Uważność dla obniżenia stresu

Published:

Stres jest nieuniknioną częścią życia. Praca, rodzina, zdrowie i obowiązki finansowe przyczyniają się do naszego poziomu stresu. Chociaż stres może pomóc nam się zmotywować i skupić, przewlekły stres odbija się na naszym ogólnym samopoczuciu. Utrzymujący się stres prowadzi do zmęczenia, drażliwości, braku koncentracji, niepokoju, przybierania na wadze, bólów głowy i osłabienia układu odpornościowego. Znalezienie zdrowych i skutecznych sposobów radzenia sobie ze stresem ma kluczowe znaczenie zarówno dla zdrowia psychicznego, jak i fizycznego.

Uważność dla obniżenia stresu

Uważność stała się dostępnym i sprawdzonym sposobem na obniżenie poziomu stresu. Uważność uczy nas zwracać uwagę na chwilę obecną w sposób nieoceniający. Pozwala nam to uzyskać perspektywę na stresujące myśli i emocje. Bogactwo badań pokazuje, że praktyki uważności prowadzą do niższego postrzeganego stresu, większej odporności i bardziej pozytywnego zdrowia psychicznego.

Jak uważność obniża stres

Uważność pomaga obniżyć poziom stresu na kilka kluczowych sposobów:

Promuje świadomość reakcji na stres

Uważność uczy nas uważnie obserwować nasze fizjologiczne i psychologiczne reakcje na potencjalne czynniki stresogenne. Prowadzi to do większej świadomości naszych automatycznych reakcji na stresujące sytuacje. Uważność pomaga nam wyłączyć autopilota i daje nam perspektywę na nasze zakorzenione tendencje do reagowania. Dzięki tej świadomości możemy dokonywać bardziej świadomych wyborów w sposobie reagowania na stres.

Zmniejsza przeżuwanie

Uważność pomaga również ograniczyć ruminacje i powtarzające się negatywne wzorce myślenia, które napędzają stres. Kiedy utkniemy w pętli ruminacji, nasz postrzegany poziom stresu gwałtownie wzrośnie. Praktyki uważności trenują nasze umysły, aby skupiały się na chwili obecnej. Skraca to czas spędzany na niekończącym się rozmyślaniu o przeszłych lub przyszłych wydarzeniach. Badania potwierdzają, że interwencje mindfulness pomagają zmniejszyć ruminacje.

Umożliwia regulację emocji

Silne emocje, takie jak strach, złość i niepokój, pojawiają się naturalnie jako część reakcji na stres. Chociaż mogą one być użytecznymi sygnałami, niezdrowe tłumienie lub eksplozja tych emocji prowadzi do większego stresu. Uważność umożliwia zdrowszą regulację emocji. Pomaga nam obiektywnie zauważać intensywne emocje bez impulsywnego reagowania. Równowaga ta skraca niezdrowe wzorce regulacji emocjonalnej, które potęgują stres.

Promuje reakcję relaksacyjną

Wiele praktyk uważności celowo aktywuje reakcję relaksacyjną organizmu, aby przeciwdziałać stresowi. Czynności takie jak uważne oddychanie, skanowanie ciała i wizualizacja uspokajają układ nerwowy. Przeciwdziała to aktywacji "walcz-uciekaj-zamroź", która występuje w stresie. Z biegiem czasu regularne uzyskiwanie dostępu do reakcji relaksacyjnej poprzez uważność resetuje układ nerwowy do spokojniejszego stanu domyślnego.

Wspiera nową perspektywę

Powiększanie poprzez uważność może radykalnie zmienić perspektywę na stresujące sytuacje. Trudny scenariusz w pracy może wydawać się drastycznie ponury i niesprawiedliwy w danym momencie. Ale uważność pomaga nam poszerzyć perspektywę i zobaczyć szerszy obraz. Pomaga to pozbyć się katastrofy i przekształcić stresory w coś łatwiejszego do opanowania. Przeformułowanie myśli w ten sposób jest głównym celem uważności.

