Czy joga jest poświęcona Bogu?

Published:

Joga to starożytna praktyka, która stała się niezwykle popularna w dzisiejszych czasach. Koncentrując się na postawach fizycznych, technikach oddychania i medytacji, joga zapewnia wiele korzyści zarówno dla ciała, jak i umysłu. Ale czy joga ma korzenie religijne? Czy praktyka jogi jest poświęcona konkretnemu Bogu lub bóstwu?

Czy joga jest poświęcona Bogu?

Są to częste pytania zadawane przez osoby odkrywające jogę po raz pierwszy. Joga powstała w Indiach tysiące lat temu, więc często kojarzona jest z hinduizmem. Jednak intencje stojące za jogą ewoluowały na przestrzeni wieków, a praktyka rozszerzyła się na cały świat.

Czy joga jest religijna? Czy praktykowanie jogi oznacza konieczność przejścia na hinduizm? Czy wykonując pozycje jogi oddają Państwo cześć indyjskiemu bóstwu? Przeanalizujmy ten temat dogłębnie.

Historia i pochodzenie jogi

Początki jogi sięgają ponad 5000 lat wstecz do starożytnych Indii. Słowo "joga" pochodzi od sanskryckiego słowa "yuj", które oznacza łączyć, jednoczyć lub jarzmo. Odzwierciedla to cel praktyki, jakim jest zjednoczenie ciała, umysłu i ducha.

Najwcześniejsze podstawy jogi zostały opracowane przez cywilizację Indus-Sarasvati w północnych Indiach. Archeolodzy odkryli kamienne pieczęcie przedstawiające postacie w pozycjach jogi datowane na 3000 lat p.n.e.. Święte teksty zawierające nauki o jodze obejmują Wedy, Upaniszady i Bhagawad Gitę.

Tak więc w swoich początkach joga była rzeczywiście częścią starożytnej indyjskiej duchowości. Jednak pierwotnie nie została zaprojektowana jako środek do oddawania czci jednemu konkretnemu bóstwu. Była to raczej ścieżka do zrozumienia siebie i połączenia się z uniwersalną energią kosmiczną.

Sutry jogi, napisane przez mędrca Patańdżalego około 400 roku n.e., nakreśliły osiem kończyn jogi. Tylko trzy z nich koncentrują się na postawach fizycznych. Pozostałe dotyczą bardziej dyscyplin etycznych i stanu wewnętrznego ducha.

Przez wiele stuleci różne szkoły jogi rozwijały się w hinduizmie, buddyzmie i dżinizmie. Niedawno, pod koniec XIX wieku, mistrzowie jogi przenieśli swoje praktyki na Zachód. Najważniejsza postać, Swami Vivekananda, wprowadził jogę do Stanów Zjednoczonych. Podkreślał on, że joga jest środkiem do poprawy zdrowia i samopoczucia, a nie praktyką religijną.

Zapoczątkowało to ruch skupiający się bardziej na fizycznych pozach i sekwencjach, co sprawiło, że joga stała się coraz bardziej popularna na całym świecie. Joga rozszerzyła się daleko poza swoje duchowe korzenie, stając się głównym nurtem systemu zdrowia i sprawności.

Czy współczesna joga jest religijna?

Biorąc pod uwagę jej pochodzenie, zrozumiałe jest, że niektórzy mogą postrzegać jogę jako praktykę religijną związaną z hinduskimi bóstwami. Dla niektórych osób joga zachowuje głębokie znaczenie duchowe. Jednak współczesne zajęcia jogi nie mają na celu indoktrynacji uczestników w wierzenia hinduistyczne.

Zajęcia jogi oferowane w lokalnej siłowni lub domu kultury koncentrują się na połączeniu umysłu i ciała. Zazwyczaj obejmują one trzy elementy:

 • Asany: Są to pozycje i sekwencje jogi zaprojektowane w celu zwiększenia siły i elastyczności. Na przykład pozycja wojownika, pies zwrócony w dół i pozycja drzewa.
 • Pranajama: Techniki oddechowe mające na celu kontrolowanie oddechu, zwiększanie energii życiowej i promowanie uważności. Na przykład naprzemienne oddychanie przez nozdrza i oddychanie brzuszne.
 • Dhyana: Medytacja i relaksacja w celu uspokojenia umysłu. Często savasana lub pozycja trupa jest praktykowana pod koniec zajęć.

