Czy CBD może pomóc w łagodzeniu migren?

Published:

Szacuje się, że migreny dotykają jedną na siedem osób na całym świecie. Migreny są nie tylko niewiarygodnie powszechne, ale także przyczyniają się do zmniejszania produktywności oraz straty milionów dolarów ze względu na absencję pracowników. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, w jaki sposób CBD może okazać się skuteczną alternatywą w leczeniu, która może pomóc poradzić sobie z objawami migren.

Wpływ migren jest poważny

Chociaż wpływ finansowy, zarówno na osobę doświadczającą migren, jak i na gospodarkę, jest znaczący, to właśnie obniżenie jakości życia sprawia, że migreny zaliczane są do niewiarygodnie osłabiających schorzeń.

Można by pomyśleć, że jako trzecia najczęstsza choroba na świecie, migrena powinna być dobrze zrozumiana — ale w rzeczywistości mechanizm leżący u podstaw tego stanu wciąż nie został w pełni rozpoznany. Ze względu na brak tych informacji, opcje leczenia są ograniczone, a wiele przypadków migren nadal pozostaje nierozpoznanych lub nieodpowiednio leczonych.

Jeśli kiedykolwiek doświadczyłeś migreny, łagodnej czy dotkliwej, z pewnością rozumiesz jak bardzo wyczerpujący oraz osłabiający potrafi być ten stan. Zanim jednak przejdziemy do potencjalnej roli CBD w leczeniu migren, przyjrzyjmy się temu, co je powoduje oraz w jaki sposób wyrażają się objawy.

Co powoduje migreny?

Dokładna przyczyna migren pozostaje nieznana, ale na podstawie aktualnych badań uważa się, że stan występuje w wyniku kombinacji zmian zachodzących w mózgu. Uważa się, że w występowaniu migren rolę odgrywają substancje neurochemiczne, uszkodzone neuroprzekaźniki (CSD), zmiany hormonalne i indywidualne bodźce.

Kiedy fala nadaktywności rozprzestrzenia się po mózgu aktywując po drodze neurony, pojawia się rozszerzająca się depresja korowa (ang. cortical spreading depression, CSD). Najprostszym sposobem zrozumienia CSD jest wyobrażenie sobie przeciążenia obwodów mózgu, które powoduje, sporadyczne powstanie potencjału czynnościowego w neuronach. Stan ten może objawiać się jako wizualne zakłócenia, takie jak migające światła, kształty i jasne plamy.

Największym wyzwaniem dla lekarzy jest fakt, że każda osoba jest inna, a jeśli genetyka i neurochemia odgrywają tu znaczącą rolę, liczba zmiennych, które należy przebadać jest ogromna. Rozpoznano pewne czynniki ryzyka, i dotyczą one medycznej historii rodziny, wieku oraz płci. Niestety, choć różnica ta jest niewielka przed wejściem w okres dojrzewania, ogólnie kobiety są znacznie bardziej narażone na migreny niż mężczyźni.

Jakie są objawy migren?

Uważa się, że migreny są wynikiem braku równowagi chemicznej w śródmózgowiu, powodując, że nerwy znajdujące się w skórze głowy wywołują reakcję bólową. W przypadku osób dotkniętych tym stanem, objawia się on bólem głowy, który stopniowo nabiera intensywności. Migreny zazwyczaj trwają kilka godzin, ale zdarzają się także ciężkie przypadki, kiedy objawy utrzymują się przez kilka dni.

Osoby cierpiące na migreny mogą również zauważyć czasowe utraty wzroku, uczucie mrowienia w ramionach lub nogach, trudności w mówieniu oraz drętwienie jednej strony ciała. Zbiorowo objawy te nazywane są „aurą” i wskazują na to, że u danej osoby wystąpi migrena.

Po przejściu wszystkiego, co prowadzi do migreny następuje ból z powodu przeładowanych nerwów. Objawia się on pulsowaniem jednej lub obu stron głowy. Osoby doświadczające migren wrażliwe są na światło i dźwięk. Oba te czynniki mogą wywoływać u nich nudności oraz wymioty.

Czy CBD i system endokannabinoidowy mogą pomóc w leczeniu migren?

Po wyszczególnieniu wszystkich możliwych objawów migren, możemy wreszcie przejść do pytania: czy CBD może pomóc w łagodzeniu migren? Niestety, ale tak jak skomplikowane są same migreny, nie ma tu prostej odpowiedzi „tak” lub „nie”.

Konkretne badania dotyczące wpływu CBD na migreny są bardzo ograniczone. Brak zrozumienia tematu migren w połączeniu z różnymi przepisami ograniczającymi CBD, prowadzi do niepełnych wyników. Nie oznacza to, że CBD jest nieskuteczne w leczeniu objawów migren, po prostu naukowcy nie przebadali tej koncepcji w pełni. Istnieje kilka wstępnych badań, które pośrednio sugerują, że CBD może okazać się przydatne w leczeniu migren. Dzięki obserwacji związku między brakiem endokannabinoidów oraz nadmierną produkcją serotoniny, naukowcy uważają, że być może warto kontynuować badanie CBD pod kątem działania tej substancji.

W badaniu opublikowanym przez amerykańską Wyższą Szkołę Farmacji Klinicznej (ang. College of Clinical Pharmacy), 121 pacjentom, u których zdiagnozowano występowanie migren podano medyczną marihuanę zawierającą CBD. Ogólnie „częstość migrenowych bólów głowy zmniejszyła się z 10,4 do 4,6 bólów miesięcznie”. Szczegóły badania wykazały, że „u 48 pacjentów (39,7%) odnotowano pozytywne wyniki”, a kolejnych 14 pacjentów zgłosiło całkowity brak występowania migren.

Naukowcy doszli do wniosku, że „migrenowe bóle głowy ulegały zmniejszeniu wraz ze stosowaniem medycznej marihuany”, dodając, że potrzebne są dalsze badania, aby dokładnie zbadać związek przyczynowo-skutkowy między różnymi dawkami oraz mieszankami kannabinoidów.

Nadal istnieje mnóstwo informacji, których nie rozumiemy w kontekście migren

Obecnie leczenie migren opiera się na lekach przeciwbólowych bez recepty, a w niektórych przypadkach na specjalnie przepisywanych lekach. Te drugie oczywiście nie są pozbawione skutków ubocznych, a wiele osób preferuje metody holistyczne, które zamiast izolacji konkretnego objawu, oddziałują na całe ciało.

Powyższe badania sugerują, że brak endokannabinoidów może odgrywać rolę w występowaniu migren,a skoro wiemy, że CBD ma wpływ na ich produkcję, istnieje nadzieja, że te wstępne wyniki doprowadzą do bardziej kompleksowych badań oraz do bardziej rozstrzygających wniosków. Biorąc pod uwagę miliony ludzi dotkniętych migrenami oraz wciąż niezrozumiały mechanizm leżący u podstaw tego stanu, potrzeba wysokiej jakości badań nigdy wcześniej nie była aż tak znacząca.

Zarejestruj się do naszego newslettera i otrzymaj 10% zniżki na Twoje następne zamówienie

Który produkt potrzebuję?