Czym jest CBG (kannabigerol)?

Czym jest CBG (kannabigerol)?

Czym jest CBG?

Kannabigerol to prekursor THC, CBD i CBC. Wszystkie kannabinoidy pochodzą z kwasowej wersji CBG (CBGA). Z powodu, w jaki kannabinoidy syntezują z enzymami (pirofosforanem geranylu i kwasem oliwetolowym) i zmieniają ich strukturę chemiczną w czasie rozwoju rośliny, izolacja i ekstrakcja CBG jest problematyczna. Uważa się, że około 1% zawartości kannabinoidów w dojrzałej roślinie Cannabis sativa to CBG.

Podsumowanie

• Prekursor kannabinoidowy;
• Uważany za niewielki składnik Cannabis sativa;
• Wykazuje powinowactwo do wiązania z receptorami CB1 i CB2;
• Niepsychotropowy;
• Ograniczone dane naukowe;
• Lecznicze dawki CBG zdają się być pozbawione efektów ubocznych.

Wspierające badania

Czym jest CBG (kannabigerol)?

Badania nad leczniczym działaniem CBG są niewiarygodnie ograniczone. Z przeprowadzonych badań, przeważająca większość została przeprowadzona in vitro lub na zwierzętach.

Badania na zwierzętach opublikowane w „Journal of the American Society for Experimental NeuroTherapeutics” dotyczyły działania CBG na symulowaną chorobę Huntingtona. Wykazano, że „CBG ma ogromnie aktywne działanie neuroprotekcyjne u myszy [...] poprawiając deficyty motoryki i ochraniając neurony prążkowia”. Badacze doszli do wniosku, że ich wyniki „otwierają nowe możliwości badań”, ale mechanizm działania kannabinoidu jest niejasny (Valdeolivas et al., 2014).

Przegląd kannabinoidów znajdujących się w Cannabis sativa pokazał, że CBD, CBC, CBG, CBN oraz THC mają naturalne właściwości antybakteryjne. Przyjmowane wspólnie, te związki wydają się wykazywać „silną aktywność przeciw szeregowi gronkowców odpornych na metycylinę”. Jednakże mechanizm tego działania nie jest jeszcze znany (Appendino et al., 2008).

Dziennik „Biochemical Pharmacology” wykazał, że CBG „może być rozważane do eksperymentów klinicznych u pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit”, dzięki wynikom uzyskanym na zwierzętach. Po wywołaniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u myszy, CBD zredukowało wagę jelita grubego, produkcję tlenku azotu oraz „powstawanie reaktywnych form tlenu w nabłonkowych komórkach jelitowych” (Borrelli et al., 2013).

W 1990 roku porównano działanie kannabinoidów THC i CBG i ich wpływ na jaskrę. W badaniach na zwierzętach naukowcy odkryli „znaczny spadek ciśnienia ocznego” przy ciągłym podawaniu. Odkryli również, że „obydwa kannabinoidy wytworzyły dwu- lub trzykrotny wzrost zdolności odprowadzania cieczy wodnistej”. Badania zakończyły się wnioskiem, że „kannabigerol i inne powiązane kannabinoidy mają potencjał leczniczy w leczeniu jaskry” (Colasanti, 1990).

Status prawny

O ile kannabigerol jest pozyskiwany z przemysłowych konopi włóknistych, to związek ten jest uważany za legalny. CBG nie jest wymienione w Konwencji Narodów Zjednoczonych o substancjach psychotropowych lub w amerykańskim Controlled Substances Act, CSA.

Który produkt potrzebuję?