Nieadaptacyjne marzenia

Published:

Maladaptacyjne marzenia dzienne są mniej znanym, ale coraz częściej rozpoznawanym zaburzeniem psychicznym, które dotyka wiele osób na całym świecie. Wiąże się z żywymi, wciągającymi marzeniami dziennymi, które mogą pochłaniać znaczne ilości czasu i energii, często przeszkadzając w codziennym życiu. W tym wpisie zagłębimy się w złożoność maladaptacyjnego daydreamingu, analizując jego różnice w stosunku do zwykłych marzeń i badając emocjonalne zaangażowanie w te fantazje.

Zbadamy częstotliwość występowania maladaptacyjnego zaburzenia śnienia (MDD) wśród różnych grup, w tym tych, na które wpływają czynniki zewnętrzne, takie jak pandemie. Ponadto zbadamy potencjalne przyczyny MDD, takie jak trauma w dzieciństwie, oraz jego związek z innymi schorzeniami psychicznymi.

Ponadto, rzucimy światło na konsekwencje nadmiernego fantazjowania dla relacji osobistych i wyników w pracy zawodowej lub naukowej. Na koniec przeanalizujemy możliwości leczenia MDD poprzez trening mindfulness i koncentrację na rzeczywistości zewnętrznej, podkreślając jednocześnie rolę, jaką odgrywają platformy internetowe w zwiększaniu świadomości społecznej na temat tej choroby.

maladaptacyjne marzenia

Zrozumieć maladaptacyjne śnienie

Maladaptacyjny daydreaming to zjawisko charakteryzujące się nadmiernym, kompulsywnym zanurzeniem w żywych i złożonych, fantastycznych wątkach. Ten rodzaj śnienia wywołuje intensywne zaangażowanie emocjonalne u osoby, która go doświadcza. Eli Somer, który odkrył, że sześciu pacjentów opisuje wchodzenie w te żywe fantazje jako sposób na ukojenie bólu psychicznego.

Różnica między regularnymi marzeniami dziennymi a maladaptacyjnymi marzeniami dziennymi

Podczas gdy każdy z nas od czasu do czasu doświadcza regularnych marzeń, osoby cierpiące na zaburzenia adaptacyjne godzinami zatracają się we własnych światach. Osoby te często mają trudności z odróżnieniem rzeczywistości od fantazji, co prowadzi do tego, że są głęboko pochłonięte swoimi wymyślonymi scenariuszami. Maladaptacyjne marzenia dzienne mogą być tak wszechogarniające, że utrudniają wykonywanie codziennych czynności, takich jak praca lub szkoła.

Emocjonalne zaangażowanie w maladaptacyjne sny

Inwestycja emocjonalna, której doświadcza się w trakcie maladaptacyjnego śnienia, może sięgać od uczucia szczęścia i podniecenia do smutku lub złości, w zależności od treści wyobrażonego scenariusza. W przypadku niektórych osób cierpiących na tę przypadłość, emocje te mogą nawet przejawiać się fizycznie, poprzez takie czynności jak chodzenie lub gesty rąk podczas pogrążania się w myślach.

W wielu przypadkach osoby, u których występuje maladaptacyjny daydreaming, używają go jako mechanizmu ucieczki w obliczu rzeczywistych stresorów, takich jak zła jakość snu, trauma z dzieciństwa lub inne zaburzenia psychiczne, takie jak zespół obsesyjno-kompulsyjny (OCD) czy zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD). W rezultacie mogą mieć trudności z radzeniem sobie z wyzwaniami życia codziennego i utrzymaniem zdrowych relacji.

Dla osób, które nie znają pojęcia złych marzeń, zrozumienie ich wpływu na zdrowie psychiczne może być trudne. Jednak rozpoznanie różnicy między zwykłymi marzeniami dziennymi a tą bardziej intensywną formą fantazjowania jest kluczowe dla osób szukających pomocy lub wsparcia w radzeniu sobie z objawami.

