Biały szum: Poprawa jakości snu, poznania i bezpieczeństwa

Published:

Biały szum staje się coraz bardziej popularny jako narzędzie wspomagające lepszy sen i poprawiające wydajność poznawczą. To fascynujące zjawisko jest wykorzystywane nie tylko przez osoby szukające spokojnych nocy, ale również przez tych, którzy chcą zwiększyć swoją koncentrację w ciągu dnia. W tym wpisie zagłębimy się w naukę o białym szumie i jego zastosowaniach w poprawie jakości snu, wydajności poznawczej i nie tylko.

Zbadamy, jak zewnętrzny biały szum wpływa na nasze wzorce snu i omówimy kwestie związane ze zdrowiem układu słuchowego. Ponadto, zbadamy poznawcze korzyści wynikające z ekspozycji na biały szum na sieci uwagi i utrzymanie pamięci - nawet poruszając kwestię potencjalnych korzyści dla pacjentów z ADHD.

Ponadto dokonamy przeglądu badań dotyczących skuteczności białego szumu w różnych sytuacjach, a następnie porównamy aplikacje mindfulness z ciągłą ekspozycją na dźwięk. Na koniec omówimy kwestie bezpieczeństwa podczas stosowania białego szumu u niemowląt - w tym zalecane poziomy głośności i wskazówki, których należy przestrzegać.

biały szum

Zrozumieć biały szum

Biały szum to dźwięk, który składa się ze wszystkich częstotliwości słyszalnych przez człowieka, emitowanych losowo i z taką samą intensywnością. Zyskał on popularność jako środek wspomagający zasypianie - miliony ludzi pobierają aplikacje z białym szumem w nadziei na lepszy wypoczynek. W tym rozdziale przeanalizujemy pojęcie białego szumu i jego charakterystykę dźwiękową, a także podstawy naukowe, na których się opiera.

Nauka o białym szumie

Biały szum powstaje poprzez połączenie wszystkich słyszalnych częstotliwości w jeden ciągły dźwięk. W ten sposób powstaje unikalny rodzaj stymulacji słuchowej, znany jako rezonans stochastyczny, który występuje wtedy, gdy przypadkowe fluktuacje lub "szum" zwiększają wykrywalność słabych sygnałów w naszym systemie nerwowym. Koncepcja białego szumu jest podobna do tej, którą stosuje się w innych dziedzinach, takich jak przetwarzanie obrazów i telekomunikacja, w celu zmniejszenia zakłóceń pochodzących od niepożądanych sygnałów.

Pod względem wpływu na ludzką percepcję biały szum działa jak zewnętrzne źródło przypadkowości, które pomaga zamaskować rozpraszające hałasy w naszym otoczeniu. Dzięki dodaniu do naszego otoczenia ciągłej warstwy dźwięków, łatwiej jest nam się skupić na zadaniach lub zasnąć bez zakłóceń spowodowanych nagłymi zmianami poziomu głośności otoczenia.

Dlaczego nazywany jest "białym" szumem

Określenie "biały" pochodzi od porównania właściwości białego światła z właściwościami tego szczególnego rodzaju bodźca słuchowego. Tak jak białe światło zawiera równe ilości wszystkich widzialnych długości fal (kolorów), tak samo biały szum zawiera równą energię w każdym paśmie częstotliwości w zakresie ludzkiego słuchu(20 Hz - 20 000 Hz). W przeciwieństwie do innych rodzajów szumu, np. szumu brązowego, który ma więcej energii w niższych częstotliwościach, a mniej w wyższych.

Podobnie jak przestrojony odbiornik radiowy lub telewizyjny, biały szum wytwarza przypadkowe fluktuacje na wszystkich dostępnych częstotliwościach, dając w efekcie nieprzewidywalną mieszankę informacji słuchowych. Dzieje się tak dlatego, że oba źródła generują losowe fluktuacje na wszystkich dostępnych kanałach, dając w efekcie nieprzewidywalną mieszankę informacji słuchowych, które nasz mózg odbiera jako "szum". Jednak w przeciwieństwie do tych przykładów, w których niepożądane sygnały zakłócają pożądane treści (np. muzykę lub mowę), biały szum celowo zapewnia spójne tło dla maskowania zewnętrznych zakłóceń i sprzyja relaksowi.

