Izrael Na Czele Badań Nad Medycznymi Konopiami

Published:

Izrael Na Czele Badań Nad Medycznymi Konopiami

Świat zmienia swoje podejście do CBD

Powszechne używanie CBD zyskuje akceptację powoli, ale stabilnie. Dzięki krytycznemu przeglądowi tego kannabinoidu przez WHO globalne wysiłki zanotowały widoczny wzrost.

Ten wyczerpujący przegląd jest pierwszym z wielu etapów, które mogłyby ostatecznie doprowadzić do deklasyfikacji CBD, co pozwoli na lepsze możliwości badań, odpowiednie regulacje prawne i bardziej bezpośredni dostęp do rynków głównego nurtu. Aby przeczytać kompletne omówienie tego kluczowego raportu i jego implikacji kliknij **tutaj.

**tutaj - WHO critical report blog

Podczas gdy cierpliwie czekamy na wpływ tego krytycznego przeglądu na świat, legalność CBD i medycznych konopi wciąż jest bardzo różna. W Europie regulacje prawne dotyczące medycznych konopi są stosunkowo w tyle za innymi rejonami świata. To nie jest celowe działanie w celu blokowania postępowych badań. Jest to raczej wynik różnego punktu widzenia w różnych krajach. Poszczególne postawy każdego kraju powinny być wzięte pod uwagę, zanim zostanie podjęta jednogłośna decyzja co do medycznych konopi.

Pozostawanie w tyle z przepisami dotyczącymi konopi ma jednak jedną konkretną zaletę. Pozwala wziąć pod uwagę doświadczenia krajów spoza UE. Co działa, co jest bezpieczne i co, jeśli cokolwiek, wymaga głębszej analizy. Jednym z krajów najczęściej przytaczanych w kontekście progresywnego podejścia do tematu jest Izrael.

Izrael - ziemia święta medycznych konopi

Izrael nie tylko jest na czele badań nad medycznymi konopiami, ale jego przewaga jest też całkiem spora. Stało się tak nie tylko dzięki Raphaelowi Mechoulamowi, jednemu z ludzi odpowiedzialnych za pierwsze odkrycie układu endokannabinoidowego. Ośrodek jego aktywności, Centrum Badań nad Bólem w Jerozolimie, było pierwszym, w którym udało się wyizolować kannabinoidy THC i CBD. Nie dziwi zatem fakt, że medyczna marihuana jest dostępna w tym kraju od wczesnych lat 90. XX-ego wieku.

Izrael - ziemia święta medycznych konopi

Bycie jednym z najbardziej postępowych krajów w kwestii badań nad medyczną marihuaną Izrael zawdzięcza zaangażowaniu rządu. Nie tylko sponsoruje on większość prób klinicznych, ale również izraelskie siły zbrojne zaaprobowały kannabinoid THC jako część programu leczenia zespołu stresu pourazowego ("post-traumatic stress disorder", PTSD).

W 2017 miało miejsce ponad 110 prób klinicznych. Ich tematami były między innymi zastosowanie konopi w leczeniu Parkinsona, stwardnienia rozsianego ("multiple sclerosis", MS), choroby Crohna i kilku innych form przewlekłego bólu. Na szczęście dominacja Izraela na polu badań nad medyczną marihuaną nie jest na razie zagrożona. Plany dla tego sektora zawierają zbudowanie budynku do hodowli o powierzchni miliona stóp kwadratowych i centrum badań w południowym Izraelu. Sponsorowana przez rząd firma, Breath of Life, jest odpowiedzialna za budowę tego ambitnego projektu.

Ta inwestycja uczyni z tego projektu jedno z najbardziej wszechstronnych i najnowocześniejszych ośrodków badań nad medycznymi konopiami na świecie.

Badania nad medycznymi konopiami trwające w Izraelu

Podczas, gdy przyszłość badań nad konopiami medycznymi jest w zasięgu Izraela, przyjrzyjmy się, co obecnie się dzieje w tym pionierskim kraju. Każde badanie jest na różnym etapie ustalania efektywności konopi w lecznictwie, ale szeroki zakres, w jakim ta roślina może być używana daje nadzieję pacjentom żyjącym w Izraelu oraz uważnym obserwatorom z innych krajów.

Nieswoiste zapalenia jelit ("inflammatory bowel disease", IBD) i rak

Zaczynając od nieswoistego zapalenia jelit, badacz **Hinanit Koltai stoi na czele wspólnych działań jej własnego laboratorium, Departamentu ds. Ozdobnego Ogrodnictwa i Biotechnologii oraz filii Israel Plant Sciences. Ich celem jest zbadanie "działania ekstraktów konopi i związków na tkanki z biopsji okrężnicy". Tkanki zostały dostarczone przez **Meir Medical Center z Kfar Saba i jest nadzieja, że staną się podstawą do możliwego leczenia IBD.

**Hinanit Koltai - https://www.agri.gov.il/people/597.aspx

**Meir Medical Center - https://hospitals.clalit.co.il/meir/he/Pages/default.aspx

Jeśli chodzi o badania nad rakiem, Laboratorium Biologii Raka i Badań nad Kannabinoidami prowadzone przez **Davida (Dedi) Meiriego bada złożone stosunki między setkami różnych kannabinoidów i różnymi typami raka. Meiri i jego zespół aktualnie badają ten wpływ przez mapowanie wyników przy pomocy gryzoni. Prof. Meiri skomentował, że "nawet metoda ekstrakcji związku robi różnicę" w efektywności kannabinoidów.

