Ogólne Zasady i Warunki Korzystania Ze Strony Internetowej oraz Ogólne Zasady i Warunki Działalności Cibdol BV (Zasady)

Prosimy o poświęcenie kilku minut na przeczytanie Ogólnych Zasad i Warunków Korzystania Ze Strony Internetowej oraz Ogólnych Zasad i Warunków Działalności Cibdol BV ("Cibdol" lub "my") (Zasady). Te Zasady i Warunki zawierają ważne informacje dla Ciebie jako użytkownika naszej strony i nabywcy naszych produktów i stosują się do wszystkich produktów wykorzystywanych lub zakupionych przez naszą stronę internetową. Ta strona internetowa i wszystkie powiązane usługi są konkretnie zależne od zaakceptowania tych Ogólnych Zasad i Warunków. Poprzez używanie naszej strony internetowej, nabywanie produktów albo korzystanie z jakichkolwiek naszych usług automatycznie wyrażasz zgodę na te Ogólne Warunki i Zasady, w tym wszelkie przyszłe zmiany dostępne poprzez publikacje na naszej stronie internetowej albo po powiadomieniu w jakikolwiek inny sposób. Jedynie Cibdol oferuje dostęp do tej strony internetowej i produktów oraz usług na podstawie akceptacji Zasad. Jeśli nie akceptujesz Zasad, nie możesz korzystać z naszej strony internetowej ani usług, ani nabywać od nas produktów. Wszelkie nieścisłości w interpretacji tych Zasad nie mogą być wykorzystywane przeciw Cibdol.

I Zastosowywanie Ogólnych Zasad i Warunków Działalności (Zasady)

1. Obecne Ogólne Zasady i Warunki Działalności (Zasady) stosują się do korzystania ze strony internetowej Cibdol (cibdol.com i wszelkich powiązanych domen: "strona internetowa") i wszystkich produktów, ofert, dostaw i usług Cibdol, i wszelkich innych porozumień z lub w imieniu Cibdol, o ile nie zaznaczono inaczej na piśmie.

2. Poprzez używanie tej strony internetowej i zamawianie produktów lub korzystanie z usług poprzez stronę internetową, klient ("klient" lub "Ty") automatycznie wyraża zgodę do Cibdol na najnowszą wersję obecnych Zasad.

3. Cała zawartość publikowana na stronie Cibdol (w tym logotypy, marki, prawa autorskie itp.) jest własnością intelektualną Cibdol i bez wcześniejszej wyraźnej zgody wyrażonej przez Cibdol nie może być dystrybuowana, zmieniana, ani wykorzystywana w żaden inny sposób.

4. Poprzez korzystanie z naszej strony internetowej i zaakceptowanie tych Zasad, deklarujesz, że w Twoim kraju zamieszkania jesteś pełnoletni i że nabycie i użytkowanie naszych produktów lub usług jest legalne w Twoim miejscu zamieszkania lub w ich miejscu przeznaczenia. Odpowiedzialność za spełnienie tych wymogów spoczywa wyłącznie na kliencie i Cibdol nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego względu.

5. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wejścia w porozumienie albo zapewnienie usług w każdym czasie, bez podawania przyczyn.

II Ogólne informacje oraz oferta produktów i usług

1. Wszystkie informacje podane na tej stronie internetowej albo w innych pisemnych dokumentach od Cibdol zostały przygotowane z najwyższą możliwą troską. Jednakże Cibdol nie jest w stanie zagwarantować, że wszystkie te informacje są poprawne, kompletne i/lub aktualne. Cibdol zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji na stronie internetowej lub w innych pisemnych dokumentach bez wcześniejszego uprzedzenia. Potwierdzasz, że odpowiedzialność za sprawdzenie wszystkich informacji pod kątem zmian spoczywa na Tobie.

2. Wszystkie informacje podane przez Cibdol na naszej stronie internetowej lub w jakikolwiek inny sposób, o naszych produktach i usługach są przeznaczone wyłącznie do zapewnienia ogólnych informacji i nie mogą być uważane za reprezentujące wiedzę medyczną lub porady. Wszelkie decyzje, podjęte przez klienta co do wykorzystania naszych produktów i usług w oparciu o informacje zapewnione przez Cibdol są dokonywane na osobistą odpowiedzialność klienta i klient ponosi wyłączne ryzyko.