Podsumowując, zrozumienie nauki stojącej za białym szumem może pomóc nam docenić jego unikalne właściwości i potencjalne korzyści dla poprawy snu i wydajności poznawczej. Badając, jak ten ciągły dźwięk oddziałuje na nasze systemy sensoryczne, możemy lepiej zrozumieć, dlaczego miliony ludzi sięgają po aplikacje i urządzenia zaprojektowane specjalnie do generowania tego typu stymulacji słuchowej.

Biały szum poprawiający jakość snu

Niespodziewane hałasy mogą zakłócać sen, jednak biały szum może pomóc w ograniczeniu płaczu u niemowląt i poprawić wydajność pracy. Pomimo powszechnego stosowania go jako środka wspomagającego zasypianie, ostatnie analizy wykazały, że jakość dowodów potwierdzających ciągłą ekspozycję na biały szum jest bardzo niska. W tej części omówimy, dlaczego niektórzy uważają, że pomaga on zasnąć, a jednocześnie odpowiemy na obawy dotyczące potencjalnego uszkodzenia ucha wewnętrznego.

Jak biały szum wpływa na nasze wzorce snu?

Uważa się, że biały szum pomaga ludziom zasnąć poprzez maskowanie zewnętrznych dźwięków, które w przeciwnym razie mogłyby zakłócić ich odpoczynek. Ciągłe fale dźwiękowe wytwarzane przez urządzenia lub aplikacje do wytwarzania białego szumu tworzą spójne środowisko słuchowe, które zagłusza nagłe zmiany poziomu hałasu w otoczeniu. Efekt ten umożliwia relaksację normalnych sieci uwagi w mózgu i redukuje sygnały sensoryczne z układu nerwowego, co ułatwia odpłynięcie w sen.

 • Szum brązowy: Znany również jako szum "czerwony" lub "różowy", szum brązowy ma więcej energii w niższych częstotliwościach niż szum biały lub różowy. Niektórzy ludzie uważają ten rodzaj dźwięku za bardziej kojący i skuteczny w promowaniu relaksu i snu.
 • Dodatkowy szum neuronowy: Rezonans stochastyczny występuje wtedy, gdy dodanie losowego tła (szumu) zwiększa wykrywalność sygnału w systemach neuronowych, jak w przypadku pacjentów z ubytkiem słuchu, którzy odnoszą korzyści z dodania zewnętrznych dźwięków podczas testów poznawczych.

Obawy dotyczące zdrowia układu słuchowego

Długotrwała ekspozycja na głośne dźwięki może spowodować uszkodzenie delikatnych struktur w naszych uszach, odpowiedzialnych za przetwarzanie fal dźwiękowych. Niektórzy eksperci obawiają się, że długotrwałe używanie urządzeń lub aplikacji emitujących biały szum o dużej głośności może zwiększyć ryzyko utraty słuchu spowodowanej hałasem. Aby zminimalizować to ryzyko, należy utrzymywać głośność urządzenia do wytwarzania białego szumu na rozsądnym poziomie i rozważyć robienie przerw od ciągłej ekspozycji na dźwięk.

Ponadto, poleganie na białym szumie jako środku wspomagającym zasypianie może mieć niezamierzone konsekwencje dla osób o złych nawykach w zakresie higieny snu. Zamiast zająć się podstawowymi problemami, takimi jak nieregularna rutyna snu lub nadmierna ilość czasu spędzanego przed snem na ekranie, osoby mogą uzależnić się od zewnętrznych źródeł, takich jak maszyny z białym szumem, aby zasnąć. To uzależnienie może w dłuższej perspektywie prowadzić do gorszej jakości wypoczynku.

