Czy można przyjmować CBD i pić alkohol?

Jeśli regularnie spożywasz CBD, zwłaszcza ze względów terapeutycznych, możesz zastanawiać się, czy substancję można bezpiecznie łączyć z alkoholem. Krótka odpowiedź brzmi: tak, można. Jednak długa odpowiedź jest o wiele bardziej złożona.

Mimo że nie ma wielu badań na temat łączenia alkoholu z CBD, naukowcy uważają, że te dwie substancje na pewno wchodzą ze sobą w interakcje. Co więcej, niektórzy eksperci uważają, że ze względu na to, że działanie uspokajające obu tych substancji jest do siebie podobne, mogą one się nawzajem wzmacniać, oferując tym samym o wiele bardziej intensywne ogólne doświadczenie.

Czy stosowanie CBD i alkoholu w tym samym czasie jest bezpieczne?

Czy nadal możesz kontynuować suplementację CBD, jeśli w weekend planujesz wyjść na kilka drinków? Według badań przyjmowanie CBD pod wpływem alkoholu posiada ograniczone ryzyko.

Badanie z 1979 roku, opublikowane w „Journal of Psychopharmacology” wykazało bardzo niewiele różnic między badanymi, którym podano CBD oraz alkohol, a tymi, którym podano sam alkohol. Badanie wykazało, że obie grupy wykazały „znaczne upośledzenie sprawności ruchowej i psychomotorycznej” oraz „zaburzoną ocenę czasu”. Innymi słowy, obie grupy wykazały podobne spowolnienie i osłabienie.

Jednak kiedy naukowcy przyjrzeli się bliżej próbkom krwi z obu grup, ujawniła się różnica. Pomimo podobnego poziomu upośledzenia, grupa, która otrzymała obie substancje, posiadała zauważalnie niższy poziom alkoholu we krwi.

Mimo że CBD może obniżać poziom alkoholu we krwi, nie sprawia, że możemy odważniej go konsumować, spożywać go więcej, czy prowadzić jakikolwiek pojazd pod jego wpływem. Jak zauważono w badaniu, można oczekiwać, że podczas stosowania obu substancji, efekty alkoholu będą takie same, jeśli nie mocniejsze. Kannabidiol nie łagodzi ryzyka negatywnych efektów ubocznych spożywania alkoholu.

Co się dzieje, gdy łączysz CBD z alkoholem?

Ze względu na to, że zarówno konopie jak i alkohol są środkami uspokajającymi, relaksujące, odrętwiające i uspokajające efekty obu substancji często ulegają nasileniu podczas ich łączenia. Mimo, że CBD nie posiada efektów zmieniających umysł, jego subtelne działanie uspokajające wciąż wchodzi w reakcje z alkoholem, wzmacniając jego efekty.

Ogólnie rzecz biorąc, jeśli spożyjemy alkohol w ciągu 4–8 godzin od spożycia CBD, należy się spodziewać, że jego efekty będą bardziej intensywne. Umożliwienie obu substancjom interakcji prowadzi do efektów takich jak zwiększona utrata zahamowań, zwiększona utrata kontroli oraz zwiększona utrata koordynacji ruchowej. Mówiąc najprościej, podczas konsumpcji obu substancji w tym samym czasie, ich efekty będą o wiele bardziej intensywne niż efekty wynikające z konsumpcji jednej lub drugiej substancji.

Czy CBD może łagodzić szkody wyrządzane przez alkohol?

Z innej strony, naukowcy uważają, że CBD może pomagać w łagodzeniu niektórych szkód, jakie alkohol wywiera na organizm człowieka. Badania przeprowadzone na zwierzętach pokazują, że CBD może chronić zarówno przed neurodegeneracją jak i uszkodzeniami wątroby.

Badanie z 2014 roku opublikowane w czasopiśmie „Journal of Free Radical Biology & Medicine” przebadało wpływ CBD na wywołane alkoholem stłuszczenie wątroby na modelu gryzoni. Naukowcy odkryli, że CBD może zapobiegać ostremu uszkodzeniu wątroby, które wywołuje alkohol, potencjalnie ze względu na zdolność CBD do zapobiegania wzrostowi stresu oksydacyjnego oraz obniżaniu autofagii typowo powodowanej przez alkohol.

Co więcej, naukowcy uważają, że CBD może być w stanie pomóc w leczeniu zaburzeń alkoholowych (AUD) oraz samego alkoholizmu. W przeglądzie badań na ludziach i zwierzętach z 2019 roku stwierdzono, że CBD jest w stanie redukować zachowania „prowadzące do stosowania alkoholu pod wpływem stresu i konkretnych bodźców”. Podawanie CBD skutkowało również zmniejszeniem „drgawek wywołanych odstawieniem substancji” oraz poprawą zdolności do opóźniania nagrody. Wydaje się, że CBD może być w stanie pomóc w zmniejszaniu zarówno fizycznych jak i psychicznych czynników wywołujących głód alkoholowy oraz nawroty choroby.

CBD i alkohol — to skomplikowane

Z tego, co wiemy do tej pory, wydaje się, że łączenie CBD oraz alkoholu może potencjalnie zwiększać charakterystyczne efekty obu substancji. Mając to na uwadze, CBD trafia do wielu linii napojów alkoholowych, zwłaszcza do piw, gdzie cieszy się stałą wysoką pozycją na rynku Ameryki Północnej. Ze względu na to, że badania muszą jeszcze w pełni określić związek między różnymi dawkami CBD a alkoholem, nie sugerujemy łączenia tych dwóch substancji na własną rękę. Jeśli jednak masz ochotę dowiedzieć się więcej o łączeniu alkoholu z CBD, zacznij rozmowę ze swoim lekarzem.

Który produkt potrzebuję?