Szczegółowy przegląd receptorów kannabinoidowych

Szczegółowy przegląd receptorów kannabinoidowych

Co to są receptory kannabinoidowe?

Receptory kannabinoidowe są jednym z trzech głównych składowych układu endokannabinoidowego, wraz z endokannabinoidami i ich enzymami. Struktury te służą jako miejsca wiązania dla zarówno endokannabinoidów, jak i zewnętrznych fitokannabinoidów. Po aktywacji, receptory kannabinoidowe uruchamiają komórkowe szlaki sygnałowe, które z kolei katalizują zmiany fizjologiczne.

Komórki, takie jak neurony, mają na powierzchni wiele różnych typów receptorów. Jednak cząsteczka musi być odpowiednio dopasowana, aby móc związać się z danym receptorem — podobnie jak klucz pasujący do zamka. Cząsteczki, które „pasują” do tych miejsc dokładnie, nazywane są ligandami danych receptorów.

Jak sugeruje ich nazwa, tylko kannabinoidy są w stanie łączyć się ze skupiskami receptorów kannabinoidowych. Kiedy to robią, powodują lokalne zmiany w komórce, a także zmiany o szerszym zasięgu, poprzez zmianę substancji chemicznych uwalnianych przez określoną komórkę.

Dokładniej, receptory kannabinoidowe są znane jako receptory sprzężone z białkami G (GPCR). Receptory te znajdują się w błonie komórkowej w stanie nieaktywnym. W tym czasie, tak zwane białka G są przyłączone z boku receptora wewnątrz komórki. Gdy cząsteczka nawiązuje kontakt, białko G związane z receptorem inicjuje pierwsze zmiany, które mają miejsce w komórce docelowej.

Głębszy wgląd w receptory kannabinoidowe

Istnieją dwa podstawowe typy receptorów kannabinoidowych: CB1 i CB2. Jednak badania wskazują również na istnienie trzeciego, „sierocego” receptora kannabinoidowego. Odkryto, że endokannabinoidy wiążą się też z nowym punktem, znanym jako GPR55.

Układ endokannabinoidowy odgrywa bardzo ważną rolę w utrzymywaniu homeostazy — równowagi biologicznej — w ludzkim ciele, a receptory kannabinoidowe biorą udział w tym procesie.

Ta rozbudowana sieć pomaga regulować inne układy ciała, w tym układ nerwowy, hormonalny i odpornościowy. Receptory kannabinoidowe w tych lokalizacjach odgrywają dużą rolę w statusie „głównego regulatora” układu endokannabinoidowego.

Przeanalizujmy dwa podstawowe receptory kannabinoidowe, ich rolę w ciele i wpływ, jaki ma na nie CBD.

Szczegółowy przegląd receptorów kannabinoidowych

Receptor CB1

Receptory CB1 znajdują się głównie w mózgu.

Pojawiają się w obszarach takich jak hipokamp, podwzgórze i ciało migdałowate. Te skupiska receptorów występują również w następujących obszarach:

• ośrodkowy układ nerwowy
• obwodowy układu nerwowy
• układ odpornościowy
• przewód pokarmowy
• mięśnie szkieletowe
• wątroba
• układ rozrodczy
• układ sercowo-naczyniowy

Receptory CB1 występują głównie w presynaptycznych zakończeniach nerwowych i są one aktywowane, gdy endokannabinoidy przemieszczają się „do tyłu” — w sposób wsteczny — przez szczelinę synaptyczną.

Ten unikalny sposób działania przyczynia się do regulacyjnej roli tego systemu, umożliwiając endokannabinoidom i receptorom kannabinoidowym zmianę przychodzących sygnałów z neuronów znajdujących się poniżej.

Kilka fitokannabinoidów, endokannabinoidów i syntetycznych kannabinoidów wiąże się z receptorami CB1 jako agoniści, co oznacza, że aktywują go i powodują pewien rodzaj działania.