Korzyści poznawcze wynikające z ekspozycji na biały szum

Niektóre badania sugerują korzyści z ekspozycji na umiarkowane ilości słuchowego białego szumu dla osób w stanie hipodopaminergicznym (niski poziom dopaminy). Model obliczeniowy wskazuje, że ten rodzaj stymulacji zewnętrznej może w pewnych warunkach poprawić wydajność poznawczą. W tej części przeanalizowano potencjalny wpływ białego szumu na sieci uwagi i pamięć, szczególnie w odniesieniu do ADHD.

Wpływ na sieć uwagi i zatrzymanie pamięci

Wykazano, że słuchowy biały szum ma pozytywny wpływ na pamięć roboczą i sieci uwagi poprzez dodanie szumu neuronowego poprzez zjawisko zwane rezonansem stochastycznym. Proces ten wzmacnia sygnały sensoryczne w układzie nerwowym, co prowadzi do poprawy wyników w testach poznawczych. Ciągłe fale dźwiękowe generowane przez biały szum mogą pomóc zagłuszyć czynniki rozpraszające, co pozwala osobom o słabym śnie lub niedosłyszącym na lepszą koncentrację podczas zadań wymagających normalnej uwagi.

 • Pamięć robocza: Badania wykazały, że uczestnicy poddani działaniu białego szumu osiągali lepsze wyniki w zadaniach związanych z pamięcią roboczą w porównaniu z tymi, którzy nie byli poddani działaniu białego szumu.
 • Sygnały sensoryczne: Rezonans stochastyczny pomaga wzmocnić słabe sygnały sensoryczne, ułatwiając osobom z wadami słuchu lub innymi problemami zdolność do skuteczniejszego odbierania bodźców.
 • Dźwięki rozpraszające: Ciągłe odgłosy tła, takie jak ruch uliczny lub prace budowlane, można zamaskować za pomocą zewnętrznych źródeł białego szumu, takich jak wentylatory lub specjalistyczne urządzenia przeznaczone do generowania takich dźwięków o różnych częstotliwościach (np. szum brązowy).

Potencjalne korzyści dla pacjentów z ADHD

Osoby ze zdiagnozowanym zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) często mają problemy z utrzymaniem koncentracji i uwagi podczas wykonywania zadań. Badania wykazały, że ekspozycja na biały szum może pomóc w poprawie wydajności poznawczej u tych osób poprzez zwiększenie poziomu uwalniania dopaminy w ich mózgach, który zazwyczaj jest niższy niż przeciętny. Ten wzrost poziomu dopaminy może prowadzić do lepszej koncentracji i zmniejszenia impulsywności.

 • Uwalnianie dopaminy: Stwierdzono, że biały szum stymuluje uwalnianie dopaminy, neuroprzekaźnika odpowiedzialnego za regulację uwagi i zachowania zależnego od nagrody.
 • Koncentracja: Zagłuszając rozpraszające dźwięki, biały szum może pomóc pacjentom z ADHD w utrzymaniu koncentracji na określonych zadaniach lub czynnościach, bez łatwego odrywania się od nich przez bodźce zewnętrzne.
 • Zmniejszenie impulsywności: Zwiększony poziom dopaminy wywołany przez ekspozycję na biały szum może potencjalnie zmniejszyć zachowania impulsywne, często związane z diagnozą ADHD.

Podsumowując, chociaż potrzeba więcej badań, aby w pełni zrozumieć wpływ słuchowego białego szumu na wydajność poznawczą, obecne dowody sugerują, że może on oferować pewne korzyści dla osób zmagających się z niską jakością snu lub osób ze zdiagnozowanym ADHD. Ważne jest, aby zawsze konsultować się z pracownikiem służby zdrowia przed wprowadzeniem do swojej codziennej rutyny jakichkolwiek nowych interwencji lub zabiegów.

Badania skuteczności białego szumu

Ostatnie badania dotyczyły potencjału białego szumu w zakresie poprawy wydajności poznawczej i uwagi, szczególnie wśród studentów i dzieci z ADHD. Badania nad skutecznością białego szumu często dotyczyły konkretnych populacji, takich jak studenci lub dzieci z ADHD. W tej części omówimy dwa godne uwagi badania, w których badano wpływ białego szumu na pamięć i sieci uwagi.