3. Cibdol zastrzega sobie prawo, aby w każdym czasie i bez akceptowania odpowiedzialności wobec klientów albo podmiotów zewnętrznych do zmiany zapewnianych produktów i usług, i do usunięcia produktów i usług z oferty.

4. Na swojej stronie internetowej, Cibdol może okazjonalnie oferować oferty specjalne odnoszące się do ich produktów i usług. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, ograniczenia albo całkowitego wycofania jakichkolwiek takich ofert, w oparciu o nasz własny osąd.

5. Ponadto zastrzegamy sobie prawo, ale nie musimy, w oparciu o nasz własny osąd i bez podawania powodów, aby w dowolnym czasie ograniczyć lub całkowicie wstrzymać sprzedaż produktów lub świadczenie usług do indywidualnego klienta, podmiotów zewnętrznych lub określonych krajów lub regionów.

6. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że nasza strona internetowa będzie dostępna bez przerw lub całkowicie bez błędów. W przypadku utraty serwisu lub zakłóceń, Cibdol skontaktuje się z klientem w celu zidentyfikowania odpowiednich rozwiązań.

III Rejestracja, konto użytkownika oraz dane osobiste.

1. Aby złożyć zamówienie na stronie internetowej, klient musi najpierw stworzyć konto poprzez stronę rejestracyjną. W czasie procesu rejestracji, klient zostanie poinstruowany do wybrania odpowiedniej nazwy użytkownika oraz hasła. Nazwa użytkownika oraz hasło muszą być utrzymywane w ścisłej tajemnicy przez klienta. Cibdol nie odpowiada za jakiekolwiek nadużycie informacji rejestracyjnych oraz zakłada, że osoba korzystająca z naszej strony internetowej jest zarejestrowanym klientem.

2. Cibdol i jego pracownicy nigdy nie poproszą Cię o Twoje hasło. Jeśli podejrzewasz, że Twoje informacje rejestracyjne wpadły w niepowołane ręce, wymagana jest od Ciebie zmiana Twoich informacji rejestracyjnych bez zwłoki.

3. Na Tobie jako kliencie spoczywa odpowiedzialność, żeby upewnić się, że wszystkie informacje na Twoim koncie są prawidłowe i aktualne. Cibdol nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienia lub dodatkowe koszty wynikłe przez niepoprawne albo niedokładne informacje zapewnione przez klienta.

4. Wszystkie dane osobiste klienta są przetwarzane i chronione przez Cibdol w sposób określony przez nasze Oświadczenie Ochrony Danych. Oświadczenie Ochrony Danych jest integralną częścią naszych Zasad. Aby uzyskać dalsze informacje, prosimy o zapoznanie się z naszymi środkami ochrony danych.

IV Ustalanie i wchodzenie w umowy na stronie internetowej

1. Prezentacje produktów na stronie internetowej nie mogą być traktowane jako zawarcie przez Cibdol umowy kupna/sprzedaży. Ponieważ produkty nie muszą być koniecznie dostępne przez cały czas, poprzez wysłanie zamówienia klient nie jest w stanie natychmiast zawrzeć umowy kupna/sprzedaży.

2 Po nadesłaniu Twojego zamówienia, zamówienie staje się wiążące i pozostaje wiążące przez okres 7 dni roboczych. Proste potwierdzenie odbioru zamówienia przez Cibdol nie reprezentuje zawarcia umowy.

3. Chociaż dokładamy wszelkich możliwych starań, aby wszystkie informacje i specyfikacje na naszej stronie internetowej i w innych pisemnych dokumentach były poprawne, mogą zdarzać się błędy i pominięcia. Zastrzegamy sobie prawo do poprawy ich w sposób, w jaki uznamy za stosowne lub do uaktualnienia lub anulowania zamówienia, które jest lub mogłoby być tym dotknięte.

