CBD w poprawie pamięci

Published:

Nasza pamięć jest czymś, co często bierzemy za pewnik, ale wraz z wiekiem coraz ważniejsze staje się znaczenie cennych wspomnień oraz chwil. Mimo że od czasu do czasu zdarzy Ci się zapomnieć kluczyków od samochodu, prawdopodobnie wciąż pamiętasz, z kim chodziłeś do szkoły ponad trzydzieści lat temu. Problem leży w tym, że sprawna pamięć nie zawsze pozostaje taka sama.

Umysł jest intrygującą jednostką potrafiącą kodować, przechowywać oraz przywoływać nieskończone ilości danych. Jednakże kiedy ta zdolność maleje, może to mieć katastrofalne konsekwencje — utrata pamięci jest stanem, który może dotknąć każdego, często bez żadnego ostrzeżenia.

Zrozumienie utraty pamięci

Niektóre problemy z pamięcią są łatwiejsze do zdiagnozowania oraz leczenia niż inne. Uraz emocjonalny oraz fizyczny, nadużywanie substancji, a nawet brak snu — są stosunkowo proste do sprecyzowania oraz próby rozwiązania. Jednak choroby takie jak choroba Alzheimera oraz objawy demencji mają znacznie większy wpływ na osobę zdiagnozowaną, jak i na osoby z jej otoczenia.

We wszystkich przypadkach upośledzona jest zdolność danej osoby do zapamiętywania lub przywoływania zdarzeń, przedmiotów oraz szczegółów. Niestety, w miarę tego, jak się starzejemy, komórki tracą zdolność do sprawnego działania, przy znacznie wolniejszym tempie regeneracji. Działanie to może być odczuwalne w całym naszym ciele, ale jego efekty najbardziej zauważalne kiedy zmienia się sposób w jaki myślimy oraz czujemy. Zmiany nie następują nagle, ale z czasem zaczynasz zapominać o drobnych sprawach, takich jak gdzie zostawiłeś kluczyki do samochodu czy jakie produkty widniały na liście zakupów. W poważniejszych okolicznościach powtarzająca się lub przedłużająca się utrata pamięci może zostać zdiagnozowana jako demencja — termin ten określa ogólny spadek zdolności umysłowych.

Najczęściej występującym typem demencji jest choroba Alzheimera, nieuleczalne zaburzenie mózgu. Stan ten powoduje utratę połączeń między neuronami w naszym mózgu. Bez neuronów, przekazywanie sygnałów do części naszego mózgu, która pomaga nam się poruszać, lub przechowuje informacje jest niemożliwa – funkcjonalność umysłowa oraz fizyczna zaczyna się z czasem pogarszać. Niestety liczba przypadków choroby Alzheimera rośnie, co z kolei skłoniło naukowców do przyjrzenia się wszystkim możliwym sposobom spowolnienia postępu objawów.

Wpływ CBD na utratę pamięci

Zapominanie gdzie położyliśmy portfel, choć nie zagraża życiu, może zrujnować nam cały dzień. W tym scenariuszu wpływ zapominania na nasze życie jest marginalny, ale nie wszystkie problemy z pamięcią są tak łatwe do pokonania. Na szczęście CBD jest jedną z substancji, która jest aktywnie badana pod kątem swoich zdolności do potencjalnego „odwrócenia” rozpadu neuronów, który przyczynia się do utraty pamięci.

W przeglądzie „in vivo” (wewnątrz żywego organizmu) naukowcy znaleźli „dowody zasadności” leczenia CBD stosowanego w chorobie Alzheimera (ang. Alzheimer’s disease, AD). Korzystając z modeli zwierzęcych obserwowano wpływ CBD oraz terapii w kombinacji z THC pod kątem tego jak obydwa związki oddziałują na neurogenezę. Neurogeneza to proces biologiczny odpowiedzialny za produkcję nowych neuronów. Wiedząc, że wspieranie neurogenezy jest niezbędne dla poprawy funkcjonowania naszego mózgu, wyniki badania mogą okazać się korzystne dla każdego, kto cierpi na zaburzenia poznawcze, bez względu na ich stopień nasilenia.

W przeglądzie stwierdzono, że „CBD odwraca i zapobiega rozwojowi deficytów poznawczych”, dodając, że substancja wykazała także zdolność do „zmniejszania glejozy i odpowiedzi neurozapalnej”.

Mimo że wyniki przeglądu były korzystne, autorzy szybko uznali potrzebę przeprowadzenia bardziej szczegółowych badań. Zalecono, aby przeprowadzić więcej badań w celu określenia prawidłowego dawkowania CBD oraz zaznaczenia różnic w wynikach między mężczyznami oraz kobietami.

Przyszłość schorzeń związanych z pamięcią oraz CBD

Podsumowując, badania, które poparły wspomniany mini-przegląd to mile widziana wiadomość nie tylko dla osób z chorobą Alzheimera lub demencją, ale także dla każdego, kto cierpi na jakiekolwiek problemy związane z utratą pamięci. Co zachęcające, przeprowadzono dodatkowe badania, które identyfikują skuteczność CBD jako środka neuroprotekcyjnego. Według wyników CBD może nie tylko pobudzać wzrost nowych neuronów, ale także chronić te, które już posiadamy, przed substancjami powodującymi uszkodzenia, takimi jak alkohol.

Bez względu na okoliczności, utrata pamięci jest niezwykle frustrującym objawem. Niezależnie od tego, czy jest to wynik rozległego schorzenia, czy niedawnej traumy fizycznej lub emocjonalnej, CBD w przyszłości może być sposobem leczenia dla pacjentów. Dzięki badaniom pokazującym, że substancja ma zdolność naprawy oraz ochrony niezbędnych ścieżek w naszym mózgu, jej wpływ na jakość życia danej jednostki może być przełomowy.

Zarejestruj się do naszego newslettera i otrzymaj 10% zniżki na Twoje następne zamówienie

Który produkt potrzebuję?