Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Luke ma ponad 10 lat doświadczenia w pisaniu o CBD i kannabinoidach. To uznany dziennikarz i główny autor w firmie Cibdol oraz w innych publikacjach. Luke prezentuje informacje, które są oparte na faktach oraz dowodach, a jego fascynacja CBD obejmuje też sprawność fizyczną, odżywianie oraz zapobieganie chorobom.
Read more.

Wszystko, co musisz wiedzieć o THCV

THCV jest jednym z ponad stu kannabinoidów produkowanych przez konopie, a naukowcy badają obecnie tę cząsteczkę pod kątem jej potencjalnych efektów terapeutycznych. Badania są wciąż na wczesnych etapach, ale ten kannabinoid wykazał kilka interesujących właściwości. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej na ten temat.

Co to jest THCV?

THCV – lub tetrahydrokannabiwaryna – jest bliskim krewnym THC, ale niewielkie różnice w budowie chemicznej oznaczają, że ma wyjątkowy wpływ na organizm.[1] To właśnie ten wpływ chcą zbadać naukowcy, ponieważ THCV może współdziałać z innymi kannabinoidami i wpływać na układ endokannabinoidowy. Jedynym problemem jest to, że THCV jest znacznie trudniejsze do wyizolowania w dużych ilościach niż niektóre inne kannabinoidy, co utrudnia przeprowadzenie szeroko zakrojonych badań.

Aby zrozumieć, dlaczego THCV jest trudne do zdobycia, najpierw musimy cofnąć się o kilka kroków i zbadać drzewo genealogiczne kannabinoidów.

Wszystkie kannabinoidy wywodzą się z prekursorowej cząsteczki CBGA. Dzięki kilku reakcjom chemicznym, ten kannabinoid powoli przekształca się w ponad setkę różnych związków. Oczywiście nie wszystkie kannabinoidy istnieją w tym samym czasie lub w tych samych proporcjach, od czego zaczyna się trudność w izolacji THCV.

THCV jest produkowane we wczesnych stadiach rozwoju rośliny konopi. Pochodna CBGA (CBGVA) wchodzi w interakcje z enzymami, tworząc CBDVA, CBCVA i THCVA. Po przejściu przez dekarboksylację, THCVA traci grupę karboksylową, aby stać się THCV. W podobny sposób otrzymujemy główne związki takie jak CBD i THC, jednak znacznie mniej THCVA jest dostępne do przekształcenia w THCV.

Gdzie możemy znaleźć THCV?

Jak już podkreśliliśmy, zdobycie THCV jest wyzwaniem. W dojrzałych konopiach siewnych lub indyjskich poziomy THCV są naturalnie bardzo niskie. Niektóre odmiany są hodowane wyłącznie po to, aby zawierały wyższe poziomy THCV, ale są one bardzo nieliczne. Istnieje nadzieja, że w przyszłości możliwe będzie opracowanie ogólnodostępnych odmian bogatych w THCV.

To powiedziawszy, kiedy mamy konopie bogate w THCV, proces ekstrakcji tej substancji jest podobny do izolowania i ekstrakcji CBD. Surowiec roślinny jest przetwarzany przy użyciu zaawansowanej ekstrakcji CO₂, a różne kannabinoidy są oddzielane i zagęszczane, co pozwala na uzyskanie unikalnych proporcji.

Jaka jest różnica między THC a THCV?

THC i THCV są bardzo podobne na poziomie molekularnym, z niewielką różnicą w węglowym łańcuchu bocznym (THC ma 3-węglowy łańcuch boczny, podczas gdy THCV ma 5 atomów węgla). Może wydawać się to niewielką różnicą w budowie chemicznej, ale ma ona znaczący wpływ na efekty THCV na organizm.