Poza hinduizmem, wiele religii i filozofii zawiera te trzy elementy w jakiejś formie. Tak więc same zajęcia jogi nie są przeznaczone jako rytuały religijne, choć nadal mogą być duchowym doświadczeniem dla uczestników.

Niemniej jednak, niektóre konkretne style jogi zachowują silniejsze powiązania ze starożytnymi duchowymi korzeniami. Hatha, Bhakti i Tantra joga to kilka z bardziej oczywistymi wpływami hinduskimi. Jednak nawet w ramach tych stylów, zajęcia zwykle koncentrują się bardziej na wykorzystaniu pozycji i aspektów medytacyjnych, aby stać się zdrowszym, zmniejszyć stres i zwiększyć świadomość.

Ogólnie rzecz biorąc, praktyka jogi w dużej mierze przekształciła się w osobisty system zdrowia i dobrego samopoczucia. Podczas gdy instruktorzy jogi mogą uwzględniać niektóre z jej oryginalnych nauk duchowych, większość rozumie, że uczestnicy mają różne pochodzenie religijne i cele.

Nie trzeba nawracać się na religię ani czcić hinduskich bogów, aby czerpać korzyści z jogi. Zajęcia oferują sposób na poruszanie się, relaks i stanie się bardziej uważnym, który jest dostępny dla każdego. Jeśli czują się Państwo komfortowo tylko z fizycznymi komponentami, większość instruktorów może się do tego dostosować, unikając jawnie duchowego języka. Proszę przedstawić swoje osobiste potrzeby i granice.

Czy cała joga wspomina o hinduskich bogach?

Biorąc pod uwagę hinduskie korzenie jogi, czy oznacza to, że wszystkie zajęcia jogi obejmują uznawanie hinduskich bóstw? Niekoniecznie. Ponownie, większość niereligijnych zajęć jogi unika jawnych elementów duchowych. Struktura zajęć koncentruje się na ruchach fizycznych, technikach oddechowych i medytacji.

Istnieją jednak pewne tradycyjne hinduskie terminy i koncepcje, które mają wpływ na szkolenie nauczycieli jogi i strukturę zajęć. Mogą Państwo natknąć się na niektóre z poniższych:

 • Namaste - oznacza "kłaniam się panu" lub "kłaniam się panu". Zwykle wypowiadane na koniec zajęć z dłońmi przyciśniętymi do serca. Może po prostu sygnalizować szacunek między nauczycielem a uczniem.
 • Mandala - sanskryt oznaczający okrąg. Reprezentuje wszechświat. Symbolizuje jedność.
 • Czakry - centra energetyczne w ciele. Główne czakry odpowiadają splotom nerwowym wzdłuż kręgosłupa.
 • Prana - siła życiowa lub energia, która istnieje we wszystkich żywych istotach. Kontrolowana poprzez techniki oddechowe pranayama.
 • Guru - duchowy nauczyciel. Instruktor jogi jest czasami nazywany guru.
 • Ohm/Aum - hinduski święty symbol i dźwięk reprezentujący wszechświat. Może być intonowany na początku lub na końcu zajęć.
 • Namaskar/Anjali Mudra - złączenie dłoni. Używane wraz z ukłonem lub namaste.
 • Bija Mantry - Święte dźwięki nasion używane w intonowaniu/mantrach (np. Om).

Większość instruktorów jogi wprowadza te terminy w kontekście skupionym na oddechu, ruchu i dobrym samopoczuciu. Znaczenia są dostosowywane do nowoczesnej, świeckiej praktyki. Na przykład podkreślanie, w jaki sposób oddychanie pranajamą zwiększa poziom energii, a nie elementy duchowe.

Jednak słyszenie wielu hinduskich terminów może nie być dla niektórych komfortowe. Wiele zajęć jogi unika jawnego używania języka duchowego. Jeśli wolą Państwo tego uniknąć, proszę poszukać instruktorów reklamujących świeckie, skoncentrowane na ciele zajęcia. Proszę wyjaśnić swoje preferencje. Proszę również rozważyć wypróbowanie zajęć hatha jogi, które zazwyczaj są mniej uduchowione.

Czy muszą Państwo uczestniczyć w hinduskich śpiewach lub rytuałach podczas zajęć jogi? Absolutnie nie. Mogą Państwo z szacunkiem powstrzymać się od wszelkich elementów, z którymi nie czują się Państwo komfortowo. Większość instruktorów stara się tworzyć przyjazne przestrzenie dla uczniów z różnych środowisk.