Endokannabinoidy takie jak anandamid (AEA) i 2-arachidonoylglycerol (2-AG) wiążą się z receptorami CB1, ale o różnych poziomach intensywności. AEA wiąże się z nim jako częściowy agonista o wysokim powinowactwie, podczas gdy 2-AG wiąże się z CB1 jako pełny agonista o umiarkowanym/ niskim powinowactwie.

Jako główny psychoaktywny składnik marihuany, THC wiąże się z receptorem CB1, wywołując efekty psychotropowe. Po powiązaniu, THC wywiera wpływ na przetwarzanie emocji, system nagrody oraz pamięć.

Cały szereg syntetycznych kannabinoidów posiada także zdolność do wiązania się z receptorami CB1.

Gdy ligandy wiążą się z receptorami CB1, umożliwia to wystąpienie szerokiego zakresu zmian fizjologicznych. Ogólnie — regulowane przez uwalnianie ligandów — receptory CB1 biorą udział w wielu ważnych funkcjach, takich jak:

• proces nauki, zapamiętywania, funkcje poznawcze
• system nagrody oraz uzależnień
• sen
• neuroprotekcja
• metabolizm energetyczny
• rozszerzanie naczyń krwionośnych
• czynność serca
• sygnalizacja bólu
• przebudowa kości
• ciśnienie wewnątrzgałkowe

Receptor CB2

Receptory CB2 są znacznie mniej rozpowszechnione niż ich odpowiedniki CB1. Występują one głównie w komórkach odpornościowych, takich jak mikrogleje, osteoklasty i osteoblasty. Znajdują się również na neuronach w całym układzie nerwowym.

Obecność CB2 w układzie odpornościowym sugeruje, że te skupiska receptorów odgrywają tu ważną rolę regulacyjną. Jak do tej pory, aktywacja tego receptora okazuje się być obiecująca w leczeniu chorób zapalnych w modelach zwierzęcych.

Różne endokannabinoidy i fitokannabinoidy działają jako ligandy receptora CB2. Obejmują one:

• AEA
• 2-AG
• THC
• CBN
• kariofilen (terpen wytwarzany w kwiatach cannabis)

Podobnie jak w przypadku receptora CB1, szereg różnych syntetycznych kannabinoidów również aktywuje skupiska tych receptorów.

Aktywacja receptorów CB2 także odgrywa ważną rolę w utrzymaniu homeostazy w ludzkim ciele. Badania sugerują, że receptory te mogłyby być celem przyszłego leczenia takich stanów jak:

• ostry ból
• przewlekły ból zapalny
• ból neuropatyczny
• zapalenie tkanki nerwowej
• neurodegeneracja
• stwardnienie rozsiane
• choroba Huntingtona
• choroby zapalne jelit
• marskość wątroby

W jaki sposób CBD wpływa na receptory kannabinoidowe?

CBD wpływa zarówno na receptory CB1, jak i CB2. Mimo że badania muszą jeszcze jednoznacznie ukazać jego mechanizm działania, wykazano, że CBD działa jako modulator allosteryczny, słaby antagonista i odwrotny agonista receptorów kannabinoidowych.

Zasadniczo, oznacza to, że ten kannabinoid jest w stanie do pewnego stopnia blokować te receptory lub zakłócać je, a także zmieniać sposób, w jaki reagują one na inne ligandy.

CBD może pośrednio aktywować receptor CB1 poprzez zwiększanie poziomów ligandu AEA. Kannabinoid powstrzymuje enzymy przed rozkładem AEA, a także hamuje wychwyt zwrotny tego endokannabinoidu.

CBD działa jako odwrotny agonista receptora CB2, co oznacza, że obniża jego aktywność. Ten mechanizm może umożliwić CBD wpływ na komórki odpornościowe w korzystny sposób.

CBD może również antagonizować nowy, trzeci receptor kannabinoidowy. Jednak ta hipoteza wymaga dalszego wyjaśnienia.

Który produkt potrzebuję?