Skala Maladaptacyjnego Marzycielstwa

W celu oceny stopnia nasilenia niedostosowanych tendencji do śnienia badacze opracowali narzędzie zwane Maladaptive Daydreaming Scale (MDS). Ten kwestionariusz do samodzielnej oceny mierzy różne aspekty, takie jak częstotliwość, czas trwania i intensywność emocjonalną tych żywych fantazji. Dzięki zastosowaniu tej skali specjaliści mogą lepiej zrozumieć, jak głęboko te zachowania są zakorzenione w codziennej rutynie danej osoby i odpowiednio określić właściwe metody leczenia.

Zrozumienie maladaptacyjnego daydreamingu może być skomplikowanym i emocjonalnym przedsięwzięciem, ale dzięki odpowiednim informacjom można uzyskać wgląd w to zjawisko. W związku z tym, zbadanie częstości występowania zaburzeń adaptacyjnego śnienia w różnych populacjach daje możliwość dalszego badania ich wpływu na jednostki.

Przyczyny maladaptacyjnego zaburzenia śnienia

Zrozumienie przyczyn powstawania maladaptacyjnego zaburzenia śnienia (MDD) jest niezbędne do opracowania skutecznych strategii leczenia. Chociaż nie ma jednej, ostatecznej przyczyny MDD, zidentyfikowano kilka czynników, które mogą przyczynić się do jego rozwoju. W tej części omówimy niektóre z tych potencjalnych czynników wyzwalających oraz ich związek z innymi zaburzeniami psychicznymi.

Związek z traumą w dzieciństwie

Znaczna liczba osób z maladaptacyjnymi marzeniami dziennymi podaje, że doświadczyła traumy w dzieciństwie, co może być jednym z czynników przyczyniających się do wystąpienia MDD. Osoby te mogą używać żywych marzeń jako mechanizmu radzenia sobie z ucieczką od bolesnych wspomnień lub przytłaczających emocji związanych z traumatycznymi wydarzeniami z przeszłości. Zanurzając się w wyszukanych fantazjach, osoby te mogą tymczasowo zdystansować się od świata rzeczywistego i znaleźć ukojenie w alternatywnej rzeczywistości, w której mają większą kontrolę nad swoimi przeżyciami.

Związek z innymi chorobami psychicznymi

MDD wiąże się z szeregiem innych zaburzeń psychicznych, takich jak lęk, depresja, OCD, zaburzenia dysocjacyjne i PTSD; mogą one przejawiać się w niedostosowanych marzeniach dziennych jako objaw lub efekt uboczny. Osoby cierpiące na te schorzenia mogą doświadczać niedostosowawczych marzeń sennych jako objawu lub skutku ubocznego ich podstawowej diagnozy:

 • Lęk: Nadmierne zmartwienia i lęki mogą prowadzić do tego, że osoby z zaburzeniami lękowymi szukają schronienia w szczegółowych światach wyobrażonych, w których czują się bezpiecznie.
 • Depresja: Osoby zmagające się z depresją często doświadczają uczucia beznadziei i rozpaczy; angażowanie się w maladaptacyjne marzenia może przynieść chwilową ulgę od tych negatywnych emocji.
 • OCD: Kompulsywny charakter MDD może być związany z powtarzającymi się myślami i zachowaniami charakterystycznymi dla OCD, co sprawia, że osobom cierpiącym na to zaburzenie trudno jest uwolnić się od żywych marzeń.
 • Zaburzenia dysocjacyjne: Nieadaptacyjne marzenia dzienne mogą być formą dysocjacji, w której osoby odrywają się od rzeczywistości, aby poradzić sobie z przytłaczającym stresem lub traumą.
 • PTSD: Fantazje mogą służyć jako mechanizm ucieczki dla osób mających do czynienia z nierozwiązanymi traumatycznymi przeżyciami, pozwalając im chwilowo zapomnieć o niepokojących wspomnieniach i skupić się na przyjemniejszych scenariuszach.

