Published:

Updated:

Author: Luke Sholl

Co to jest CBC (kannabichromen)?

Co to jest CBC (kannabichromen)?

Mimo że większość osób nie zna tego kannabinoidu, CBC jest dalekie od bycia nieistotnym. Czytaj dalej, aby uzyskać pełne podsumowanie informacji o kannabichromenie i dowiedz się, jaką rolę może on odgrywać w terapii opartej na kannabinoidach.

Co to jest CBC?

Kannabichromen należy do rodziny związków organicznych znanych jako kannabinoidy. Znajdujące się w konopiach oraz różnych odmianach marihuany, CBC syntezowane jest po ekspozycji CBCA na działanie ciepła oraz światła. Mimo to, CBC różni się od większości kannabinoidów, ze względu na swoje niskie powinowactwo do receptorów CB. Zamiast tego, CBC wiąże się z receptorami TRPV zaangażowanymi w wykrywanie zmian temperatury i innych wrażeń odbywających się na poziomie komórkowym.

Podsumowanie

Mimo że CBC może oferować pewne korzyści medyczne, w większości badań działanie substancji analizowane było przede wszystkim w obecności innych kannabinoidów, takich jak CBD i THC. Kannabichromen wykazuje doskonałą synergię z innymi kannabinoidami, ale pomimo faktu, iż jest jedną z głównych substancji aktywnych znajdujących się w strukturze biologicznej roślin Cannabis sativa, występuje tylko w niewielkich ilościach.

• CBC wydaje się posiadać działanie niepsychotropowe.
• Jest jednym z trzech głównych kannabinoidów syntetyzowanych z CBGA.
• Może wspierać leczenie raka, bólu i stanów zapalnych.
• Odgrywa kluczową rolę w optymalizacji działania efektu świty.
• Wykazuje słabe powinowactwo do receptorów CB1 i CB2 połączonych z ECS.
• Aktywuje receptory TRPV1 i TRPA1 znajdujące się w błonach komórkowych.

Skutki uboczne

Obecnie jest zbyt wcześnie, aby ustalić, czy CBC wywołuje jakieś znaczące skutki uboczne. Podobnie jak inne niepsychotropowe kannabinoidy, wydaje się być dobrze tolerowane, ale jest to jedynie niepotwierdzona teoria.

Badania dotyczące CBC

Co to jest CBC (kannabichromen)?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, większość badań z udziałem CBC obejmuje także inne kannabinoidy. Niezależne badania nad CBC są bardzo ograniczone; obecnie prowadzone są tylko badania na zwierzętach oraz badania in vitro.

W 2006 r., w czasopiśmie „Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics” opublikowano badanie[1] sprawdzające wpływ kannabinoidów na komórki raka in vitro. Mimo iż stwierdzono, że kannabidiol (CBD) jest najsilniejszym inhibitorem wzrostu komórek rakowych, tuż za nim znalazły się CBG i CBC. Naukowcy doszli do wniosku, że ich „dane wspierają konieczność dalszych testów kannabidiolu oraz ekstraktów bogatych w kannabidiol pod kątem potencjalnego leczenia raka”.

Departament Medycyny Doświadczalnej w Neapolu we Włoszech przetestował wpływ CBD i CBC na szlaki nocyceptywne u szczurów. Ból nocyceptywny to znane uczucie związane ze złamaniami, oparzeniami lub siniakami.

Wyniki wykazały, że CBD i CBC wywoływały „analgezję poprzez interakcję z kilkoma białkami docelowymi”. Mimo że badanie[2] wykazało, iż obie substancje mogą być użytecznymi środkami terapeutycznymi, nadal należy dokładnie przebadać wiele mechanizmów tego działania.

Badanie[3] z 2010 roku przeprowadzone przez University of Mississippi oceniło wpływ THC, CBD, CBC, CBG i CBN na zwierzęcy model depresji. Korzystając z różnych dawek, naukowcy doszli do wniosku, że „kannabinoidy wywierają działanie przeciwdepresyjne”, chociaż w przypadku CBC, efekty były zależne od zastosowanej dawki.

Chociaż CBD preferowane jest ze względu na zmniejszanie stanu zapalnego oraz proliferacji komórek związanych z trądzikiem, badanie[4] z 2016 roku podkreśla, że CBC może wywoływać podobne efekty. Kannabinoid „znacznie zmniejszył indukowaną kwasem arachidonowym (AA) lipogenezę trądziku”. Wyniki sugerują, że zarówno CBC, CBDV, jak i THCV „okazują się być obiecujące jako bardzo skuteczne, nowe środki przeciwtrądzikowe”. 