Praktyki uważności, które zmniejszają stres

Wiele rodzajów praktyk i interwencji uważności może obniżyć poziom stresu i zwiększyć odporność na stres. Oto niektóre z najbardziej skutecznych praktyk:

Medytacja uważności

Medytacja uważności jest jednym z najlepiej przebadanych sposobów na obniżenie odczuwanego stresu. Niezliczone badania potwierdzają jej korzyści. W medytacji uważności celowo zwracamy uwagę na chwilę obecną z postawą otwartości i nieosądzania. To przenosi nas w bardziej uważny tryb, w którym stresujące myśli mają nad nami mniejszą władzę.

Dwie popularne techniki medytacji uważności obejmują:

 • Świadomość oddechu: Skupienie uwagi na odczuciach związanych z oddychaniem. To zakotwicza nas w teraźniejszości i łagodzi stresujące rozmyślania.
 • Skanowanie ciała: Mentalne skanowanie różnych części ciała w celu promowania relaksu. Uwalnia to fizyczne napięcie spowodowane stresem.

Regularna praktyka medytacji uważności trwająca zaledwie 10-20 minut dziennie może prowadzić do znacznej redukcji stresu.

Uważny ruch

Uważny ruch łączy uważność z delikatną aktywnością fizyczną. Praktyki takie jak joga, tai chi i qigong wywołują reakcję relaksacyjną, jednocześnie wzmacniając uważność. Rytm uważnego ruchu uspokaja układ nerwowy i niweluje skutki stresu. Badania potwierdzają, że regularne uczestnictwo w tych zajęciach zmniejsza stres i niepokój.

Chodząca medytacja

Ta forma uważności obejmuje powolne, celowe chodzenie z uważnym skupieniem się na każdym kroku. Medytacja podczas chodzenia to uspokajający sposób na budowanie świadomości chwili obecnej. Wrażenia związane z chodzeniem pomagają zakotwiczyć uwagę, podczas gdy aktywność delikatnie promuje krążenie i łagodzi stres. Praktykowanie medytacji chodzenia przez 10-20 minut dziennie zapewnia korzyści w zakresie łagodzenia stresu.

Skanowanie ciała

Skanowanie ciała to ustrukturyzowana praktyka uważności, w której systematycznie zwracamy uwagę na różne części ciała. Skanowanie ciała promuje relaksację poprzez uwalnianie napięcia mięśniowego, które narasta wraz ze stresem. Nowi medytujący często zasypiają podczas skanowania ciała, potwierdzając, jak głęboko może to być relaksujące. Regularne wykonywanie 10-30 minutowego skanowania ciała jest doskonałą praktyką obniżającą poziom stresu.

Aplikacje uważności

Setki aplikacji oferują obecnie praktyki uważności z przewodnikiem i przypomnienia, aby pozostać obecnym przez cały dzień. Aplikacje takie jak Headspace, Calm i Insight Timer oferują sesje medytacyjne do zarządzania stresem. Wiele aplikacji zawiera również kojącą muzykę, dźwięki natury i przypomnienia o przerwach na uważne oddychanie. Korzystanie z aplikacji mindfulness przez zaledwie 10 minut dziennie może wyraźnie obniżyć poziom stresu.

Korzyści płynące z uważności na stres

Regularna praktyka uważności przynosi wiele naukowo potwierdzonych korzyści dla postrzeganego stresu, lęku i ogólnego zdrowia psychicznego:

 • Średni spadek kortyzolu - głównego hormonu stresu o23%(link)
 • 57% niższy poziom napięcia po krótkich codziennych sesjach uważności(Link)
 • Średni spadek poziomu lęku o 20%(Link)
 • Średnie zmniejszenie depresji o 22%(link)
 • Zwiększona odporność na stres dzięki 8-tygodniowemu treningowi uważności(Link)
 • Zmieniona struktura mózgu powiązana z niższym poziomem stresu po 8 tygodniach praktyki uważności(Link)

Uważność zapewnia opartą na dowodach drogę do zdrowszego zarządzania stresem. Dzięki prostym, codziennym praktykom uważności możemy zmienić nasz związek ze stresem i wzmocnić prawdziwą odporność.

