Nasza jakość

W Cibdol wierzymy w dostarczanie produktów CBD o złotym standardzie. Dlatego każdy etap procesu produkcji jest poddawany rygorystycznym testom jakości. Nie tylko zintegrowaliśmy jakość i bezpieczeństwo produktu na wszystkich poziomach, poddajemy również procesy regularnym kontrolom. Coroczne korekty są rejestrowane i odzwierciedlane w jasnych i zwięzłych planach działania, gdzie główny nacisk położony jest na zapewnienie jak najwyższej satysfakcji klientów.

FSSC22000

Abyś miał całkowitą pewność co do jakości produktu, system bezpieczeństwa żywności Cibdol jest corocznie kontrolowany przez certyfikowaną organizację. Cibdol z dumą prezentuje swoje certyfikaty bezpieczeństwa żywności w zgodzie ze standardem FSSC2200 (wersja 4.0). Jeśli masz jakieś pytania odnośnie do procesu certyfikowania, skontaktuj się z nami: [email protected].

Cibdol quality FSSC certificate

Halal

Certyfikat Halal posiada dumna część produktów Cibdol. W języku arabskim, Halal to słowo oznaczające legalne lub dopuszczone. W zgodzie z naukami Islamu, wszystko określone mianem Halal jest dobre dla ludzi, zwierząt, środowiska naturalnego i społeczeństwa. To podejście jest tożsame z naciskiem Cibdol na wykorzystywanie leczniczego potencjału CBD z korzyścią dla naszych klientów i zrównoważonego uprawiania konopi włóknistych.

Kwalifikacja "Halal" nie ogranicza się jedynie do jedzenia lub mięsa i nie odnosi się wyłącznie do higieny. Jednakże czystość jest ważnym czynnikiem wśród warunków, które muszą zostać spełnione w celu uzyskania certyfikatu Halal. Cibdol traktuje to wymaganie z najwyższym szacunkiem.

Oleje CBD od Cibdol wymienione w aneksie do naszego certyfikatu Halal zostały zatwierdzone zgodnie z zasadami prawa islamskiego dotyczącymi jedzenia. Każdego roku, Cibdol jest kontrolowane przez audytora z Halal International Control (HIC) w celu zapewnienia, że wymienione produkty wciąż spełniają wymagane standardy produkcji.

Cibdol halal certificate


Który produkt potrzebuję?