Czy joga może kolidować z innymi wyznaniami?

Biorąc pod uwagę, że większość zajęć jogi koncentruje się na ćwiczeniach fizycznych oraz pracy z oddechem i medytacji, są one kompatybilne ze wszystkimi religiami. Jeśli jednak wyznają Państwo wiarę, która zabrania oddawania czci innym bogom lub bożkom, duchowe korzenie jogi mogą budzić wątpliwości.

Joga nie ma na celu skłonienia uczestników do czczenia hinduskich bogów. Niektórzy twierdzą jednak, że intonowanie Om oznacza uznanie hinduskiej koncepcji Brahmana jako najwyższego uniwersalnego ducha.

Inni zwracają uwagę, że powitania słońca i pozy wojowników naśladują rytuały poświęcone bogu słońca Surji. Jeśli Państwa religia zabrania oddawania szacunku innym bóstwom, może to stanowić problem. To samo dotyczy czerpania z hinduskich pism świętych, takich jak Bhagavad Gita.

Ale indywidualne zajęcia jogi nie muszą obejmować żadnego z tych elementów. Większość z nich unika jawnie religijnych elementów i używa nazw pozycji, takich jak Powitanie Słońca, w celach czysto opisowych. Proszę komunikować się z instruktorami, aby upewnić się, że zajęcia nie zawierają żadnego języka lub rytuałów, które uznają Państwo za nieodpowiednie. Proszę skupić się na jodze jako formie dobrego samopoczucia umysłu i ciała, a nie duchowości.

Jeśli należą Państwo do wyznania, które całkowicie zabrania jogi ze względu na jej pochodzenie, proszę wiedzieć, że niektóre kościoły i wyznania opracowały chrześcijańskie alternatywy jogi. Usuwają one wszelkie elementy hinduskie i zawierają czytania pism świętych oraz muzykę chrześcijańską. Joga nie musi być praktykowana w swojej oryginalnej formie, aby przynieść korzyści fizyczne i psychiczne. Proszę dostosować ją do swojej strefy komfortu.

Czy powinien Pan unikać wyrównywania czakr?

Część nauki jogi obejmuje studiowanie systemu czakr. Czakry odnoszą się do siedmiu centrów energetycznych biegnących od podstawy kręgosłupa do czubka głowy. Każdy z nich odpowiada głównemu splotowi nerwowemu, gruczołowi dokrewnemu i aspektowi świadomości.

Choć związana z hinduizmem i innymi religiami indyjskimi, koncepcja centrów energetycznych w ciele nie jest specyficzna dla jednej wiary. Wiele starożytnych kultur miało podobne rozumienie energii przepływającej przez ciało fizyczne. Niektórzy uważają, że otwarcie czakr jest niezbędne do duchowego oświecenia, podczas gdy inni postrzegają to jako sposób na zrównoważenie układu nerwowego.

Większość zajęć jogi nie skupia się na teorii czakr. Jednak niektórzy instruktorzy wplatają ideę wyrównywania i otwierania czakr podczas ćwiczeń. Czy jest to promowanie hinduskiej duchowości? To zależy od kontekstu, w jakim jest to prezentowane.

Myślenie o przemieszczaniu energii przez różne obszary ciała podczas praktykowania pozycji jogi nie musi być sprzeczne z żadnymi przekonaniami religijnymi. Jeśli jednak każdej czakrze przypisuje się szczegółowe znaczenie duchowe, może to być dla niektórych niewygodne.

Jeśli wolą Państwo unikać języka czakr ze względu na swoje poglądy religijne, proszę poinformować o tym instruktora jogi. Nadal istnieją sposoby na skupienie się wewnętrznie i kierowanie ruchem poprzez różne grupy mięśni i stawy bez odwoływania się konkretnie do czakr. Proszę znaleźć alternatywy, które będą dla Państwa odpowiednie. Większość instruktorów dąży do stworzenia środowiska integracyjnego.

Czy joga musi być religijna?

Nie - joga nie musi być religijna, jeśli Pan tego nie chce. Biorąc pod uwagę jej korzenie, joga ma oczywiście duchowe i religijne skojarzenia w swoich historycznych formach. Jednak wraz z globalnym rozkwitem tej praktyki, intencje stojące za jogą znacznie się rozszerzyły.

