Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Luke ma ponad 10 lat doświadczenia w pisaniu o CBD i kannabinoidach. To uznany dziennikarz i główny autor w firmie Cibdol oraz w innych publikacjach. Luke prezentuje informacje, które są oparte na faktach oraz dowodach, a jego fascynacja CBD obejmuje też sprawność fizyczną, odżywianie oraz zapobieganie chorobom.
Read more.

Które kannabinoidy są psychoaktywne?

Które kannabinoidy są psychoaktywne?

Kannabinoidy są jednymi z podstawowych substancji chemicznych występujących w roślinie cannabis. Ta rodzina cząsteczek otrzymała swoją nazwę ze względu na zdolność do wiązania się lub pośredniego wpływu na receptory kannabinoidowe układu endokannabinoidowego.

Naukowcy zidentyfikowali ponad 100 kannabinoidów w obrębie rośliny cannabis. Te fascynujące cząsteczki istnieją również w innych gatunkach w królestwie roślin. Wczesne badania wykazały ich imponujący potencjał i wydaje się, że każdy kannabinoid działa nieco inaczej. Na przykład, niektóre kannabinoidy wywołują efekty psychoaktywne. W tym artykule dowiemy się, które kannabinoidy powodują zmiany świadomości i w jaki sposób to osiągają.

Główne kannabinoidy

Które kannabinoidy są psychoaktywne?

Kannabinoidy występują w różnych stężeniach w roślinach konopi w zależności od genetyki konkretnej odmiany. Niektóre gatunki posiadają znacznie wyższą zawartość THC, podczas gdy w innych dominuje CBD. Hodowcy opracowali nawet odmiany, które wytwarzają wysoki poziom CBG. W miarę pojawiania się kolejnych badań, hodowcy prawdopodobnie zaczną tworzyć odmiany, które posiadać będą wysoki poziom każdego z ponad 100 innych odkrytych dotąd kannabinoidów.

Mimo że istnieją dziesiątki tych interesujących cząsteczek, kilka z nich występuje w znacznie wyższych stężeniach niż inne. Nazywamy je głównymi kannabinoidami. Poniżej krótka charakterystyka każdego z nich.

• THC jest podstawowym kannabinoidem w wielu selektywnie hodowanych odmianach. THC wiąże się zarówno z receptorami CB1, jak i CB2 układu endokannabinoidowego. Wczesne badania[1] sugerują, że cząsteczka ma szereg efektów ważnych dla nauki. Po spożyciu, THC wywołuje między innymi działanie poprawiające nastrój i pobudzające apetyt.

• Drugim kannabinoidem o najwyższym stężeniu wśród większości odmian konopi oraz najwyższym w roślinach konopi włóknistych jest CBD. U większości osób, CBD wywołuje subtelnie relaksujące efekty oraz zapewnia trzeźwość umysłu. Ten kannabinoid posiada niskie powinowactwo do receptorów kannabinoidowych, ale wpływa na układ endokannabinoidowy poprzez mechanizmy pośrednie. Naukowcy medyczni chętnie badają ten kannabinoid pod kątem jego potencjału terapeutycznego, a wyniki są jak dotąd obiecujące. Z tego powodu CBD stało się popularnym suplementem diety i składnikiem produktów do stosowania miejscowego.

CBGA jest prekursorem chemicznym wielu kannabinoidów, w tym CBG, które występuje w stosunkowo niskich stężeniach w większości odmian. Jednak od niedawna hodowcy tworzą odmiany marihuany o stuprocentowej zawartości CBG. Ta cząsteczka wiąże się zarówno z receptorami CB1, jak i CB2, ale tylko w ograniczonym stopniu. Do tej pory naukowcy zidentyfikowali kilka istotnych cech tego kannabinoidu, takich jak korzystny wpływ na obniżony nastrój.

• CBC stanowi około 0,3% zawartości kannabinoidów w większości odmian marihuany, ale niektóre gatunki hodowane selektywnie wykazują wyższe stężenie tej cząsteczki. CBC aktywuje receptory CB2, ale wykazuje także niewielką aktywność w skupiskach receptorów CB1. Naukowcy odkryli, że CBC może przyczyniać się do zdrowego funkcjonowania mózgu.

CBN jest cząsteczką, której rośliny konopi nie produkują bezpośrednio. Zamiast tego, ta molekułą wytwarzana jest w wyniku degradacji THC. Wczesne badania przeprowadzone na modelach zwierzęcych i ludziach wykazują kilka unikalnych właściwości CBN; wraz z powszechnie występującymi efektami oferowanymi przez wszystkie główne kannabinoidy. Wydaje się, że CBN osiąga swoje efekty poprzez aktywację receptorów CB1 i CB2.

THCV jest analogiem THC, który zwykle występuje w małych ilościach, jednak niektóre odmiany zawierają aż do 16% tego kannabinoidu. THCV występuje w większych ilościach w południowoafrykańskich odmianach typu sativa. THCV blokuje i aktywuje receptor CB1, w zależności od dawki. Ten kannabinoid wykazał zdolność redukcji obrzęków i powiązanych z nimi problemów, a kilka badań dokumentuje także efekty powodujące utratę masy ciała i spalanie tłuszczu.

Które kannabinoidy są psychoaktywne?

Które kannabinoidy są psychoaktywne?

