Co to są izoflawony?

Co to są izoflawony?

Izoflawony to grupa flawonoidów występująca przede wszystkim w rodzinie _Fabaceae_, która obejmuje rośliny bobowate. Jednakże istnieją wstępne dowody sugerujące, że rodziny Rutaceae (rutowate), Cannabaceae (konopiowate) i Solanaceae (psiankowate) również wytwarzają izoflawony. Uważa się, że izoflawony po konsumpcji działają jako fitoestrogeny. Ponieważ wiążą się z receptorami estrogenowymi, jest możliwe, że wpływają na wytwarzanie hormonów płciowych i enzymów.

Kolor

Izoflawony nie występują tak powszechnie, jak inne rodzaje flawonoidów. Najczęstsze izoflawony to diadzeina, genisteina i biochanina A i posiadają one różne kolory.

Występują również w

Soi warzywnej, czerwonej koniczynie, białej koniczynie (w nasionach) oraz nasionach konopi włóknistych.

Badania wspierające

Co to są izoflawony?

Szczegółowe korzyści płynące z konsumpcji izoflawonów wciąż są badane.

W 2001 roku, Instytut Chemii i Technologii Żywnościowej w Wiedniu badał ekstrakty izoflawonów genisteiny, diadzeniny i biochaniny A. Badacze doszli do wniosku, że te związki chemiczne mają „dużą zdolność do oczyszczania z wolnych rodników”. Określenie to stosowane jest w odniesieniu do zmniejszania przez nie produkcji wolnych rodników.

Jako część badań na zwierzętach w 2005 roku, chińscy badacze podkreślili „przeciwutleniające” działanie izoflawonów soi u szczurów na przestrzeni czterech tygodni. Porównali oni wyniki pobrane z wątrób zwierząt przed i po badaniach, odkrywając, że izoflawony wpłynęły na wytwarzanie enzymów przeciwutleniających. W rezultacie, ilość wolnych rodników tlenowych uległa zmniejszeniu.

Dysertacja ukończona w Instytucie Technologii Chemii w Pradze podkreśliła obecność izoflawonów w rodzinach roślin innych niż bobowate. Te badania sprawdzały również potencjalny korzystny wpływ izoflawonów na raka piersi i prostaty, menopauzę, osteoporozę i choroby układu krążenia.

Bezpieczeństwo i skutki uboczne

Izoflawony zdają się być dobrze tolerowane u ludzi, a Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności nie znalazł żadnych szkodliwych efektów. Jednakże są sprzeczne dowody odnośnie ich wpływu na receptory estrogenowe. Przedkliniczne badania wskazują na potencjalne ryzyko związane w nadmiernym przyjmowaniem izoflawonów soi u kobiet z historią raka piersi.

Wszyscy zgadzają się co do tego, że brakuje danych na temat długoterminowych skutków przyjmowania izoflawonów.

Który produkt potrzebuję?