Chociaż studia jogi są miejscami, w których ludzie spotykają się, aby poruszać się zgodnie i często wspierać społeczność, nie są one podobne do miejsc kultu. Sama praktyka jogi nie musi być bardziej religijna niż ćwiczenia, które można wykonywać na siłowni lub uprawiać sport na boisku.

Duchowe aspekty jogi muszą odgrywać rolę tylko dla osób, które aktywnie je przyjmują i rezonują z nimi. Jeśli jesteś agnostykiem lub praktykujesz inną religię, możesz z łatwością postrzegać jogę jako formę sprawności fizycznej i zdrowia psychicznego.

Proszę pamiętać, że joga oznacza zjednoczenie. Podczas gdy hinduizm koncentruje się na zjednoczeniu jaźni i boskości, joga może również oznaczać po prostu zjednoczenie ciała, oddechu i umysłu. Jeśli wolą Państwo unikać jakichkolwiek elementów hinduistycznych, istnieją sposoby na sekularyzację praktyki:

 • Proszę skupić się na pozycjach jogi i oddychaniu, ale nie na aspektach duchowych, takich jak śpiewanie.
 • Proszę wybierać instruktorów, którzy uczą jogi jako ćwiczeń i odnowy biologicznej. Proszę unikać tych, którzy kładą nacisk na filozofię hinduską.
 • Przeformułowanie pojęć takich jak prana i czakry na bardziej naukowe sposoby związane z oddechem i fizjologią.
 • Proszę używać jogi jako ruchomej medytacji, ale zastępując ją frazami z własnej wiary.
 • Proszę poprosić instruktorów o unikanie terminologii religijnej, z którą nie czują się Państwo komfortowo.

Najważniejszy jest uzdrawiający ruch i korzyści psychiczne. Dzięki otwartej komunikacji i odpowiednim wskazówkom, osoby z różnych środowisk mogą czerpać korzyści z jogi. Proszę pozostać wiernym swojej osobistej duchowości, jednocześnie z szacunkiem ucząc się od starożytnych tradycji mądrości.

Czy mogę łączyć jogę z moją religią?

Jak najbardziej! Nie ma powodu, dla którego praktykowanie ćwiczeń jogi musi być sprzeczne z jakąkolwiek istniejącą wiarą, którą ktoś wyznaje. Joga może uzupełniać religię, ale nie musi jej zastępować.

Ludzie z wielu głównych religii świata uznali jogę za całkowicie zgodną z ich podstawowymi przekonaniami. Na przykład joga chrześcijańska usuwa jawne elementy hinduistyczne i zawiera nauki skoncentrowane na Jezusie Chrystusie. Praktyka ta wzmacnia ciało, aby lepiej służyło Bogu.

Oto kilka przykładów tego, jak joga może działać w przypadku różnych religii:

 • Chrześcijaństwo - praktykowanie ruchów pełnych uwielbienia, studiowanie fragmentów Pisma Świętego podczas savasany i poświęcenie praktyki jogi Jezusowi.
 • Judaizm - proszę skupić się na jodze jako formie ćwiczeń i uzdrawiania. Proszę unikać śpiewania i powitań słońca.
 • Islam - Proszę używać jogi jako formy oddania Allahowi, unikając nieodpowiednich rytuałów. Proszę modlić się do Allaha, a nie śpiewać. Proszę odwrócić się od słońca.
 • Buddyzm - proszę przyjąć jogę jako formę medytacji uważności i ścieżkę do zakończenia cierpienia poprzez zmniejszenie pragnień i przywiązań.

Religijne aspekty jogi muszą odgrywać rolę tylko wtedy, gdy są zgodne z Państwa przekonaniami. W przeciwnym razie proszę postrzegać pozycje jogi jako dowolną formę ruchu terapeutycznego, pracy z oddechem i medytacji. Proszę szukać nauczycieli, którzy szanują Państwa wiarę, a nie narzucają aspektów, które są z nią sprzeczne.

Jeśli Państwa religia ma określone zakazy, proszę unikać form jogi podkreślających hinduską duchowość. Zamiast tego proszę przeobrazić ją w ćwiczenia ze studiowaniem pism świętych i modlitwami z własnej tradycji. Korzyści płynące z jogi mogą wzmocnić każdą wiarę.