Badanie 1 - Wpływ na wyniki nauki słów i dokładność rozpoznawania

W badaniu opublikowanym w Frontiers in Psychology sprawdzono, jak informacja semantyczna podczas nauki moduluje wpływ ekspozycji na biały szum na wyniki w nauce słów i dokładność rozpoznawania wśród studentów. Uczestnicy byli narażeni na ciągły biały szum lub ciszę podczas nauki nowych słów połączonych z obrazkami przedstawiającymi ich znaczenie.

 • Wyniki pokazały, że uczestnicy, którzy uczyli się w warunkach ciągłego hałasu, wykazywali znacznie lepszą dokładność rozpoznawania niż ci, którzy uczyli się w ciszy.
 • Ta poprawa była szczególnie wyraźna w przypadku słów związanych z bardziej złożonymi informacjami semantycznymi (np. pojęcia abstrakcyjne).
 • Autorzy zasugerowali, że dodanie zewnętrznej stymulacji słuchowej poprzez rezonans stochastyczny może zwiększyć wydajność przetwarzania neuronowego poprzez zmniejszenie wewnętrznego poziomu szumu neuronowego w systemach pamięci roboczej.

Badanie 2 - Porównanie wydajności między dziećmi atencyjnymi a tymi, u których zdiagnozowano ADHD

W innym badaniu naukowcy porównali wpływ bodźców słuchowych w tle (biały vs brązowy vs brak dodanego dźwięku zewnętrznego) na wyniki testów poznawczych pomiędzy dziećmi uważnymi i tymi, u których zdiagnozowano ADHD(źródło). Szum brązowy jest podobny do szumu białego, ale ma niższą częstotliwość i często jest postrzegany jako bardziej kojący.

 • Wyniki wykazały, że dzieci z ADHD osiągały znacznie lepsze wyniki w testach poznawczych, gdy były narażone na działanie białego szumu, w porównaniu z warunkami ciszy lub brązowego szumu.
 • Natomiast na wyniki dzieci uważnych nie miała wpływu obecność bodźców słuchowych w tle.
 • Autorzy doszli do wniosku, że ekspozycja na ciągły dźwięk może przynieść selektywne korzyści osobom z deficytami uwagi ze względu na jego potencjalną rolę w modulowaniu sygnałów sensorycznych w ich systemach nerwowych, a tym samym poprawić normalne procesy uwagi.

Badania wskazują, że biały szum może być korzystny dla niektórych grup, takich jak osoby z ADHD. Jednak przy wdrażaniu strategii stymulacji słuchowej w celu poprawy zdolności poznawczych lub poprawy snu należy koniecznie uwzględnić indywidualne różnice i preferencje. Potrzebne są dalsze badania, aby lepiej zrozumieć, jak zewnętrzny biały szum oddziałuje na wewnętrzne mechanizmy przetwarzania neuronalnego w różnych kontekstach i populacjach.

Aplikacje mindfulness a ciągła ekspozycja na biały szum

Chociaż biały szum zyskał popularność jako środek wspomagający zasypianie, eksperci tacy jak prof. Christian Cajochen zalecają aplikacje mindfulness, takie jak Sleepio, dla osób poszukujących lepszego snu w stosunkowo cichym otoczeniu. Te alternatywy opierają się na solidnych dowodach pochodzących z badań w dziedzinie medycyny snu i mogą być bardziej skuteczne niż ciągła ekspozycja na biały szum w przypadku rozwiązywania problemów związanych z zajętym lub pędzącym umysłem podczas rutyny snu.

Naukowe podstawy interwencji opartych na mindfulness

Wykazano, że MBI są korzystne w wielu kwestiach zdrowia psychicznego, takich jak łagodzenie napięcia, kontrolowanie lęku i poprawa ogólnego samopoczucia. Kluczowym elementem mindfulness jest skupienie się na tym, co tu i teraz, bez krytyki i odwracania uwagi. MBI mogą być stosowane w celu wspierania relaksacji i pomagania osobom o słabej jakości snu w szybszym zasypianiu.