Ponadto, osoby cierpiące na zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) mogą mieć szczególne trudności z podzieleniem się swoimi doświadczeniami związanymi z niedostosowanym śnieniem, ze względu na piętno, jakie odciska się na tej niezrozumiałej kwestii zdrowia psychicznego. Pracownicy służby zdrowia i naukowcy powinni dalej badać związki między MDD a innymi zaburzeniami psychicznymi, aby stworzyć plany leczenia dostosowane do potrzeb, które skupią się zarówno na pierwotnych przyczynach problemu, jak i na związanym z nim ekstremalnym marzycielstwie.

Aby skutecznie przeciwdziałać zaburzeniom adaptacyjnym związanym z marzeniem o dniu, należy zidentyfikować ich przyczyny. Przyjrzyjmy się, w jaki sposób niekontrolowany daydreaming może zakłócić codzienne funkcjonowanie.

Konsekwencje nadmiernego fantazjowania

Nieprzystosowani marzyciele często stają przed poważnymi wyzwaniami w życiu osobistym i zawodowym z powodu nadmiernej ilości czasu spędzanego na fantazjowaniu. Obsesyjne fantazjowanie może mieć szkodliwe skutki, takie jak problemy w miejscu pracy lub w szkole, zerwanie więzi z innymi ludźmi oraz niezdolność do poradzenia sobie z czynnikami leżącymi u podstaw tej choroby psychicznej.

Wpływ na relacje osobiste

Intensywne zaangażowanie emocjonalne, jakiego doświadczają osoby z maladaptacyjnym marzycielstwem, może powodować, że stają się one oderwane od świata rzeczywistego i zaniedbują ważne aspekty życia codziennego. Osoby z maladaptacyjnym daydreamingiem mogą mieć problemy z utrzymaniem kontaktów z osobami, które znają, co może powodować, że osoby z ich otoczenia czują się lekceważone lub pomijane. Co więcej, silne przywiązanie do postaci w tych wyszukanych marzeniach może powodować nierealistyczne oczekiwania wobec rzeczywistych interakcji, co prowadzi do rozczarowania i frustracji, gdy rzeczywistość nie spełnia tych wysokich standardów. Badania wykazały, że osoby doświadczające maladaptacyjnego daydreamingu mają tendencję do gorszego funkcjonowania społecznego w porównaniu z osobami bez tej przypadłości.

Wyzwania w pracy lub w szkole

 • Słaba koncentracja: Nieprzystosowani marzyciele mogą mieć trudności ze skupieniem się na wykonywanych zadaniach, ponieważ stale są wciągnięci w swój wewnętrzny świat. Ten brak koncentracji może negatywnie wpływać na wyniki pracy lub osiągnięcia naukowe.
 • Niemożność wykonania zadań: Ze względu na częste przerwy w pracy powodowane przez wciągające sny dzienne, wykonanie zadań lub projektów może stanowić wyzwanie dla osób zmagających się z MDD.
 • Brak snu: Przymus fantazjowania może również wpływać na jakość snu, ponieważ wiele osób oddaje się tym żywym wyobrażeniom w godzinach nocnych, zamiast odpoczywać. Skutki niedostatecznej ilości snu mogą być daleko idące, z takimi objawami jak wyczerpanie, rozdrażnienie i zaburzone funkcjonowanie psychiczne w ciągu dnia.

Oprócz tych bezpośrednich konsekwencji, nadmierne fantazjowanie może również utrudniać wzrost i rozwój osobisty, uniemożliwiając pełne zaangażowanie się w rzeczywiste doświadczenia. Czas poświęcony na fantazjowanie można lepiej wykorzystać na realizację hobby, naukę nowych umiejętności lub pielęgnowanie relacji z bliskimi.