4. Umowa zostanie zawarta między Cibdol a Tobą jak tylko zamówione produkty zostaną do Ciebie wysłane. Cibdol zastrzega sobie prawo to całkowitego lub częściowego odrzucenia zawarcia umowy bez podawania powodów.

5. W przypadku, gdy zamówienie klienta zostanie anulowane, ograniczone lub zawieszone, Cibdol dokona wszelkich rozsądnych działań, aby wyjaśnić zaistniałą sytuację.

V Ceny oraz warunki zapłaty

1. Wszystkie ceny podane przez Cibdol na stronie internetowej lub w innych pisemnych dokumentach mają wliczony ustawowy podatek wartości dodanej. Wszystkie koszty zawarte w cenie są jasno określone. Dodatkowe koszty, które mogą wyniknąć zostaną podane osobno i muszą zostać opłacone przez klienta.

2. Produkty zostaną wysłane przez Cibdol Netherlands BV, z siedzibą w Handelsweg 1A, Sint-Oedenrode w Holandii ("Cibdol Netherlands"). Klient będzie odpowiedzialny za wszelkie opłaty celne, importowe i cła. Cibdol nie ma wpływu na dodatkowe koszty tego typu i nie jest w stanie wydać jakichkolwiek oświadczeń dotyczących poziomów tych kosztów. Aby uzyskać dodatkowe informacje, prosimy skontaktować się ze służbami celnymi odpowiednimi dla miejsca przeznaczenia.

3. Kwota zakupu musi być uiszczona z góry przez klienta i będzie płatna w momencie zawarcia umowy. Przed otrzymaniem całkowitej kwoty zakupu produkty nie zostaną dostarczone do klienta. W przypadku opóźnienia opłaty, bez przyznawania jakichkolwiek przedłużeń, Cibdol może wycofać się z umowy.

4. Metody płatności akceptowane przez nas są wymienione na stronie internetowej. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tych metod w dowolnym czasie, wedle własnego uznania.

VI Dostawa

1. Mówiąc ogólnie, produkty zostaną dostarczone na adres wysyłki określony przez Ciebie podczas składania zamówienia czasie od 2 do 5 dni roboczych, o ile te konkretne produkty będą całkowicie dostępne. W przypadku dostawy do niektórych krajów czas dostawy może być dłuższy; prosimy o sprawdzenie naszej strony internetowej w celu zapoznania się z dodatkowymi informacjami. Wszystkie warunki dostawy nie są prawnie wiążące i niespełnienie ich nie daje Ci prawa do wycofania się z umowy.

2. Jeśli Cibdol nie dokona dostawy na czas, najpierw musisz poczekać przynajmniej 20 dni roboczych, w czasie których wciąż będziemy mogli wypełnić umowę, zanim będziesz miał prawo do wycofania się z umowy. W przypadku wycofania się z umowy, Cibdol dokona zwrotu kosztów nie większych, niż kwota zakupu. Wszelka odpowiedzialność za spóźnione lub niedokonane dostawy będzie wyłączona.

3. Klient musi zaakceptować częściowe dostawy, jeśli, na przykład, część produktów nie jest już dostępna albo może być dostarczona tylko w późniejszym terminie.

4. Miejsce wypełnienia to miejsce, w którym produkty są przekazywane przez Cibdol Netherlands holenderskiej poczcie (lub innej firmie transportowej). Korzyści i ryzyka są przenoszone na klienta po wysłaniu takich produktów. Cibdol nie będzie ponosić odpowiedzialności za stratę lub uszkodzenie produktów w transporcie.

VII Gwarancja i prawo do zwrotu

1. Cibdol gwarantuje szkody w zakupionych produktach zgodnie z zapisami Szwajcarskiego Kodeksu Zobowiązań (OR). Klient musi sprawdzić produkty natychmiast po ich otrzymaniu i zawiadomić Cibdol pisemnie o jakichkolwiek defektach w ciągu 7 dni. W innym przypadku te produkty zostaną uznane za zaakceptowane. Ukryte błędy muszą zostać również zgłoszone do Cibdol w ciągu 7 dni od ich odkrycia.

