMI) wiąże się z obturacyjnym bezdechem sennym i zidentyfikujemy czynniki ryzyka unikalne zarówno dla postaci centralnej, jak i obturacyjnej. Czy bezdech senny u niemowląt jest dziedziczny? Zgłębimy ten temat, przyglądając się przyczynom, objawom i powiązaniom genetycznym zarówno w przypadku centralnego, jak i obturacyjnego bezdechu sennego u niemowląt.

Aby zakończyć naszą dyskusję na temat tego, czy bezdech senny jest genetyczny, czy też nie, poruszymy metody stosowane w diagnozowaniu różnych rodzajów tego zaburzenia, a także dostępne opcje leczenia w celu skutecznego radzenia sobie z nimi.

Czy bezdech senny jest genetyczny?

Rodzaje bezdechu sennego i ich powiązania genetyczne

Istnieją dwa rodzaje bezdechu sennego: centralny bezdech senny (CSA) i obturacyjny bezdech senny (OSA), z których oba mają powiązania genetyczne.

CSA występuje rzadziej niż OSA i pojawia się, gdy mózg nie wysyła odpowiednich sygnałów do mięśni kontrolujących oddychanie podczas snu. Badania sugerują możliwy związek genetyczny zarówno z CSA, jak i OSA, jednak konieczne są dalsze badania.

Z drugiej strony, OSA ma silniejszy składnik dziedziczny, a szacuje się, że 40% przypadków można przypisać genetyce. Historia rodziny i genetyka odgrywają znaczącą rolę w rozwoju OSA, a warianty genów, takie jak APOE4, zwiększają ryzyko rozwoju choroby Alzheimera i pogorszenia objawów OSA, gen transportera serotoniny związany z nasileniem bezdechu sennego oraz gen receptora leptyny wpływający na kontrolę apetytu i otyłość, z których oba są czynnikami ryzyka OSA.

Chociaż dziedziczność jest czynnikiem wpływającym na OSA, nawyki związane ze stylem życia, takie jak kontrola masy ciała, schematy ćwiczeń i rzucenie palenia, mogą mieć wpływ na ryzyko rozwoju tego zaburzenia.

Czynniki ryzyka rozwoju bezdechu sennego

Starzenie się, płeć, otyłość i styl życia mogą być czynnikami ryzyka rozwoju bezdechu sennego.

Typowe czynniki ryzyka centralnego bezdechu sennego

 • Starzenie się: Prawdopodobieństwo wystąpienia CSA wzrasta wraz z wiekiem.
 • Płeć: Mężczyźni częściej niż kobiety zapadają na CSA.
 • Wcześniejszy udar lub problemy z sercem: Osoby, które doświadczyły udaru lub mają problemy z sercem mogą być narażone na zwiększone ryzyko CSA.
 • Używanie opioidów: Zażywanie opioidów może zwiększać ryzyko wystąpienia CSA.

Rozpowszechnione czynniki ryzyka obturacyjnego bezdechu sennego

 • Otyłość: Nadmierna masa ciała jest jednym z najważniejszych czynników stylu życia przyczyniających się do OSA.
 • Anatomia wąskich dróg oddechowych: Cechy anatomiczne, takie jak większe migdałki lub migdałki, grubszy obwód szyi lub inne nieprawidłowości strukturalne mogą zwiększać ryzyko wystąpienia OSA.
 • Płeć i menopauza: Mężczyźni są bardziej podatni na rozwój OSA niż kobiety, ale ryzyko u kobiet wzrasta po menopauzie.

Palenie tytoniu i spożywanie alkoholu również mogą potencjalnie przyczyniać się do OSA, ponieważ palenie tytoniu podrażnia i powoduje stan zapalny górnych dróg oddechowych, a alkohol rozluźnia mięśnie gardła podczas snu.

Na przykład palenie podrażnia i rozpala górne drogi oddechowe, a alkohol rozluźnia mięśnie gardła podczas snu, prowadząc z czasem do pogorszenia bezdechu sennego.

Z tego pomocnego przewodnika CDC dowiedzą się Państwo, w jaki sposób rzucenie palenia korzystnie wpływa na zdrowie.

Więcej informacji na temat wpływu opioidów na Państwa zdrowie znajdą Państwo w tym artykule informacyjnym na stronie Healthline.

Bezdech senny u niemowląt i genetyka

Bezdechy senne u niemowląt dotykają dzieci poniżej pierwszego roku życia, objawiając się jako centralne niemowlęce lub obturacyjne niemowlęce.