Aby przeciwdziałać szkodliwemu wpływowi nieumiejętnego śnienia na życie codzienne, osoby dotknięte tym zaburzeniem powinny koniecznie skonsultować się ze specjalistą i zbadać terapie, które mogłyby leczyć wszelkie leżące u podstaw tego zaburzenia problemy ze zdrowiem psychicznym. W ten sposób można odzyskać autonomię i zmniejszyć wpływ niekontrolowanego fantazjowania na ogólny stan zdrowia psychicznego.

Zbyt częste fantazjowanie może mieć negatywne skutki zarówno dla samopoczucia fizycznego, jak i psychicznego, dlatego tak ważne jest szukanie pomocy. Możliwości leczenia, takie jak trening mindfulness i koncentracja na rzeczywistości zewnętrznej, mogą stanowić drogę do przezwyciężenia niedostosowanego daydreamingu.

Możliwości leczenia w celu przezwyciężenia maladaptacyjnego marzycielstwa

Chociaż około 2,5% dorosłych osób doświadcza maladaptacyjnego śnienia, niewiele wiadomo o możliwościach leczenia tego niszowego, ale coraz częściej rozpoznawanego problemu zdrowia psychicznego. Współpraca ze specjalistą w dziedzinie zdrowia psychicznego w celu zidentyfikowania i leczenia wszelkich chorób leżących u podstaw tego zjawiska może mieć kluczowe znaczenie dla opanowania objawów.

Trening Mindfulness

Trening mindfulness pomaga ludziom rozpoznawać swoje uczucia, myśli i stany fizyczne bez krytyki czy odrzucenia. Praktykując mindfulness, osoby z zaburzeniami snu mogą nauczyć się przekierować swoją uwagę z fantazji na teraźniejszość. Niektóre popularne techniki mindfulness to medytacja, ćwiczenia głębokiego oddychania i progresywna relaksacja mięśni.

 • Medytacja: Praktykowanie codziennej medytacji może pomóc w wyćwiczeniu umysłu, aby skupiał się na chwili obecnej, a nie dryfował w stronę wyszukanych fantazji.
 • Ćwiczenia głębokiego oddychania: Powolne, głębokie oddechy z koncentracją na każdym wdechu i wydechu pomagają uspokoić umysł i zmniejszyć niepokój, który może przyczynić się do nadmiernego śnienia.
 • Progresywna relaksacja mięśni: Napinanie i rozluźnianie różnych grup mięśniowych w całym ciele pozwala na uwolnienie napięcia i jednocześnie odwrócenie uwagi od natrętnych myśli lub fantazji.

Koncentracja na rzeczywistości zewnętrznej

Aby przestać nadmiernie marzyć, osoby z zaburzeniami koncentracji uwagi muszą aktywnie angażować się w rzeczywistość zewnętrzną. Uczestnicząc w czynnościach wymagających pełnej uwagi lub stymulujących umysł, takich jak sport, hobby czy imprezy towarzyskie, łatwiej jest oprzeć się chęci śnienia. Dodatkowo, stworzenie zorganizowanej codziennej rutyny i wyznaczenie konkretnych celów może pomóc osobom skupić się na rzeczywistych zadaniach, zamiast zatracać się w fantazjach.

Terapia i leki

Chociaż nie ma specyficznego leku na maladaptacyjne śnienie, leczenie podstawowych zaburzeń psychicznych, takich jak lęk, depresja lub zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (OCD) może złagodzić objawy. Psychoterapia, szczególnie terapia poznawczo-behawioralna (CBT), okazała się skuteczna w rozwiązywaniu problemów z regulacją emocji, które często towarzyszą maladaptacyjnemu śnieniu.

 • Terapia poznawczo-behawioralna: CBT koncentruje się na identyfikacji i zmianie negatywnych wzorców myślowych, ucząc jednocześnie zdrowych strategii radzenia sobie ze stresem związanym z nadmiernym fantazjowaniem.
 • Terapia oparta na traumie: Dla osób, które w dzieciństwie przeżyły traumę lub inne negatywne doświadczenia, które przyczyniły się do powstania nieprawidłowych nawyków związanych z marzeniami dziennymi, terapia oparta na traumie może stanowić cenne wsparcie w przetwarzaniu tych wydarzeń i wypracowaniu zdrowszych mechanizmów radzenia sobie z nimi.