Należy zauważyć, że oba kannabinoidy mogą wywoływać uczucie haju. Podczas gdy wpływ THC jest silny i głęboki, THCV wywołuje bardziej stymulujące i mniej odurzające uczucie. Jednak w przeciwieństwie do THC, THCV wywiera efekt zależny od dawki, co oznacza, że musisz spożyć znacznie więcej THCV, aby odczuć jego euforyczne działanie.

Jak działa THCV?

Po krótkim wyjaśnieniu tego, jak powstaje THCV, warto zagłębić się nieco głębiej w działanie tego związku. Jak wspomnieliśmy, interakcja THCV z ECS wydaje się zależeć od dawki, co oznacza, że niska dawka ma inny skutek niż wysoka.

Zarówno THCV, jak i THC są agonistami receptorów CB1, co w rezultacie zwiększa ich szybkość wyzwalania. Jednak niskie dawki THCV mogą blokować receptory CB1 i hamować psychotropowe działanie THC. Natomiast wydaje się, że wysokie dawki aktywują te skupiska receptorów i wywołują efekt psychotropowy.[2]

THCV wydaje się również oddziaływać na receptory CB2 układu endokannabinoidowego, które są związane ze stanem zapalnym i innymi funkcjami układu odpornościowego.

Czy można wykryć THCV w teście na obecność narkotyków?

Chociaż testy na obecność narkotyków wykonywane przez pracodawców nie szukają konkretnie THCV, jego bliski związek z THC oznacza, że może wywołać dodatni wynik. Biorąc pod uwagę ograniczoną dostępność produktów i odmian bogatych w THCV, jest więcej niż prawdopodobne, że THCV będzie pochodzić z marihuany bogatej w THC, która nadal może przysporzyć poważne problemy prawne w dużej części Stanów Zjednoczonych i Europy.

Podczas gdy naukowcy starają się ustalić lepsze metody wykrywania THCV i innych kannabinoidów, najlepiej jest unikać produktów związanych z THC, jeśli nie są one legalne w Twoim miejscu zamieszkana.

Jakie efekty wywołuje THCV?

THCV ma wiele nieodkrytych tajemnic. Wciąż jesteśmy na początku nauki o konopiach i potrzebne są badania na ludziach, aby nakreślić jasny obraz działania THCV. Na razie musimy polegać na badaniach na zwierzętach i na komórkach jako wskazówkach dotyczących potencjału tej molekuły.

THCV i apetyt

Najbardziej zbadanym aspektem THCV jest jego potencjalny związek z apetytem. Krytyczny przegląd badań zawierających słowa kluczowe „THCV”, „otyłość”, „masa ciała”, „metabolizm” i „cukrzyca” uwypuklił kilka możliwych „mechanizmów działania w ramach ECS”.[3]

W jednym z przebadanych modeli zwierzęcych naukowcy zauważyli, że doustne podawanie THCV miało wpływ na masę ciała myszy i ich całkowite spożycie pokarmu.

Uważa się, że ta interakcja wynika z powinowactwa wiązania THCV z receptorami w mózgu.

THCV i stany zapalne

Badana jest również możliwa interakcja między THCV a stanami zapalnymi.[4] Naukowcy już wiedzą, że THCV może blokować receptory CB1 (w niskich dawkach), więc ich celem było sprawdzenie, czy i jak ten kannabinoid wpływa na receptory CB2.

Dzięki monitorowaniu poziomów cytokin związanych z receptorami CB2, przegląd przyniósł zachęcające wyniki. Oczywiście przeskok od modeli zwierzęcych do ciała ludzkiego jest znaczący. Chociaż te wyniki wskazują na potencjalny mechanizm działania, jest zbyt wcześnie, aby stwierdzić, jak THCV wpływa na stan zapalny i ogólnie na układ odpornościowy.

THCV i padaczka

Dowody działania THCV na padaczkę są wciąż na etapie przedklinicznym, ale badania ujawniły kilka interesujących potencjalnych mechanizmów. Przede wszystkim artykuł z 2021 r. sugeruje, że efekty THCV są nie tylko zależne od dawki, ale także aktywują ECS w specyficznych miejscach.[5] Konsekwencje tego odkrycia są znaczące i mogą prowadzić do ukierunkowanych zastosowań określonych formuł kannabinoidów.