Podsumowanie

 • Joga powstała ponad 5000 lat temu w starożytnych Indiach i była częścią hinduskich tradycji duchowych, ale od tego czasu znacznie ewoluowała.
 • Obecnie joga koncentruje się przede wszystkim na pozycjach fizycznych, technikach oddechowych i medytacji, mając na celu zjednoczenie umysłu i ciała.
 • Większość zajęć jogi unika jawnych elementów religijnych, chociaż niektóre tradycyjne terminy hinduskie są nadal używane.
 • Indywidualna praktyka jogi nie ma na celu skłonienia ludzi do przejścia na hinduizm lub oddawania czci określonym bogom.
 • Jednak niektóre konserwatywne religie mogą nadal zabraniać jogi ze względu na jej powiązania.
 • Aby uniknąć konfliktu, należy przekazać nauczycielom jogi granice, zsekularyzować praktykę i zmodyfikować ją tak, aby pasowała do Państwa przekonań.
 • Fizyczne i psychiczne korzyści zdrowotne jogi mogą uzupełniać każdą religię, jeśli są praktykowane świadomie.

Podsumowując, choć joga ma duchowe korzenie, nie musi być dedykowaną praktyką religijną. Podstawowe elementy jogi służą zjednoczeniu umysłu, oddechu i ciała, z czego mogą czerpać korzyści ludzie ze wszystkich środowisk religijnych lub bez wiary. Proszę wziąć to, co rezonuje dla Państwa osobiście i modyfikować lub unikać aspektów, które nie są zgodne z Państwa duchowością. Dzięki otwartemu i integracyjnemu podejściu joga może być dla każdego.

Czy joga to praktyka ćwiczeń czy kult religijny?

Joga stała się niezwykle popularną formą ćwiczeń i dobrego samopoczucia psychicznego w ostatnich dziesięcioleciach. Jednak biorąc pod uwagę jej starożytne korzenie w duchowości hinduskiej, niektórzy zastanawiają się, czy praktykowanie jogi stanowi kult religijny. Czy angażowanie się w pozdrawianie słońca i intonowanie "om" jest aktem oddania hinduskim bogom i wierzeniom?

Jest to zrozumiałe pytanie dla osób niezaznajomionych z początkami jogi. Ale odpowiedź w dużej mierze sprowadza się do osobistych intencji. Podczas gdy niektóre formy jogi zachowują silniejsze elementy duchowe, joga szeroko zaadaptowała się do sfery świeckiej. Dla większości uczestników zajęcia jogi stanowią formę sprawności fizycznej i połączenia umysłu z ciałem, a nie kultu religijnego.

Jednak osoby pochodzące ze środowisk religijnych, które zabraniają czczenia "fałszywych bożków", mogą nadal postrzegać jogę jako niezgodną z ich wiarą. Niektóre szkoły jogi kładą nacisk na hinduską filozofię i rytuały. Tak więc to, czy joga stanowi religię czy ćwiczenia, zależy od granic i poziomu komfortu każdej osoby.

Początki jogi w hinduizmie

Aby odpowiedzieć na pytanie, czy współczesna joga jest religijna, warto zrozumieć jej pochodzenie. Joga wyrosła ze starożytnych praktyk duchowych w Indiach, mających na celu połączenie umysłu i ciała. Sanskryckie słowo joga tłumaczy się jako "zjednoczenie", odzwierciedlając jej cel, jakim jest zjednoczenie ciała i ducha.

Hinduizm odegrał kluczową rolę we wczesnym rozwoju jogi. Teksty opisujące filozofię jogi pochodzą sprzed ponad 5000 lat. Obejmują one Upaniszady i Jogasutry Patańdżalego, które definiują osiem kończyn jogi. Tylko trzy z nich koncentrują się na fizycznych asanach lub pozach. Pozostałe kończyny zalecają dyscypliny etyczne i kroki do transcendencji.

Różne szkoły jogi ewoluowały w hinduizmie przez tysiące lat. Hatha joga pojawiła się w X wieku, kładąc nacisk na fizyczne oczyszczenie i pozycje. Pozostaje ona jednym z najpopularniejszych stylów praktykowanych obecnie. Ale elementy religijne ustąpiły, gdy joga migrowała na Zachód.

Czy współczesna joga zachowuje hinduskie więzi?

Pod koniec XIX wieku wpływowi mistrzowie jogi wprowadzili tę praktykę do Europy i Ameryki Północnej. Głównym orędownikiem był Swami Vivekananda, który zaprezentował jogę jako formę odnowy biologicznej umysłu i ciała na Parlamencie Religii w Chicago w 1893 roku.