**Davida (Dedi) Meiriego - https://dmeiri.net.technion.ac.il/

Parkinson i bezsenność

Dziesiątki izraelskich firm koncentruje się obecnie na kilku elementach medycznych konopi. ICD Pharma, Talent Biotechs, Bazelet i CannRx to tylko niektóre, które wykazują zainteresowanie. Ta ostatnia, CannaRX, prowadzi obecnie badania medyczne nad Parkinsonem i bezsennością. Dyrektor ds. Badań i Rozwoju, Shimon Lecht, oczekuje, że będą mieli "kilka oświadczeń w sprawie wyników prób klinicznych" w ciągu 2018 roku.

Autyzm, epilepsja, złamania i cukrzyca

w 2016 roku, **Dr. Adi Aran, dyrektor Neuropediatrii w **Centrum Medycznym Shaare Zedek, prowadził pierwsze otwarte próby dotyczące CBD i spektrum zaburzeń autystycznych ("autism spektrum disorder", ASD). **Pozytywne rezultaty pokazały, że potrzebne są dodatkowe badania. To doprowadziło do ostatnich "podwójnie ślepych kontrolowanych prób dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa konopi w autyzmie" Dr. Adiego. Chociaż te badania na szeroką skalę zostały już zakończone, to analiza wyników zajmie kilka miesięcy. Badania Dr. Adiego rozszerzają się również na działanie medycznych konopi na epilepsję.

**Dr. Adi Aran - https://www.researchgate.net/profile/Adi-Aran-2

**Centrum Medycznym Shaare Zedek - https://www.szmc.org.il/eng/home/

**Pozytywne rezultaty - http://n.neurology.org/content/90/15_Supplement/P3.318

Dalsze badania w **Centrum Medycznym Assaf Harofeh pokazały, że krople CBD stworzone przez Tikum Olam wykazywały wysoką skuteczność u członków badań z ASD. Aż 74,5% pacjentów wykazało poprawę w zdolnościach komunikacji społecznej i redukcję zachowań autoagresywnych, hiperaktywności, zakłóceń snu i niepokoju.

**Centrum Medycznym Assaf Harofeh - http://www.assafh.org/

Inne odkrycia to te dokonane przez naukowców z Uniwersytetu Tel Aviv i Hebrajskiego Uniwersytetu w Jerozolimie. Mierzyli oni właściwości lecznicze CBD w złamaniach kości udowej u szczurów laboratoryjnych. Wyniki pokazały, że "CBD w istotny sposób wspomogło leczenie".

Na koniec, **Ananda Scientific również pracuje nad możliwościami użycia CBD w kontrolowaniu i zapobieganiu cukrzycy.

**Ananda Scientific - https://www.anandascientific.com

Ból, PTSD i astma

W typowych przypadkach ból, tak ostry jak i przewlekły, jest kontrolowany przy pomocy opioidów. Jednakże opioidy są znane ze swoich dużych właściwości uzależniających i znacznych skutków ubocznych. Wielu pacjentom nie podoba się tak duże poleganie na lekach opioidowych, żeby poradzić sobie z objawami. Kryzys opioidowy jest głównym powodem wszechstronnych badań nad konopiami jako alternatywnym środkiem leczenia bólu.

**Badania opublikowane w wydaniu European Journal of Medicine z marca 2018 roku wykazały skuteczność leczenia konopiami na przestrzeni sześciu miesięcy. Po zastosowaniu ich u ponad 2700 pacjentów w wieku 65 lat lub starszych, poprawę zaobserwowano u 93.7% z nich. Pacjenci zgłaszali "mniejsze użycie leków przeciwbólowych, w tym opioidów".

**Badania - https://www.ejinme.com/article/S0953-6205(18)30019-0/abstract

Ból pleców to jeden z najczęściej doświadczanych rodzajów przewlekłego bólu. Therapix Biosciences z Tel Avivu otrzymała ostatnio zgodę US Food and Drug Administration (FDA) na użycie syntetycznych kannabinoidów w leczeniu bólu pleców. Lek THX-100 będzie częścią zaawansowanych prób klinicznych.

Pionier badań nad konopiami, **Dr. Mechoulam, prowadzi również zespół badający korzyści niepsychoaktywnych związków konopi w astmie i innych zaburzeniach oddychania. Te badania zlecone przez CiiTech mają miejsce w Multidyscyplinarnym Centrum Badania Konopi przy Uniwersytecie Hebrajskim.

**Dr. Mechoulam - https://en.wikipedia.org/wiki/Raphael_Mechoulam

Zespół Tourette’a i zespół bezdechu sennego

Ten sam syntetyczny kannabinoid, THX-100, jest również stosowany w leczeniu zespołu Tourette'a i zespołu bezdechu sennego przez Therapix. Plany badania skuteczności THX-100 zawierają "randomizowane, podwójnie ślepe badania z placebo. Inne syntetyczne kannabinoidy są również testowane, w tym THX-130, THX-150 i THX-ULD01. Są stosowane w leczeniu różnych schorzeń.

Izrael to centrum aktywności, które cały świat obserwuje z uwagą. Głębia i pasja podejmowanych badań to mile widziana odmiana, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że reszta świata musi jeszcze podjąć decyzję, co do korzyści płynących z konopi i wszystkich jej części.

Zarejestruj się do naszego newslettera i otrzymaj 10% zniżki na Twoje następne zamówienie

Który produkt potrzebuję?