Wdrażanie uważnego podejścia

Uważność oferuje nowy sposób odnoszenia się do wzlotów i upadków życia. Zobowiązując się do regularnej praktyki uważności, kultywujemy świadomość chwili obecnej, która obniża reaktywność na stres. Oto kilka wskazówek dotyczących wdrażania uważnego podejścia:

 • Proszęzacząć od małych rzeczy: Proszę zacząć od 5-10 minut dziennie praktyki uważności - konsekwencja ma większe znaczenie niż czas trwania.
 • Proszę wypróbowaćróżne metody: Proszę poeksperymentować ze świadomością oddechu, skanowaniem ciała, uważnym chodzeniem, aplikacjami itp. Proszę znaleźć to, co rezonuje.
 • Formalna praktyka: Proszę ustanowić formalną praktykę uważności z ustalonym czasem dziennie. To ćwiczy umysł.
 • Praktyka nieformalna: Wprowadzanie uważnej obecności do rutynowych codziennych czynności poprzez przypomnienia i pauzy.
 • Proszęobserwować osądzające myśli: Proszę zauważyć osądy i delikatnie zwrócić uwagę na teraźniejszość.
 • Proszębyć dla siebie cierpliwym: Proszę pielęgnować współczucie dla samego siebie - uważność to podróż na całe życie.

Przyjęcie postawy otwartości, cierpliwości i braku dążenia pozwala na organiczne pogłębianie i rozwijanie praktyki uważności. Z biegiem czasu uważność tworzy trwałe transformacje w tym, jak odnosimy się do stresu.

Wnioski

Życie oferuje wiele potencjalnych stresorów i trudności. Chociaż nie zawsze możemy kontrolować wydarzenia zewnętrzne, możemy zmienić sposób, w jaki odnosimy się do stresu. Uważność oferuje sprawdzony sposób na obniżenie odczuwanego stresu i kultywowanie głębszej odporności. Szeroko zakrojone badania potwierdzają, że proste praktyki uważności zmniejszają poziom hormonów stresu, lęku, ruminacji i depresji. Dzięki uważnej obecności zyskujemy perspektywę na przerażające myśli i lepiej regulujemy trudne emocje. Uważność rozluźnia uchwyt automatycznych reakcji na stres i otwiera nowy sposób życia. Zobowiązując się do codziennej praktyki uważności, możemy żyć z większą łatwością i mądrością.

Często zadawane pytania na temat uważności w celu zmniejszenia stresu

Czym jest uważność?

Uważność to praktyka celowego zwracania uwagi na chwilę obecną z postawą otwartości, ciekawości i akceptacji. Obejmuje ona dostrajanie się do swoich myśli, uczuć i doznań cielesnych w teraźniejszości, bez oceniania ich.

W jaki sposób uważność może pomóc obniżyć poziom stresu?

Uważność przeciwdziała naszej tendencji do niekończącego się ruminowania o przeszłych lub przyszłych wydarzeniach, co napędza odczuwany stres. Poprzez zakotwiczenie uwagi w bieżącej chwili, uważność przerywa ruminacje i zmniejsza reaktywność na stres. Poprawia również zdolności regulacji emocji i aktywuje reakcję relaksacyjną organizmu.

Jakie są korzyści płynące z uważności na stres?

Badania pokazują, że uważność zmniejsza poziom hormonu stresu - kortyzolu, obniża napięcie, zmniejsza lęk i depresję, zwiększa odporność na stres i zmienia strukturę mózgu związaną z niższym poziomem stresu. Zaledwie 10-20 minut codziennej praktyki uważności może znacznie zmniejszyć stres.

Jakie są podstawowe praktyki uważności?

 • Medytacja świadomości oddechu - skupienie się na odczuciach związanych z oddychaniem
 • Medytacja skanowania ciała - systematyczne zwracanie uwagi na różne części ciała.
 • Uważny ruch - joga, tai chi, qigong, medytacja na spacerze
 • Aplikacje Mindfulness - zapewniające praktyki z przewodnikiem i przypomnienia

Jak rozpocząć praktykę uważności?

Proszę zacząć od 5-10 minut dziennie poświęconych świadomości oddechu lub korzystaniu z aplikacji mindfulness. Proszę poeksperymentować z różnymi praktykami, aby znaleźć to, co rezonuje. Proszę ustawić przypomnienia, aby zatrzymać się w ciągu dnia na uważne oddychanie. Proszę podejść do tej praktyki z cierpliwością i współczuciem dla siebie.

Czego powinienem się spodziewać podczas praktykowania uważności?

