Jak długo CBD pozostaje w Twoim organizmie?

Jak długo CBD pozostaje w Twoim organizmie?

CBD staje się coraz bardziej popularne i ze względu na to, że coraz więcej osób korzysta z suplementów opartych na tej substancji, pojawiają się pytania na temat tego, jak długo po zastosowaniu pozostają one w organizmie. Poniżej wyjaśnimy w jaki sposób organizm przetwarza CBD, jaki jest okres półtrwania substancji i objaśnimy kilka innych, równie ważnych kwestii.

Jak działa CBD

CBD działa głównie poprzez interakcje z układem endokannabinoidowym, systemem regulacyjnym, który utrzymuje organizm w najlepszej formie. W przeciwieństwie do innych kannabinoidów, CBD nie wiąże się bezpośrednio z receptorami endokannabinoidowymi. Zamiast tego oddziałuje na szeroką gamę receptorów w ciele, wywołując swoje unikalne efekty.

CBD można przyjmować na wiele różnych sposobów, przy czym metoda przyjmowania odgrywa kluczową rolę w sposobie metabolizowania substancji. Na przykład jeśli przyjmujesz CBD doustnie, musi ono najpierw przejść przez układ trawienny, a kiedy przyjmujesz substancję podjęzykowo lub wdychasz przy użyciu waporyzatora, omija ono układ trawienny oferując o wiele szybsze efekty.

Po wchłonięciu do organizmu, CBD transportowane jest do wątroby, gdzie jest metabolizowane i przetwarzane w różnego rodzaju substancje, z których mogą korzystać komórki. Ten proces metaboliczny przeprowadzany jest przez grupę enzymów znanych jako cytochromy P450, które są również odpowiedzialne za metabolizowanie około 60% wszystkich leków dostępnych na rynku.

Z wątroby metabolity CBD rozprowadzane są po ciele, gdzie mają szanse oddziaływać z wieloma różnymi receptorami.

Badanie testujące okres półtrwania CBD w organizmie człowieka

W 1991 roku grupa naukowców z Uniwersytetu Farmacji z Centrum Nauk Medycznych Uniwersytetu Arizona przetestowała CBD na 14 pacjentach z chorobą Huntingtona. Pacjentom podawano dawki w wysokości około 700 miligramów CBD każdego dnia, przez okres 6 tygodni. Należy zwrócić uwagę na to, że dawki te były o wiele większe, niż standardowa zalecana dawka.

Naukowcy wykonali test ilościowego pomiaru obecności oraz funkcjonalności CBD w organizmach uczestników. Podczas 6 tygodni leczenia stężenie CBD mierzone w osoczu pacjentów wynosiło od 5,9 do 11,2ng/ml. Tydzień po zakończeniu testów, średni poziom CBD w osoczu krwi u badanych wynosił około 1,5ng/ml. Po tym czasie CBD było praktycznie niewykrywalne w ich organizmach. Na podstawie tych wyników naukowcy ustalili, że okres półtrwania CBD wynosi od dwóch do pięciu dni.

Jak długo CBD pozostaje w Twoim organizmie?

Czym jest okres półtrwania?

Okres półtrwania to termin stosowany do mierzenia czasu, w jakim dana substancja pozostaje w organizmie. Okres półtrwania szacuje się poprzez pomiar metabolitów danej substancji z osocza krwi. Z osocza metabolity są dalej usuwane z organizmu lub transportowane do innego rodzaju płynu ustrojowego.

Okres półtrwania jest zwykle mierzony poprzez aplikowanie pojedynczej dawki substancji, a następnie badanie osocza krwi w regularnych odstępach czasu pod kątem śladów substancji. Ilość substancji w osoczu zwykle wzrasta, osiąga swój szczyt, a następnie zaczyna spadać. Okres półtrwania odnosi się do czasu potrzebnego do zmniejszenie stężenia substancji znajdującej się w osoczu o połowę.

Jaki jest okres półtrwania CBD?

Niestety dokładny okres półtrwania CBD nie jest stuprocentowo jasny. Wspomniane wcześniej badanie sugeruje, że okres półtrwania CBD wynosi od dwóch do pięciu dni, ale w tym badaniu zastosowano bardzo wysokie dawki CBD (aż 700 miligramów, co odpowiada całej buteleczce oleju CBD o stężeniu 2% i pojemności 30 ml).

Inne badanie opublikowane w 1986 roku w czasopiśmie "Biomedical and Environmental Mass Spectrometry" zasugerowało, że okres półtrwania CBD może wynosić od 18 do 35 godzin, w zależności od metody aplikacji substancji.

W badaniu tym wzięło udział pięciu młodych mężczyzn, którym z pomocą dwóch metod (poprzez palenie oraz dożylnie) podano 20 miligramów CBD. Po aplikacji substancji naukowcy monitorowali stężenie CBD w osoczu krwi uczestników przez 72 godziny. Opierając się na tych obserwacjach naukowcy ustalili, że okres półtrwania CBD wynosi około 27–35 godzin w przypadku palenia, oraz 18–30 godzin w przypadku dożylnej aplikacji substancji.

Co wpływa na okres półtrwania CBD?

Kiedykolwiek mówimy o metabolizowaniu jakiejkolwiek substancji, ważne jest uświadomienie sobie, że każdy organizm jest trochę inny i istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na zdolność organizmu do przetwarzania substancji takich jak CBD.

Obejmują one:
- masę ciała
- sprawność metabolizmu
- metodę konsumpcji substancji
- ilość zastosowanej substancji
- czystość oraz moc stosowanego oleju/suplementu
- biodostępność CBD (która może zmieniać się w zależności od metody aplikacji).

Jak długo CBD pozostaje w Twoim organizmie? – podsumowanie

CBD to bardzo unikalna i złożona substancja, która na każdego może wpływać nieco inaczej. Niestety, dotychczasowe testy nie były w stanie dokładnie określić okresu półtrwania kannabidiolu. Na podstawie dwóch wyżej wymienionych badań można oszacować, że okres półtrwania CBD wynosi od 18 do 35 godzin. Istnieją także badania, niewymienione w tym artykule, które sugerują, że okres półtrwania pojedynczej dawki CBD może wynosić około 1–2 dni.

Pamiętaj jednak, że powyższe liczby nie są dokładne. Jak wspomnieliśmy wcześniej, na szybkość z jaką organizm przetwarza i metabolizuje substancje takie jak CBD wpływa wiele różnych czynników. W każdym razie, dopóki bardziej dokładne badania nie zajmą się określeniem tej kwestii, powyższe liczby to wszystko, co mamy na tę chwilę.

Który produkt potrzebuję?