Podsumowując, przezwyciężenie maladaptacyjnego marzycielstwa wymaga cierpliwości i wytrwałości zarówno ze strony osoby cierpiącej na tę przypadłość, jak i jej specjalisty od zdrowia psychicznego. Stosując techniki mindfulness, aktywniej angażując się w rzeczywistość zewnętrzną, a w razie potrzeby szukając odpowiedniej interwencji terapeutycznej, można odzyskać kontrolę nad swoim życiem poprzez ograniczenie tendencji do kompulsywnego fantazjowania. Należy pamiętać, że nieumiejętne śnienie może również wpływać na jakość snu i ogólne życie codzienne, dlatego poszukiwanie pomocy w przypadku tego zaburzenia psychicznego ma kluczowe znaczenie dla ogólnego dobrego samopoczucia.

Jednym ze sposobów na opanowanie objawów MDD i podniesienie jakości życia są dostępne możliwości leczenia. W dalszej części artykułu zbadamy rolę platform internetowych i mediów społecznościowych w rozwiązywaniu problemu maladaptacyjnego marzycielstwa.

Rola platform internetowych i mediów społecznościowych

W miarę jak wzrasta świadomość na temat maladaptacyjnego marzycielstwa poprzez platformy internetowe i media społecznościowe, należy przeprowadzić więcej badań w celu znalezienia skutecznych metod leczenia dla osób doświadczających jego osłabiających skutków. Pomoże to im odzyskać kontrolę nad swoim życiem poprzez ograniczenie tendencji do kompulsywnego fantazjowania. Internet odegrał znaczącą rolę w łączeniu osób cierpiących na niedostosowane marzenia dzienne, umożliwiając im wymianę doświadczeń, znalezienie wsparcia i poznanie potencjalnych strategii radzenia sobie.

Znaczenie zwiększania świadomości społecznej

Podnoszenie świadomości społecznej ma kluczowe znaczenie w rozwiązywaniu problemów, z jakimi borykają się osoby doświadczające maladaptacyjnego daydreamingu. Zwiększona świadomość może ułatwić lepsze rozpoznawanie objawów, wczesne leczenie i lepszy dostęp do odpowiednich zasobów zdrowia psychicznego. Społeczności internetowe, takie jak fora lub podreddity poświęcone MDD, stały się bezpiecznymi przestrzeniami, w których ludzie mogą otwarcie mówić o swoich problemach bez obawy przed oceną lub wyśmianiem.

 • Treści edukacyjne: Udostępnianie artykułów informacyjnych na stronach internetowych, takich jak Psychology Today, pomaga edukować zarówno osoby cierpiące, jak i niecierpiące na tę często niezrozumiałą chorobę.
 • Kampanie w mediach społecznościowych: Utworzenie hashtagów takich jak #MaladaptiveDaydreamAwareness na Twitterze lub Instagramie może zwiększyć widoczność i zachęcić do rozmowy na ten temat.
 • Wspieranie badań naukowych: Zachęcanie badaczy zajmujących się zaburzeniami psychicznymi, takimi jak OCD czy ADHD, do uwzględnienia w swoich badaniach maladaptacyjnego śnienia, przyczyni się do uzyskania cennych informacji na temat możliwych przyczyn i sposobów leczenia MDD.

Potencjalny wpływ na przyszłe badania i leczenie

Wraz z rosnącym uznaniem dla maladaptacyjnego daydreamingu, oczekuje się, że będzie rosło zapotrzebowanie na skuteczne leczenie. To rosnące zainteresowanie może prowadzić do dodatkowych możliwości finansowania dla naukowców badających MDD lub pokrewne schorzenia psychiczne, takie jak zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne i zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. W rezultacie mogą pojawić się nowe możliwości leczenia, które będą ukierunkowane na unikalne wyzwania, z jakimi borykają się osoby cierpiące na niedostosowane marzenia senne.