Centralny bezdech senny niemowląt: Potencjalne powiązania dziedziczne

Centralny bezdech senny niemowląt jest w niektórych przypadkach związany z czynnikami dziedzicznymi.

Określone mutacje genów mogą przyczyniać się do rozwoju tego schorzenia u niemowląt.

Jednak nie wszystkie przypadki centralnego bezdechu sennego niemowląt są spowodowane genetycznie.

Obturacyjna wersja niemowlęca: Powiązania wynikające z genów obecnych u członków rodziny

Obturacyjny bezdech senny u niemowląt występuje, gdy anatomiczna przeszkoda uniemożliwia prawidłowy przepływ powietrza podczas snu.

Niemowlęta z mniejszymi drogami oddechowymi mogą być bardziej podatne na rozwój obturacyjnego bezdechu sennego ze względu na ograniczoną zdolność do odpowiedniego przepływu powietrza podczas snu.

Powiększone migdałki to kolejna potencjalna przyczyna niedrożności dróg oddechowych u niemowląt; jeśli członkowie rodziny mieli w przeszłości powiększone migdałki, cecha ta może być przekazywana genetycznie.

W niektórych przypadkach genetyka może być czynnikiem powodującym zarówno centralne, jak i obturacyjne bezdechy senne u niemowląt ze względu na zespoły powodujące nieprawidłowości czaszkowo-twarzowe, takie jak zespół Downa, który jest związany z częstszym występowaniem OSA z powodu hipotonii i hipoplazji środkowej części twarzy.

Na przykład zespół Downa wiąże się ze zwiększoną częstością występowania bezdechu sennego ze względu na takie czynniki, jak hipotonia i hipoplazja środkowej części twarzy.

Podsumowując, zarówno centralne, jak i obturacyjne bezdechy senne u niemowląt mogą być w niektórych przypadkach uwarunkowane genetycznie.

Niemniej jednak ważne jest, aby opiekunowie i lekarze brali pod uwagę wszelkie możliwe przyczyny podczas diagnozowania i leczenia tych dolegliwości u niemowląt.

Diagnozowanie bezdechów sennych poprzez oceny i badania

Proszę się nie martwić - proszę skonsultować się z lekarzem w celu oceny objawów i ustalenia najlepszego sposobu postępowania.

Wstępna ocena przez pracowników służby zdrowia

Państwa historia medyczna, czynniki związane ze stylem życia i czynniki ryzyka rozwoju bezdechu sennego zostaną omówione, a badanie fizykalne może zostać przeprowadzone w celu sprawdzenia objawów obturacyjnego bezdechu sennego (OSA).

Badania snu i ich rola w diagnozowaniu bezdechu sennego

Ostateczna diagnoza centralnego bezdechu sennego (CSA) lub obturacyjnego bezdechu sennego (OSA) zwykle wymaga przeprowadzenia badania snu, które monitoruje różne parametry życiowe podczas snu w domu lub w akredytowanej placówce zwanej "laboratorium snu".

 • Tętno
 • Wzorce oddychania
 • Poziom tlenu we krwi
 • Aktywność mięśni
 • Fale mózgowe

Dane zebrane z tych pomiarów pomagają specjalistom zidentyfikować rodzaj i nasilenie bezdechu sennego, umożliwiając im zalecenie odpowiednich opcji leczenia.

W niektórych przypadkach domowe badanie snu może być wystarczające do zdiagnozowania OSA, ale jeśli podejrzewa się centralny bezdech senny lub potrzebne są bardziej szczegółowe dane, prawdopodobnie konieczne będzie badanie laboratoryjne.

Proszę nie pozwolić, aby bezdech senny spędzał Państwu sen z powiek - proszę poddać się wczesnej diagnozie i zbadać różne opcje leczenia dostosowane do Państwa konkretnych potrzeb.

Opcje leczenia bezdechu sennego

Po zidentyfikowaniu, zakres bezdechu sennego będzie dyktował potencjalne metody leczenia.