W badaniu[5] z 2011 roku opublikowanym w czasopiśmie „Drug and Alcohol Dependence” opisano wpływ CBC na inne kannabinoidy. Wydaje się, że CBC nie tylko pośredniczy w psychotropowych efektach THC, ale — zależne od dawki — podawanie tych dwóch kannabinoidów w modelu in vitro „doprowadziło do nasilenia działania na cztery komponenty behawioralne i do wzmożenia działania przeciwzapalnego”. Najważniejszą różnicą w przypadku CBC było to, że jego działanie przeciwzapalne nie było wynikiem wiązania się z receptorami CB1 lub CB2. Należy jednak wciąż zbadać, jak ten mechanizm działania może skutecznie przekładać się na próby z udziałem ludzi.

Status prawny

Ze względu na to, że CBC jest uważane za niepsychotropowe, kannabinoid nie znajduje się na liście w Jednolitej konwencji o środkach odurzających. W związku z tym, nie istnieją bezpośrednie ograniczenia dotyczącego tego kannabinoidu i nie jest on uważany za substancję nielegalną.

Author
Luke Sholl

Title/author.

Luke Sholl
Luke ma ponad 10 lat doświadczenia w pisaniu o CBD i kannabinoidach. To uznany dziennikarz i główny autor w firmie Cibdol oraz w innych publikacjach. Luke prezentuje informacje, które są oparte na faktach oraz dowodach, a jego fascynacja CBD obejmuje też sprawność fizyczną, odżywianie oraz zapobieganie chorobom.
Luke Sholl

Title/author.

Luke Sholl
Luke ma ponad 10 lat doświadczenia w pisaniu o CBD i kannabinoidach. To uznany dziennikarz i główny autor w firmie Cibdol oraz w innych publikacjach. Luke prezentuje informacje, które są oparte na faktach oraz dowodach, a jego fascynacja CBD obejmuje też sprawność fizyczną, odżywianie oraz zapobieganie chorobom.
Źródła

[1] Ligresti, A., Moriello, A. S., Starowicz, K., Matias, I., Pisanti, S., de Petrocellis, L., Laezza, C., Portella, G., Bifulco, M., & di Marzo, V. (2006). Antitumor Activity of Plant Cannabinoids with Emphasis on the Effect of Cannabidiol on Human Breast Carcinoma. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 318(3), 1375–1387. https://doi.org/10.1124/jpet.106.105247 [Źródło]

[2] Maione, S., Piscitelli, F., Gatta, L., Vita, D., de Petrocellis, L., Palazzo, E., de Novellis, V., & di Marzo, V. (2011). Non-psychoactive cannabinoids modulate the descending pathway of antinociception in anaesthetized rats through several mechanisms of action. British Journal of Pharmacology, 162(3), 584–596. https://doi.org/10.1111/j.1476-5381.2010.01063.x [Źródło]

[3] El-Alfy, A. T., Ivey, K., Robinson, K., Ahmed, S., Radwan, M., Slade, D., Khan, I., ElSohly, M., & Ross, S. (2010). Antidepressant-like effect of Δ9-tetrahydrocannabinol and other cannabinoids isolated from Cannabis sativa L. Pharmacology Biochemistry and Behavior, 95(4), 434–442. https://doi.org/10.1016/j.pbb.2010.03.004 [Źródło]

[4] Oláh, A., Markovics, A., Szabó-Papp, J., Szabó, P. T., Stott, C., Zouboulis, C. C., & Bíró, T. (2016). Differential effectiveness of selected non-psychotropic phytocannabinoids on human sebocyte functions implicates their introduction in dry/seborrhoeic skin and acne treatment. Experimental Dermatology, 25(9), 701–707. https://doi.org/10.1111/exd.13042 [Źródło]

[5] DeLong, G. T., Wolf, C. E., Poklis, A., & Lichtman, A. H. (2010). Pharmacological evaluation of the natural constituent of Cannabis sativa, cannabichromene and its modulation by Δ9-tetrahydrocannabinol☆. Drug and Alcohol Dependence, 112(1–2), 126–133. https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2010.05.019 [Źródło]

Który produkt potrzebuję?