CBD i apetyt: czy CBD sprawi, że zgłodniejesz?

Z powodu związku CBD z konopiami, pierwszą rzeczą, o jakiej myślą ludzie w powiązaniu z CBD i apetytem jest „gastrofaza”. Dowody anegdotyczne na temat działania CBD na apetyt również są różne, przez co dokładnie nie wiadomo, jak jest naprawdę. W tym artykule przyjrzymy się temu, czy CBD stymuluje apetyt, hamuje go czy działa w sposób bardziej złożony.

CBD i apetyt: czy CBD sprawi, że zgłodniejesz?

Zrozumienie konopi: THC kontra CBD

Konopie zawierają ponad 400 aktywnych składników, z których wiele to kannabinoidy. Dwa najbardziej znane kannabinoidy w konopiach to THC i CBD. Ten pierwszy jest głównym związkiem odurzającym znajdującym się w marihuanie i oddziałuje poprzez bezpośrednie wiązanie się z receptorami kannabinoidowymi CB1 w mózgu i organizmie.

Z drugiej strony CBD jest związkiem chemicznym bez działania odurzającego, który wykazuje małe powinowactwo do receptorów CB1 i CB2. Zamiast tego, CBD działa poprzez aktywację ponad 60 różnych szlaków molekularnych, co daje mu potencjał do wywierania tak różnych efektów.

Stymulacja apetytu, którą kojarzymy z konopiami jest powodowana przez THC. Choć wciąż do końca nie rozumiemy, czemu THC ma taką moc wywoływania uczucia głodu, to badania sugerują, że kiedy THC łączy się z receptorami CB1, zwiększa się produkcja greliny (hormonu, który zachęca nas do jedzenia).

Ponieważ CBD nie wiąże się z receptorami CB1, nie ma tych samych efektów stymulujących apetyt. Jednakże CBD wywiera wpływ na apetyt w sposób niebezpośredni.

Układ endokannabinoidowy i głód

Układ endokannabinoidowy to złożony układ regulujący, pośredniczący w szerokim wachlarzu procesów w ciele, w tym w związanych z apetytem, mdłościami i metabolizmem.

Obecnie nasze zrozumienie układu endokannabinoidowego jest wciąż w początkowym stadium. THC odkryto dopiero w latach 40-tych i dopiero lata później naukowcy odkryli, że ludzie wytwarzają własne kannabinoidy i mają układ endokannabinoidowy.

Dziś wiemy już, że aktywacja receptorów CB1 zwiększa głód, podczas gdy blokowanie tego receptora może zmniejszyć apetyt. Wiemy również, że układ endokannabinoidowy wpływa na sygnalizację neuroprzekaźników (takich jak dopamina) i przez to wpływa na nasz układ nagrody i chęć jedzenia.

CBD stymuluje czy hamuje apetyt?

Badania wykazują, że CBD może wpływać na neuroprzekaźniki, takie jak serotonina, która również odgrywa ważną rolę w regulowaniu apetytu i mdłości.

W 2012 roku, w „The British Journal of Pharmacology” (Brytyjski dziennik farmakologii) opublikowano badania nad działaniem CBD na mdłości i apetyt. Badania zostały przeprowadzone na szczurach laboratoryjnych i ryjówkach, którym podawano różne związki chemiczne, takie jak nikotyna, chlorek litu i cisplatyna w celu wywołania mdłości i wymiotów. Wyniki pokazały, że podawanie zwierzętom CBD redukowało objawy mdłości i wymiotów (takie jak uwarunkowane rozdziawianie pyszczka) wywoływane przez te substancje.

Żeby lepiej zrozumieć to działanie, badacze podali zwierzętom substancję, która blokowała receptory serotoninowe w grzbietowej części jądra szwu, części pnia mózgu odgrywającej ważną rolę w kontrolowaniu mdłości i wymiotów. Zablokowanie tych receptorów odwróciło działanie CBD, co sugeruje, że CBD wpływa na mdłości i wymioty poprzez aktywację tych receptorów serotoninowych.

Inne badanie opublikowane w tym samym dzienniku rok później wykazały, że CBDA, kwasowy prekursor CBD, ma podobne efekty i nawet większe powinowactwo do receptorów serotoninowych. Tak więc te badania sugerują, że CBD i CBDA mogą pośrednio zwiększać apetyt poprzez redukcję mdłości.

Jednakże inne badania argumentują, że CBD może działać również jako inhibitor apetytu — na przykład poprzez blokowanie receptorów CB1. Badanie z 2012 roku opublikowane w „The Journal of Psychopharmacology” (Dziennik psychofarmakologii) sprawdzały działanie CBD na wzory jedzenia u szczurów. W badaniach odkryto, że CBD bardzo zmniejszyło ilość jedzenia konsumowanego przez zwierzęta, podczas gdy CBN (kannabinol) zwiększyło częstotliwość jedzenia i ilość spożywanego pokarmu.

Badania sugerują również, że CBD może pomóc w łagodzeniu problemów związanych ze stanem zapalnym w układzie trawiennym. **Badanie z 2011 roku opublikowane w „PLOS One” wykazały, że CBD może redukować zapalenie jelitowe. W innych badaniach wysnuto teorię, że CBD wywołuje te efekty poprzez aktywację receptorów TPRV (waniloidowych) w układzie trawiennym. Te receptory odgrywają centralną rolę w stanie zapalnym, jak również w sygnalizacji bólu, a obie reakcje są powiązane z apetytem.

CBD i apetyt: czy CBD sprawi, że zgłodniejesz?

CBD: wciąż jest wiele do poznania

CBD jest bardzo złożonym związkiem chemicznym, a układ endokannabinoidowy jest równie skomplikowany. Niestety, nasze zrozumienie obydwu jest wciąż w początkowym stadium.

Jednakże wiemy już, że CBD nie wiąże się z receptorami CB1 tak jak THC, co oznacza, że nie wywoła głodu w ten sam sposób lub nie wywoła „gastrofazy”. Pomimo tego badania sugerują, że CBD może wpływać na apetyt, ale w bardziej pośredni sposób, jak łagodzenie mdłości, stanu zapalnego i inne.

Z drugiej strony, niektóre badania wskazują, że CBD może redukować apetyt. Na chwilę obecną ważnym jest zdanie sobie sprawy, że nasz związek z jedzeniem jest tak emocjonalny, jak i fizyczny i że CBD może wpływać różnie na apetyt u różnych ludzi.

Który produkt potrzebuję?