W artykule podkreślono również inny kluczowy powód, dla którego naukowcy chcą zbadać potencjał związków takich jak THCV, CBDV i CBG – ich „korzystne profile skutków ubocznych”. Niestety, dowody przedkliniczne w dużej mierze opierają się na projektach in vitro (poza ludzkim ciałem). Potrzeba więcej badań klinicznych kontrolowanych placebo, aby połączyć wszystkie potencjalnie korzystne cechy związku.

Skutki uboczne THCV

Ponieważ niewiele wiemy o skutkach THCV u ludzi, zakres skutków ubocznych tego kannabinoidu jest również niejasny. Jednak aktywacja receptorów CB1 przez duże dawki THCV oznacza, że może on dzielić niektóre potencjalne skutki uboczne THC, takie jak lęk, paranoja, suchość w ustach, zaczerwienienie oczu, utrata pamięci krótkotrwałej, przyspieszenie bicia serca i spowolnienie czasu reakcji.

Czy THCV jest bezpieczne?

Należy podkreślić, że bezpieczeństwo THCV jest wciąż badane. Chociaż ogólnie przyjmuje się, że działanie tego kannabinoidu jest zależne od dawki, nadal istnieje ryzyko efektów psychotropowych, aczkolwiek w mniejszym stopniu niż tych wywoływanych przez jego bliski odpowiednik, THC. THCV wydaje się wykazywać korzystny profil bezpieczeństwa pomimo jego subtelnie odurzającego wpływu. Należy podkreślić, że ten kannabinoid nie został jeszcze obszernie przetestowany w badaniach na ludziach.

Mówiąc o bezpieczeństwie, warto jest również omówić legalność substancji. THCV znajduje się w szarej strefie, jeśli chodzi o prawo. Ta cząsteczka nie jest powszechnie uznawana ani wyraźnie zakazana, ale domyślnie jest nielegalna ze względu na powiązania z „ekstraktem marihuany”.

• W Wielkiej Brytanii Ustawa o substancjach psychoaktywnych zakazuje wszelkich substancji zdolnych do wywoływania efektu psychoaktywnego, tym samym uznając poziomy THCV powyżej określonego progu za nielegalne.

• Rząd Stanów Zjednoczonych nie klasyfikuje konkretnie THCV jako substancji z grupy I, ale konopie indyjskie i ich pochodne są nielegalne na szczeblu federalnym (prawa stanowe różnią się między sobą).

Pomimo tego, że jest klasyfikowany jako mniej obfity kannabinoid, THCV ma duży potencjał, szczególnie w połączeniu z nieodurzającymi związkami, takimi jak CBD lub CBG.

Trudność polega oczywiście nie tylko na poruszaniu się po skomplikowanych ograniczeniach prawnych, ale także na wyizolowaniu związku na tyle, aby można było wyciągnąć trafne wnioski. Istnieje nadzieja, że badania wspierające THCV będą rozwijać się wraz z zainteresowaniem konsumentów.

Przejrzyj sklep Cibdol już dziś, aby poznać kompleksowe efekty kannabinoidów takich jak CBD, CBDA, CBG i wielu innych. Aby dowiedzieć się więcej o potencjale drugorzędnych kannabinoidów, takich jak THCV, odwiedź naszą Encyklopedię CBD, gdzie znajdziesz wszystko, co musisz wiedzieć na ich temat.