Modyfikacje stylu życia w leczeniu bezdechu sennego

 • Utrata masy ciała: Zrzucenie zbędnych kilogramów może zmniejszyć nasilenie zarówno obturacyjnego, jak i centralnego bezdechu sennego. Klinika Mayo
 • Unikanie alkoholu i środków uspokajających: Substancje te rozluźniają mięśnie gardła, zwiększając ryzyko niedrożności dróg oddechowych podczas snu.
 • Dostosowanie pozycji podczas snu: Spanie na boku zamiast na plecach może pomóc w zapobieganiu epizodom bezdechu sennego poprzez utrzymanie większej drożności dróg oddechowych.
 • Leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa: Stosowanie aerozolu do nosa z solą fizjologiczną lub dostępnego bez recepty leku zmniejszającego przekrwienie błony śluzowej nosa przed snem może poprawić przepływ powietrza, jeśli mają Państwo łagodne lub umiarkowane przekrwienie błony śluzowej nosa związane z alergią lub przeziębieniem.

Interwencje i terapie medyczne

 1. Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP): Urządzenie CPAP dostarcza powietrze pod ciśnieniem przez maskę, która zakrywa nos i/lub usta, pomagając utrzymać drożność dróg oddechowych podczas snu. Fundacja na rzecz snu
 2. Dwupoziomowe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (BiPAP): Urządzenia BiPAP zapewniają dwa różne poziomy ciśnienia powietrza - jeden dla wdechu, a drugi dla wydechu.
 3. Adaptacyjna serwowentylacja (ASV): Urządzenia ASV stale monitorują wzorce oddychania i odpowiednio dostosowują przepływ powietrza, aby utrzymać stabilny oddech podczas snu.
 4. Aparaty ortodontyczne: Indywidualnie dopasowane urządzenia pomagają przesunąć szczękę i język do przodu, zapobiegając niedrożności górnych dróg oddechowych podczas snu.

Leczenie podstawowych schorzeń, takich jak niewydolność serca lub niedoczynność tarczycy, może również złagodzić objawy związane z obydwoma rodzajami bezdechów sennych. Ważne jest, aby skonsultować się z ekspertem medycznym przed rozpoczęciem jakichkolwiek nowych terapii lub wprowadzeniem drastycznych zmian w stylu życia.

Czy bezdech senny ma podłoże genetyczne?

Tak, bezdech senny ma podłoże genetyczne. Badania wykazały, że zarówno centralny, jak i obturacyjny bezdech senny mają podłoże dziedziczne. Badania bliźniąt wykazały wpływ genetyki na obturacyjny bezdech senny (OSA), podczas gdy inne badania wskazują na potencjalne powiązania między historią rodzinną a centralnymi bezdechami sennymi.

Kto jest najbardziej podatny na bezdech senny?

Osoby z pewnymi czynnikami ryzyka są bardziej podatne na rozwój bezdechu sennego. Należą do nich otyłość, starszy wiek, płeć męska, palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, występowanie tego schorzenia w rodzinie, przekrwienie nosa lub problemy z jego drożnością, takie jak skrzywienie przegrody nosowej lub powiększenie migdałków/ migdałków gardłowych u dzieci.

Czy istnieją genetyczne predyspozycje do zaburzeń snu?

Mogą istnieć genetyczne predyspozycje do niektórych rodzajów zaburzeń snu, takich jak narkolepsja i zespół niespokojnych nóg (RLS). Jednak czynniki środowiskowe również odgrywają ważną rolę w rozwoju tych schorzeń obok genetyki.

Jaka jest główna przyczyna bezdechu sennego?

Główna przyczyna różni się w zależności od typu: Centralne bezdechy senne występują z powodu zakłóceń sygnału mózgowego wpływających na kontrolę oddychania podczas odpoczynku; Obturacyjne bezdechy senne występują, gdy mięśnie dróg oddechowych nadmiernie się rozluźniają, co prowadzi do częściowego lub całkowitego zablokowania, powodując przerwy w oddychaniu w nocy.

Wnioski

Miliony ludzi na całym świecie cierpią z powodu bezdechu sennego i chociaż wybory dotyczące stylu życia i czynniki środowiskowe mogą przyczyniać się do jego rozwoju, badania sugerują, że genetyka może również odgrywać pewną rolę.

Istnieją różne rodzaje bezdechu sennego, a typ, na który cierpi dana osoba, może determinować czynniki ryzyka i prawdopodobieństwo przekazania go genetycznie.

Zrozumienie powiązań genetycznych z bezdechem sennym ma kluczowe znaczenie dla identyfikacji potencjalnego ryzyka i poszukiwania odpowiednich opcji leczenia.

Zarejestruj się do naszego newslettera i otrzymaj 10% zniżki na Twoje następne zamówienie

Który produkt potrzebuję?