W jednym z ostatnich badań stwierdzono, że u uczestników, którzy korzystali z aplikacji MBI, nastąpiła znaczna poprawa w zakresie objawów bezsenności w porównaniu z osobami korzystającymi z innych metod(źródło). Kolejną zaletą MBI jest to, że nie opierają się one na bodźcach zewnętrznych, takich jak fale dźwiękowe czy sygnały sensoryczne, lecz zachęcają użytkowników do wyrobienia sobie zdrowych nawyków poprzez rozwijanie świadomości i umiejętności samoregulacji.

Jak te aplikacje mają się do białego szumu, który sprzyja lepszemu odpoczynkowi?

 1. Oparte na dowodach: W przeciwieństwie do ciągłej ekspozycji na hałas, której skuteczność jest dyskusyjna ze względu na niską jakość badań wspierających jej stosowanie, praktyki mindfulness zostały szeroko zbadane i udowodniono ich skuteczność w poprawie różnych aspektów zdrowia psychicznego, w tym w promowaniu spokojnego snu.
 2. Zrównoważone podejście: Podczas gdy biały szum może przynieść chwilową ulgę od zewnętrznych zakłóceń, praktyki mindfulness mają na celu zajęcie się pierwotnymi przyczynami problemów ze snem, pomagając osobom rozwijać zdrowe nawyki i strategie radzenia sobie ze stresem i niepokojem.
 3. Spersonalizowane doświadczenie: Wiele aplikacji mindfulness oferuje funkcje, które umożliwiają użytkownikom dostosowanie praktyki do swoich preferencji i potrzeb. Osoby mogą spersonalizować swoją praktykę, aby dopasować ją do swoich szczególnych wzorców snu lub trudności, korzystając z funkcji personalizacji oferowanych przez różne aplikacje mindfulness.

Podsumowując, chociaż biały szum może przynieść pewne korzyści w określonych sytuacjacha€€"takich jak zagłuszenie nagłych dźwięków lub stworzenie spójnego środowiska akustycznegoa€€"może nie być najskuteczniejszym rozwiązaniem dla wszystkich. Z drugiej strony, interwencje oparte na mindfulness okazały się skuteczne w rozwiązywaniu różnych problemów zdrowia psychicznego związanych z niską jakością snu. Dlatego osoby poszukujące lepszego wypoczynku powinny rozważyć zbadanie alternatywnych rozwiązań opartych na dowodach naukowych, takich jak Sleepio, zanim będą polegać wyłącznie na ciągłej ekspozycji na biały szum.

Bezpieczeństwo białego szumu dla niemowląt

Stosowanie białego szumu jako narzędzia uspokajającego dla niemowląt staje się coraz bardziej popularne wśród rodziców. Należy jednak pamiętać o odpowiednim poziomie głośności, który nie zaszkodzi ich delikatnemu systemowi słuchowemu. W tym rozdziale omówimy, jak głośny powinien być biały szum dla niemowląt i jakie są potencjalne zagrożenia związane z jego stosowaniem.

Zalecane poziomy głośności

Aby zapewnić dziecku bezpieczeństwo podczas używania białego szumu, należy zachować odpowiedni poziom głośności. Według ekspertów, zalecana maksymalna głośność urządzeń emitujących biały szum nie powinna przekraczać 50 decybeli (dB). Jest to mniej więcej odpowiednik dźwięku delikatnej rozmowy lub lekkiego deszczu. Aby dokładnie zmierzyć poziom dB, można pobrać jedną z wielu aplikacji na smartfony, które zostały zaprojektowane specjalnie do tego celu.

 • Nie należy umieszczać urządzenia zbyt blisko łóżeczka dziecka - należy zachować odległość co najmniej 6 stóp.
 • Proszę wybrać urządzenie z możliwością regulacji ustawień dźwięku, aby znaleźć optymalny poziom dla Państwa dziecka.
 • Obserwować i odpowiednio dostosować, jeśli dziecko wydaje się być niewygodne lub wzburzone dźwiękiem.