Oprócz klasycznych planów leczenia, takich jak CBT lub techniki mindfulness, w leczeniu MDD pomocne mogą być terapie oparte na technice. Na przykład:

 • Wirtualna rzeczywistość (VR): Terapie oparte na VR okazały się obiecujące w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych; można je potencjalnie zaadaptować, aby pomóc osobom z MDD nauczyć się lepiej regulować swoje emocje i skupiać się na rzeczywistości zewnętrznej.
 • Aplikacje dlazdrowia psychicznego: Aplikacje na smartfony przeznaczone do regulacji emocji lub redukcji stresu mogą stanowić użyteczne narzędzia do zarządzania tendencjami do kompulsywnego fantazjowania związanego z maladaptacyjnym daydreamingiem.
 • Usługi telementalne: Internetowe platformy doradcze mogą połączyć osoby doświadczające MDD z wykwalifikowanymi terapeutami specjalizującymi się w tym schorzeniu, oferując dostępną pomoc bez względu na położenie geograficzne.

Ciągły rozwój społeczności internetowych poświęconych zrozumieniu i wspieraniu osób dotkniętych problemem maladaptacyjnego śnienia jest niezbędny nie tylko dla zwiększenia świadomości społecznej, ale także dla przyszłych badań mających na celu opracowanie ukierunkowanych interwencji poprawiających ogólną jakość życia.

Czy maladaptacyjne śnienie jest prawdziwym zaburzeniem?

Tak, maladaptacyjne śnienie jest prawdziwą, ale nie uznaną oficjalnie chorobą psychiczną. Polega na nadmiernym i żywym śnieniu, które przeszkadza w codziennym życiu i funkcjonowaniu. Chociaż nie jest jeszcze uwzględniony w Diagnostycznym i Statystycznym Podręczniku Zaburzeń Psychicznych (DSM), badania nad tym zjawiskiem wciąż rosną.

Jaką chorobą psychiczną jest maladaptacyjny Daydreaming?

Maladaptacyjne śnienie nie jest klasyfikowane jako konkretna choroba psychiczna, lecz raczej jako objaw behawioralny lub mechanizm radzenia sobie, często związany z innymi stanami chorobowymi, takimi jak lęk, depresja, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (OCD), zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) lub zaburzenia związane z traumą.

Co wywołuje maladaptacyjne śnienie?

Dokładne czynniki wywołujące maladaptacyjne śnienie mogą być różne u poszczególnych osób. Wspólne czynniki to stres, nuda, samotność, zaburzenia emocjonalne lub nierozwiązane problemy z przeszłości. Dodatkowo, ekspozycja na pewne bodźce, takie jak muzyka lub filmy, może u niektórych osób wywoływać wciągające i rozległe fantazje.

Wniosek

Nieadaptacyjne śnienie może mieć ogromny wpływ na zwykłe życie i funkcjonowanie człowieka. Chociaż przyczyny tego zaburzenia nie są w pełni zrozumiałe, to powszechne stany zdrowia psychicznego, takie jak lęk i depresja, zostały powiązane z maladaptacyjnym śnieniem. Ważne jest, aby współpracować ze specjalistami od zdrowia psychicznego w celu zbadania możliwych interwencji terapeutycznych i technik zarządzania, w tym praktyk mindfulness i utrzymania koncentracji na rzeczywistości zewnętrznej.

Jeżeli Pan lub ktoś, kogo Pan zna, zmaga się z niedostosowanym śnieniem, należy koniecznie zwrócić się o pomoc do wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia. W Cibdolu rozumiemy, jak ważne jest zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie. Proszę odwiedzić naszą stronę internetową, aby dowiedzieć się, jak możemy wspierać Państwa w drodze do optymalnego samopoczucia.

Zarejestruj się do naszego newslettera i otrzymaj 10% zniżki na Twoje następne zamówienie

Który produkt potrzebuję?