2. Wszystkie produkty Cibdol są oparte na naturalnych produktach i podlegają naturalnym różnicom. Za wszelkie różnice (w kolorze, zapachu, smaku itp.) nie dajemy żadnych gwarancji.

3. Wszystkie produkty są oferowane w obecnym stanie. Różniące się obrazki, informacje o albo opisy produktów na stronie lub innych pisemnych dokumentach od Cibdol nie muszą być uznawane jako gwarancja określonych cech.

4. Wadliwe produkty muszą być zwracane do Cibdol Netherlands w celu sprawdzenia, na adres Handelsweg 1a, 5492 NL, Sint-Oedenrode, Holandia. Cibdol ma prawo do zapewnienia produktów zastępczych lub do zwrotu kwoty zakupu, opłaty celne nie zostaną zwrócone. Cibdol nie odpowiada za jakiekolwiek straty poniesione przez klientów w wyniku wadliwych produktów. W zgodzie z artykułem 210 sekcja 1 Kodeksu Zobowiązań (OR) żądania dotyczące gwarancji są limitowane czasowo do dwóch lat.

5. Jeśli nie jesteś zadowolony ze swojego zamówienia masz prawo do zwrotu produktów do Cibdol Netherlands w ciągu 14 dni od otrzymania produktów. Prosimy o skontaktowanie się z działem obsługi klienta w odpowiednim czasie. O ile to możliwe, produkty muszą być zwrócone zapieczętowane, nieotwarte, nieużywane, nieuszkodzone i w oryginalnym opakowaniu. Jak tylko otrzymamy zwrócone produkty i warunki zwrotu zostaną spełnione, zostanie Ci zwrócona kwota zakupu; koszty zwrotu nie zostaną zwrócone.

VIII Wyłączenie z odpowiedzialności

1. Jak tylko to prawnie możliwe, Cibdol lub jakakolwiek inna firma powiązana z Cibdol w świetle prawa będzie wyłączona z wszelkiej odpowiedzialności za straty lub inne urazy poniesione przez klienta na podstawie lub w związku z wejściem w umowę kupna/sprzedaży, dostawy lub użytkowania tych produktów lub usług Cibdol.

2. Klient zgadza się, że wszelkie użytkowanie produktów lub usług zapewnionych przez Cibdol ma miejsce na wyłączne ryzyko klienta.

IV Obsługa klienta

W przypadku pytań, komentarzy lub skarg dotyczących naszych produktów lub usług prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta telefonicznie lub poprzez e-mail (informacje kontaktowe podane są na stronie). Cibdol dokona wszelkich rozsądnych działań, aby skontaktować się z Tobą w ciągu 1 dnia roboczego.

X Poprawki do Ogólnych Zasad i Warunków Działalności (Zasady)

Zastrzegamy sobie prawo do poprawy lub uzupełnienia Zasad w jakimkolwiek momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Zasady są publikowane w swojej ostatniej wersji na naszej stronie internetowej lub opublikowane w inny sposób.

XI Ustalenia końcowe

1. W przypadku, gdyby te Zasady stały się w całości lub częściowo nieefektywne, ważność pozostałych ustaleń pozostaje niezmieniona. W miejsce nieefektywnych ustaleń, efektywne ustalenia zostaną przedstawione, jak najbardziej przypominając intencje obydwu stron.

2. Ustalenia pomiędzy Cibdol, klientem i tymi Zasadami są przedmiotem wyłącznie odpowiedniego prawa szwajcarskiego z wyłączeniem konfliktów przepisów prawa. Zastosowalność Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) jest jawnie wyłączona.

3. Wszelkie konflikty wynikające z lub związane z porozumieniami między Cibdol, klientem a tymi Zasadami (w tym ich ważne zaakceptowanie) będą wyłącznie przesyłane do sądu odpowiedniego dla miejsca założenia Cibdol BV.

XII Kontakt

Ta strona internetowa jest prowadzona przez Cibdol BV, Handelsweg 1a, 5492NL Sint-Oedenrode, Holandia. W przypadku pytań dotyczących strony internetowej i jej zawartości, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta na piśmie lub e-mailem (informacje kontaktowe podane są na stronie).


Który produkt potrzebuję?