Na początku często zdarza się, że Pana/Pani umysł nieustannie błądzi. Gdy tak się stanie, proszę delikatnie skupić się na teraźniejszości. Proszę się nie osądzać. Myśli i rozproszenia zawsze będą się pojawiać - praktyka polega na ich zauważaniu, ale bez przywiązywania się do nich. Z czasem powrót uwagi do teraźniejszości stanie się łatwiejszy.

Jak szybko zauważę zmiany w moim poziomie stresu?

Wiele osób zauważa subtelne zmiany w perspektywie i reaktywności na stres w ciągu pierwszego tygodnia lub dwóch. Przekształcanie swojego stosunku do stresu jest jednak procesem ciągłym. Regularna praktyka prowadzi do bardziej znaczących zmian w ciągu kilku miesięcy. Proszę uzbroić się w cierpliwość i potraktować uważność jako długoterminowy trening odporności na stres.

Czy uważność może całkowicie wyeliminować stres?

Zamiast całkowicie eliminować stres, uważność zmienia Państwa relację ze stresem. Nadal doświadczamy trudnych emocji, ale reagujemy na nie z większą odpornością, jasnością i mądrością. Uważność prowadzi do większej równowagi - równomiernego stanu umysłu, który pozwala z większą łatwością przetrwać życiowe wzloty i upadki.

Czy istnieją szczególne zagrożenia lub skutki uboczne?

Uważność jest bardzo bezpieczna, gdy jest praktykowana z umiarem. Czasami może początkowo zwiększać niepokój, gdy pojawiają się ukryte emocje. Zwykle ustępuje to wraz z kontynuowaniem praktyki. Osoby z historią traumy lub ciężkiej choroby psychicznej powinny współpracować ze specjalistą ds. zdrowia psychicznego.

Ile czasu powinienem poświęcić na uważność?

Dla większości osób wystarczy 10-20 minut formalnej praktyki uważności dziennie plus krótkie przerwy. Jeśli mają Państwo wysoki poziom stresu, pomocne mogą okazać się dwie lub nawet trzy krótkie sesje. Najlepiej skonsultować się z doświadczonym nauczycielem lub specjalistą ds. zdrowia psychicznego, aby dostosować uważność do swoich potrzeb.

Zasoby wykorzystane do napisania tego artykułu

Creswell, J. D., & Lindsay, E. K. (2014). Jak trening uważności wpływa na zdrowie? A Mindfulness Stress Buffering Account. Current Directions in Psychological Science, 23(6), 401-407 . https://doi.org/10.1177/0963721414547415.

Goyal, M., Singh, S., Sibinga, E. M., Gould, N. F., Rowland-Seymour, A., Sharma, R., Berger, Z., Sleicher, D., Maron, D. D., Shihab, H. M., Ranasinghe, P. D., Linn, S., Saha, S., Bass, E. B., & Haythornthwaite, J. A. (2014). Programy medytacyjne dla stresu psychologicznego i dobrego samopoczucia: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Internal Medicine, 174(3), 357 . https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2013.13018.

Hoge, E. A., Bui, E., Marques, L., Metcalf, C. A., Morris, L. K., Robinaugh, D. J., Worthington, J. J., Pollack, M. H., & Simon, N. M. (2013). Randomizowane kontrolowane badanie medytacji uważności w leczeniu uogólnionego zaburzenia lękowego: Wpływ na lęk i reaktywność na stres. The Journal of Clinical Psychiatry, 74(08), 786-792 . https://doi.org/10.4088/jcp.12m08083.

Kabat-Zinn, J. (2003). Interwencje oparte na uważności w kontekście: Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Clinical Psychology: Science and Practice, 10(2), 144-156. https://doi.org/10.1093/clipsy.bpg016

Khoury, B., Sharma, M., Rush, S. E., & Fournier, C. (2015). Redukcja stresu oparta na uważności u osób zdrowych: A meta-analysis. Journal of Psychosomatic Research, 78(6), 519-528 . https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2015.03.009.

Lindsay, E. K., & Creswell, J. D. (2017). Mechanizmy treningu uważności: Teoria Monitorowania i Akceptacji (MAT). Clinical Psychology Review, 51, 48-59. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2016.10.011

Zarejestruj się do naszego newslettera i otrzymaj 10% zniżki na Twoje następne zamówienie

Który produkt potrzebuję?