Nie wszystkie główne kannabinoidy są psychoaktywne. Aby dany kannabinoid mógł wywoływać psychoaktywne efekty, musi najpierw spełnić jeden wstępny warunek: aktywować receptor CB1. Po związaniu się z receptorem CB1, kannabinoidy wywołują zmiany chemiczne w ośrodkowym układzie nerwowym. Efekty te często powodują zmianę poziomu dopaminy, pobudzają apetyt i podnoszą nastrój. W oparciu o ten mechanizm, THC, CBN i THCV wytwarzają różne stopnie psychoaktywności.

CBG wydaje się oddziaływać z CB1 tylko w bardzo ograniczonym stopniu, co wyklucza go z pakietu „psychoaktywnych kannabinoidów”. Jak mówi badanie opublikowane[2] we „Frontiers in Pharmacology”, „wpływ CBG na CB1R był wymierny, ale leżące u jego podstaw mechanizmy molekularne pozostają nieznane”.

Następne jest oczywiście CBD, które nie jest psychoaktywne, ponieważ nie wiąże się z receptorem CB1. W rzeczywistości CBD może nawet minimalizować[3] niektóre psychoaktywne efekty THC, podczas przyjmowania tych kannabinoidów razem.

Biorąc pod uwagę niskie powinowactwo do receptorów CB1, powszechnie uważa się, że CBC nie jest psychoaktywne.

Jako główny psychoaktywny składnik marihuany, THC wywołuje większość zmieniających umysł efektów powiązanych z tą rośliną. Zazwyczaj obejmują one relaksację, problemy z krótkotrwałą pamięcią, podniecenie i możliwość wystąpienia krótkotrwałych epizodów paranoi.

CBN również wiąże się z receptorem CB1. Jednak efekty psychoaktywne tej cząsteczki są inne niż te wywoływane przez THC. Ten kannabinoid zapewnia bardziej łagodne i uspokajające efekty. CBN może nawet być w stanie zmniejszać niektóre bardziej negatywne skutki THC.

THCV również może oferować zmieniające świadomość efekty. Jednak ten kannabinoid osiąga je w inny sposób. Poprzez blokowanie receptora CB1, THCV może skutecznie zmniejszać negatywne skutki THC, takie jak ataki paniki. Jednak poprzez aktywację tego samego skupiska receptorów, THCV jest w stanie wywoływać własne efekty psychoaktywne. Jest jednak zbyt wcześnie, aby z pełnym przekonaniem opisywać specyficzne efekty THCV.

Podsumowanie

Mówiąc prosto, efekty psychoaktywne mogą wywoływać główne kannabinoidy, które działają na receptor CB1. Te, które blokują receptor — lub nie oddziałują z nim bezpośrednio — nie powodują tych samych działań. Osoby stosujące marihuanę wybierają kannabinoidy takie jak CBD i CBG ze względu na brak psychoaktywności i efekty powodujące trzeźwość umysłu. Do tej pory naukowcy zidentyfikowali THC, CBN i THCV jako główne psychoaktywne składniki rośliny marihuany.

Źródła

[1] Russo, E. B., & Marcu, J. (2017). Cannabis Pharmacology: The Usual Suspects and a Few Promising Leads. Cannabinoid Pharmacology, 67–134. https://doi.org/10.1016/bs.apha.2017.03.004 [Źródło]

[2] Navarro, G., Varani, K., Reyes-Resina, I., Sánchez De Medina, V., Rivas-Santisteban, R., Sánchez-Carnerero Callado, C., Vincenzi, F., Casano, S., Ferreiro-Vera, C., Canela, E. I., Borea, P. A., Nadal, X., & Franco, R. (2018). Cannabigerol Action at Cannabinoid CB1 and CB2 Receptors and at CB1–CB2 Heteroreceptor Complexes. Frontiers in Pharmacology, 9. https://doi.org/10.3389/fphar.2018.00632 [Źródło]

[3] Russo, E. B. (2011). Taming THC: potential cannabis synergy and phytocannabinoid-terpenoid entourage effects. British Journal of Pharmacology, 163(7), 1344–1364. https://doi.org/10.1111/j.1476-5381.2011.01238.x [Źródło]

Źródła

[1] Russo, E. B., & Marcu, J. (2017). Cannabis Pharmacology: The Usual Suspects and a Few Promising Leads. Cannabinoid Pharmacology, 67–134. https://doi.org/10.1016/bs.apha.2017.03.004 [Źródło]

[2] Navarro, G., Varani, K., Reyes-Resina, I., Sánchez De Medina, V., Rivas-Santisteban, R., Sánchez-Carnerero Callado, C., Vincenzi, F., Casano, S., Ferreiro-Vera, C., Canela, E. I., Borea, P. A., Nadal, X., & Franco, R. (2018). Cannabigerol Action at Cannabinoid CB1 and CB2 Receptors and at CB1–CB2 Heteroreceptor Complexes. Frontiers in Pharmacology, 9. https://doi.org/10.3389/fphar.2018.00632 [Źródło]

[3] Russo, E. B. (2011). Taming THC: potential cannabis synergy and phytocannabinoid-terpenoid entourage effects. British Journal of Pharmacology, 163(7), 1344–1364. https://doi.org/10.1111/j.1476-5381.2011.01238.x [Źródło]

Który produkt potrzebuję?