Published:

Updated:

Author: Luke Sholl

Co to jest THC (tetrahydrokannabinol)?

Co to jest THC (tetrahydrokannabinol)?

Co to jest THC?

Tetrahydrokannabinol (THC) należy do klasy organicznych związków chemicznych zwanych fitokannabinoidami. Występuje w gatunku Cannabis sativa i jest w dużej mierze znany ze swoich psychoaktywnych skutków ubocznych. Po spożyciu (palenie, wapowanie, jedzenie), THC wiąże się głównie z receptorami CB1 znajdującymi się w ciele migdałowatym, móżdżku i hipokampie.

Podsumowanie

Odmiany Cannabis sativa bogate w THC (marihuana) są zwykle stosowane rekreacyjnie. Marihuana jest uważana za najczęściej używany nielegalny narkotyk na świecie.

• THC można wytwarzać syntetycznie.
• Substancja może wywołać krótkotrwałe upośledzenie pamięci i koordynacji.
• Może wywołać wzmożenie apetytu, potocznie znane jako „gastrofaza”.
• THC odpowiedzialne jest za doświadczanie uczucia odurzenia (potocznie zwanego hajem).
• Posiada silne powinowactwo do receptorów CB1 związanych z układem endokannabinoidowym.
• THC po raz pierwszy zostało wyizolowane w 1964 roku.
• W odpowiednich dawkach może leczyć wiele różnych schorzeń.

Wspierające badania

Ze względu na to, że THC klasyfikuje się jako narkotyk, badania nad jego zastosowaniem terapeutycznym są ograniczone. Można je przeprowadzać, ale pod warunkiem, że najpierw otrzyma się pisemne zezwolenie administracyjne. Poniżej znajdziesz kilka badań przedklinicznych badających wpływ THC na nudności, stwardnienie rozsiane oraz łagodzenie bólu.

Syntetyczny lek THC Dronabinol został zatwierdzony przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (ang. _Food and Drug Administration_, FDA) w celu leczenia nudności oraz wymiotów wywołanych chemioterapią. Przeprowadzony w 2001 r. systematyczny przegląd wykazał, że „już od 1985 roku kannabinoidy są skutecznie stosowane w leczeniu nudności oraz wymiotów wywołanych chemioterapią” (Brafford May & Glode, 2016 & Tramer, 2001).

Systematyczny przegląd z 2018 r. dotyczący „kannabinoidów w leczeniu objawów stwardnienia rozsianego” odkrył, że „istnieją dowody wskazujące na korzyści stosowania kannabinoidów w leczeniu spastyczności oraz bólu neuropatycznego w stwardnieniu rozsianym”. Naukowcy podkreślili, że stosowanie konopi wiąże się z ryzykiem wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych (Rice & Cameron, 2018).

Journal of Pain and Symptom Management opublikował badanie dotyczące efektów ekstraktu THC:CBD oraz ekstraktu THC u pacjentów z „nieuleczalnym bólem związanym z chorobą nowotworową”. Pacjenci byli wybrani losowo, a wyniki porównano z grupą, której podano placebo. Ogólnie rzecz biorąc, w grupie zażywającej ekstrakt THC:CBD zaobserwowano znaczne zmniejszenie doświadczanego bólu (30%) (Johnson et al., 2010).

Co to jest THC (tetrahydrokannabinol)?

Status prawny

W 1961 r. marihuana (ze względu na posiadanie aktywnego składnika THC) została sklasyfikowana jako narkotyk. Uważano, że „marihuana nie ma obecnie akceptowanego zastosowania medycznego i istnieje duży potencjał do jej nadużyć”.

Obecność THC w olejach CBD i innych produktach kannabinoidowych jest uważana za legalną, o ile jego stężenie wynosi poniżej 0,2/ 0,3% (zależnie od kraju).

Coraz więcej krajów i stanów amerykańskich zaczyna zmieniać ustawodawstwo na korzyść THC. W październiku 2018 r. Kanada zalegalizowała konopie do wszechstronnego użytku rekreacyjnego i leczniczego.

Który produkt potrzebuję?