FAQ

Czy THCV jest legalne?
Sytuacja prawna THCV jest skomplikowana, a przepisy różnią się w USA i Europie. Najlepiej sprawdzić lokalne ograniczenia.
Czy THCV jest bezpieczne?
THCV wykazywał jak dotąd korzystny profil bezpieczeństwa w przeprowadzonych badaniach przedklinicznych, chociaż wyniki badań na ludziach są ograniczone.
Czy THCV powoduje odurzenie?
Czy THCV powoduje odurzenie?
Odpowiedź: Wysokie dawki THCV mogą wywoływać odurzenie, chociaż ten efekt jest łagodniejszy niż psychotropowe skutki uboczne wytwarzane przez THC.
Źródła

[1] Tetrahydrocannabivarin. Tetrahydrocannabivarin - an overview | ScienceDirect Topics. https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/tetrahydrocannabivarin. Dostęp 13.04.2022. [Źródło]

[2] Englund A., Atakan Z., Kralj A., Tunstall N., Murray R., Morrison P. The effect of five day dosing with THCV on THC-induced cognitive, psychological and physiological effects in healthy male human volunteers: A placebo-controlled, double-blind, crossover pilot trial. „Journal of Psychopharmacology” (Oxford, England). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26577065/. Opublikowano w 2016 r. Dostęp 12.04.2022. [Źródło]

[3] Abioye A., Ayodele O., Marinkovic A., Patidar R., Akinwekomi A., Sanyaolu A. Δ9-Tetrahydrocannabivarin (THCV): A commentary on potential therapeutic benefit for the management of obesity and diabetes. „Journal of Cannabis Research”. https://jcannabisresearch.biomedcentral.com/articles/10.1186/s42238-020-0016-7. Opublikowano 31.01.2020. Dostęp 12.04.2022. [Źródło]

[4] Bolognini D., Costa B., Maione S., et al. The plant cannabinoid delta9-tetrahydrocannabivarin can decrease signs of inflammation and inflammatory pain in mice. „British Journal of Pharmacology”. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2931567/. Opublikowano w 2010 r. Dostęp 13.04.2022. [Źródło]

[5] Farrelly A.M., Vlachou S., Grintzalis K. Efficacy of phytocannabinoids in epilepsy treatment: Novel approaches and recent advances. „MDPI”. https://www.mdpi.com/1660-4601/18/8/3993/htm. Opublikowano 10.04.2021. Dostęp 13.04.2022. [Źródło]

Źródła

[1] Tetrahydrocannabivarin. Tetrahydrocannabivarin - an overview | ScienceDirect Topics. https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/tetrahydrocannabivarin. Dostęp 13.04.2022. [Źródło]

[2] Englund A., Atakan Z., Kralj A., Tunstall N., Murray R., Morrison P. The effect of five day dosing with THCV on THC-induced cognitive, psychological and physiological effects in healthy male human volunteers: A placebo-controlled, double-blind, crossover pilot trial. „Journal of Psychopharmacology” (Oxford, England). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26577065/. Opublikowano w 2016 r. Dostęp 12.04.2022. [Źródło]

[3] Abioye A., Ayodele O., Marinkovic A., Patidar R., Akinwekomi A., Sanyaolu A. Δ9-Tetrahydrocannabivarin (THCV): A commentary on potential therapeutic benefit for the management of obesity and diabetes. „Journal of Cannabis Research”. https://jcannabisresearch.biomedcentral.com/articles/10.1186/s42238-020-0016-7. Opublikowano 31.01.2020. Dostęp 12.04.2022. [Źródło]

[4] Bolognini D., Costa B., Maione S., et al. The plant cannabinoid delta9-tetrahydrocannabivarin can decrease signs of inflammation and inflammatory pain in mice. „British Journal of Pharmacology”. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2931567/. Opublikowano w 2010 r. Dostęp 13.04.2022. [Źródło]

[5] Farrelly A.M., Vlachou S., Grintzalis K. Efficacy of phytocannabinoids in epilepsy treatment: Novel approaches and recent advances. „MDPI”. https://www.mdpi.com/1660-4601/18/8/3993/htm. Opublikowano 10.04.2021. Dostęp 13.04.2022. [Źródło]

Który produkt potrzebuję?