Czy CBD mogłoby być antybiotykiem?

Published:

Związek między infekcją a konwencjonalnymi antybiotykami

Czy CBD może być przydatne w walce z opornymi na leczenie szczepami bakterii? Ustalenia naukowców z University of Queensland w Australii sugerują, że tak właśnie może być. Zanim jednak przyjrzymy się dokładniej ich badaniom, omówmy ewoluujący związek między bakteriami a antybiotykami.

Od przełomowego odkrycia penicyliny przez Aleksandra Fleminga w 1928 r., antybiotyki stały się niezbędnym narzędziem w walce z bakteriami i infekcjami. I chociaż my nadal korzystamy z tych samych, sprawdzonych metod, bakterie ewoluują. Niektóre bakterie, grzyby i pasożyty są zdolne do adaptacji i rozwoju odporności na działanie antybiotyków.

Uważa się, że nadużywanie antybiotyków jest znaczącym czynnikiem przyspieszającym rozwój szczepów bakterii na nie opornych. Jednak warto zauważyć, że i tak prawdopodobnie wystąpiłaby oporność na środki przeciwbakteryjne, ponieważ kod genetyczny bakterii zmienia się w miarę upływu czasu.

Według Światowej Organizacji Zdrowia oporność na środki przeciwbakteryjne „stanowi coraz poważniejsze zagrożenie dla globalnego zdrowia publicznego, które wymaga działań we wszystkich sektorach rządowych oraz w społeczeństwie”. Naukowcy próbują więc zidentyfikować związki, które mogą być przydatne w walce ze szkodliwymi bakteriami. Jednym z takich związków jest kannabidiol (CBD), kannabinoid znajdujący się w gatunku Cannabis sativa.

Naukowcy szukają nowych sposobów walki z infekcjami i bakteriami opornymi na leczenie

Dr Mark Blaskovich, główny naukowiec i koordynator programu Community for Open Antimicrobial Drug Discovery oraz starszy specjalista ds. badań w Institute for Molecular Bioscience na University of Queensland, stwierdził, że CBD skutecznie działa przeciwko bakteriom Gram-dodatnim. Szczepy bakterii Ggram-dodatnich obejmują Staphylococcus aureus (bakteria występująca przy zakażeniach skóry) i Streptococcus pneumoniae (bakteria występująca przy bakteryjnym zapaleniu płuc).

Dr Blaskovich przedstawił swoje odkrycia na dorocznym spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Syntetyczne CBD dodano do próbek in vitro obu rodzajów bakterii Gram-dodatnich . Wyniki doprowadziły naukowca do wniosku, że CBD działa na podobnych poziomach co przepisywane na receptę antybiotyki wankomycyna i daptomycyna. Odkrył on również, że CBD wydaje się działać przeciwko Gram-dodatnim szczepom bakterii opornym na leki, gdzie zawodzi wiele tradycyjnych antybiotyków.

„Co ważne, aktywność została zachowana wobec opornych szczepów bakterii Staphylococcus aureus (MRSA, VISA, VRSA), Streptococcus pneumoniae (MDR) i Enterococcus faecalis (VRE). Kannabidiol wykazał działanie bakteriobójcze, niski poziom skłonności do indukowania oporności oraz zachował aktywność przeciwko biofilmom MRSA”.

Zespół przeprowadził także inne badanie przy użyciu CBD miejscowo, w leczeniu infekcji skóry u myszy. Ponownie, chociaż wyniki były pozytywne, CBD nie wydawało się usuwać infekcji, a jedynie wpłynęło na zmniejszenie liczby komórek bakteryjnych.

Czy CBD może stać się antybiotykiem?

Choć łatwo byłoby przyznać tym odkryciom miano przełomu w przeciwbakteryjnych właściwościach CBD, jest o wiele za wcześnie, aby całkowicie porzucić penicylinę.

Mimo iż uważa się, że skuteczność CBD może wynikać ze sposobu, w jaki substancja atakuje biofilm otaczający komórki bakteryjne, autorzy nadal nie są pewni mechanizmu działania CBD. Szybko wskazano także na niedociągnięcia, które wystąpiły w badaniu. Dr Blaskovich podkreślił, że ze względu na to, że wyniki są we wstępnych stadiach, jest o wiele za wcześnie, aby ludzie mogli leczyć infekcje na własną rękę za pomocą CBD.

Badanie zostało przeprowadzone również in vitro (poza ludzkim ciałem) i istnieje ryzyko, że nie ujrzymy takich samych wyników w badaniach klinicznych. Kilka związków wykazało skuteczność przeciwbakteryjną w szalkach Petriego, ale zawiodło na tym kluczowym etapie. Warto również wspomnieć, że oba badania przeprowadzono we współpracy z Botanix Pharmaceuticals Ltd., firmą farmaceutyczną specjalizującą się w produktach CBD zastosowania miejscowego.

Niemniej jednak, badania te mogą być znaczącym krokiem naprzód dla CBD i walki z opornością na środki przeciwbakteryjne. CBD nadal wykazuje dobry profil bezpieczeństwa i uważane jest za nietoksyczne, nawet w przypadku stosowania substancji w dużych ilościach. Na szczęście dr Blaskovich i jego zespół planują kontynuować badania, testując CBD na zwierzęcych modelach infekcji. Mamy nadzieję, że będą oni w stanie zidentyfikować, które szczepy bakterii substancja jest w stanie redukować, a które całkowicie zabijać, oraz jaki jest dokładny mechanizm działania CBD.

Zarejestruj się do naszego newslettera i otrzymaj 10% zniżki na Twoje następne zamówienie

Który produkt potrzebuję?