Środki ostrożności i wskazówki

Poza monitorowaniem poziomu głośności podczas używania maszyn z białym szumem w otoczeniu niemowląt, rodzice powinni podjąć inne środki ostrożności:

 1. Ograniczona ekspozycja: Ciągła ekspozycja na zewnętrzny biały szum może mieć potencjalnie negatywny wpływ na rozwój słuchu u małych dzieci. Zaleca się stosowanie białego szumu tylko w razie potrzeby, np. w porze drzemki lub snu.
 2. Wybór właściwego dźwięku: Podczas gdy biały szum składa się ze wszystkich częstotliwości o jednakowym natężeniu, istnieją inne rodzaje ciągłych dźwięków, takie jak szum brązowy i różowy, które mogą być bardziej kojące dla niektórych niemowląt. Proszę eksperymentować z różnymi rodzajami szumów, aby znaleźć to, co najlepiej odpowiada Państwa dziecku.
 3. Unikać nadmiernego polegania na białym szumie: Ważne jest, aby nie uzależniać się nadmiernie od używania białego szumu jako środka wspomagającego zasypianie. Dzieci powinny nauczyć się zasypiać w różnych środowiskach, nie potrzebując zawsze sygnałów sensorycznych ze źródeł zewnętrznych.

Podsumowując, biały szum może być skutecznym narzędziem pomagającym niemowlętom zrelaksować się i zasnąć, ale ważne jest, aby przestrzegać zasad bezpieczeństwa i środków ostrożności przy wprowadzaniu tego typu stymulacji słuchowej do otoczenia. Utrzymując odpowiedni poziom głośności i ograniczając czas ekspozycji, rodzice mogą mieć pewność, że zapewniają bezpieczne miejsce do spania dla swoich maluchów.

FAQs w odniesieniu do białego szumu

Co biały szum robi z mózgiem?

Biały szum pomaga maskować dźwięki zewnętrzne, tworząc spójne środowisko akustyczne, które pozwala mózgowi na relaks i koncentrację. Może poprawić jakość snu, redukując zakłócenia spowodowane nagłymi hałasami, a także zwiększyć wydajność poznawczą u niektórych osób, np. z ADHD.

Co robi z Panem biały szum?

Ekspozycja na biały szum sprzyja relaksacji, poprawia jakość snu i potencjalnie zwiększa funkcjonowanie poznawcze. Zapewniając stały dźwięk w tle, maskuje zakłócające hałasy, które w przeciwnym razie mogłyby zakłócić Państwa odpoczynek lub koncentrację.

Jakie są problemy z białym szumem?

Potencjalne problemy związane z białym szumem to uszkodzenie słuchu, jeżeli jest on odtwarzany z nadmierną głośnością lub przez dłuższy czas. Ponadto, niektóre osoby mogą uznać go za irytujący lub rozpraszający, a nie kojący. Ważne jest, aby podczas używania białego szumu stosować odpowiedni poziom głośności i zapewnić sobie komfort osobisty.

Czy można spać przy białym szumie?

Spanie przy białym szumie jest generalnie uważane za bezpieczne dla większości osób, o ile jest on odtwarzany z rozsądną głośnością (około 50-60 decybeli). Może on pomóc w poprawie jakości snu poprzez maskowanie zakłócających dźwięków przez całą noc; należy jednak wziąć pod uwagę indywidualne preferencje przed włączeniem go do rutyny snu.

Wniosek

Biały szum jest dźwiękiem ciągłym, który może mieć pozytywny wpływ na nasz sen, sieci uwagi i zachowanie pamięci. Badania wykazały jego skuteczność w poprawie wydajności poznawczej i potencjalnie korzystny dla osób z ADHD. Należy jednak pamiętać, że przy długotrwałym stosowaniu białego szumu należy wziąć pod uwagę kwestie związane ze zdrowiem układu słuchowego.

Zarejestruj się do naszego newslettera i otrzymaj 10% zniżki na Twoje następne zamówienie

Który produkt potrzebuję?