Zapoczątkowało to proces sekularyzacji, aby uczynić jogę bardziej dostępną i akceptowalną jako ćwiczenie. Podczas gdy niektóre hinduskie terminy i idee pozostały, duchowe aspekty zostały zbagatelizowane. Nacisk przeniesiono na fizyczne i psychiczne korzyści zdrowotne jogi. To rosnące zainteresowanie utorowało drogę do boomu popularności jogi w ostatnich dziesięcioleciach.

Obecnie wiele osób praktykuje jogę wyłącznie w celu ćwiczeń, treningu elastyczności i radzenia sobie ze stresem bez intencji religijnych. Joga ma jednak szeroki zakres, a niektóre szkoły zachowują silniejsze powiązania z duchowością hinduską niż inne.

Style takie jak Kundalini i Bhakti joga mają bardziej religijny charakter. Jednak zajęcia Hatha i Vinyasa w lokalnym studio raczej nie obejmują duchowego kultu. Przed zapisaniem się na zajęcia, proszę zapytać o filozofię nauczyciela i strukturę zajęć, aby sprawdzić, czy jest ona zgodna z Państwa osobistymi ograniczeniami.

Czy intonowanie "Om" jest aktem kultu?

Częstym pytaniem jest, czy intonowanie "om", tradycyjnego hinduskiego świętego symbolu i pierwotnego dźwięku wszechświata, podczas zajęć jogi stanowi akt religijnego oddania.

Z hinduskiej perspektywy om reprezentuje boską energię przenikającą całe istnienie. Intonowanie om może oznaczać dostosowanie się do tej boskiej świadomości.

Niektórzy twierdzą jednak, że om przeniosło się do bardziej świeckich sfer jako mantra wywołująca uważność. Intonowanie om może po prostu służyć uspokojeniu układu nerwowego. Znaczenie zależy od osobistych doświadczeń i poglądów każdego praktykującego.

Jeśli intonowanie czuje się niekomfortowo z powodu zakazów religijnych, zawsze można zrezygnować i zamiast tego intonować alternatywną afirmację, która rezonuje dla Państwa duchowo. Można też skupić się na doznaniach wibracyjnych i korzyściach zdrowotnych bez przypisywania im świętego znaczenia.

Czy nazwy pozycji jogi mają znaczenie?

Ponieważ joga wywodzi się z Indii, wiele pozycji jogi ma nazwy pochodzące z kultury hinduskiej, np:

 • Garuda (mityczny ptak)
 • Hanuman (bóg małp)
 • Symbol OM
 • Ganesh (bóg słoń)

Czy nazywanie postaci tymi hinduskimi imionami podczas zajęć oznacza, że oddaje Pan cześć tym bogom i postaciom?

Większość współczesnych instruktorów jogi używa tradycyjnych nazw wyłącznie ze względów praktycznych, aby zidentyfikować pozy, a nie ze względu na znaczenie duchowe. Nazwy stają się drugorzędne w stosunku do namacalnych korzyści fizycznych i psychicznych.

Jeśli jednak niektóre pozycje wydają się nieodpowiednie ze względu na wiarę, proszę poszukać alternatyw. Wiele pozycji ma angielskie nazwy opisowe, takie jak Wojownik i Drzewo, które można zastąpić. Proszę podzielić się swoimi obawami z nauczycielami.

Czy joga może uzupełniać inne wyznania?

Chociaż hinduskie korzenie jogi dają pewne obawy, praktyka ta rozszerzyła się, uzupełniając wiele religii, jeśli podchodzi się do niej z rozwagą. Joga nie ma na celu skłonienia ludzi do porzucenia dotychczasowej wiary lub oddawania czci nowym bogom.

Czy joga jest religią? Często zadawane pytania

Pochodzenie jogi ze starożytnej duchowości indyjskiej często rodzi pytania dla współczesnych praktyków o jej religijne skojarzenia. Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na kilka często zadawanych pytań.

Jaka jest historia jogi?

 • Joga powstała ponad 5000 lat temu w starożytnych Indiach.
 • Najwcześniejsze nauki jogi można znaleźć w tekstach hinduskich, takich jak Wedy i Upaniszady.
 • Na przestrzeni wieków w hinduizmie, buddyzmie i dżinizmie rozwinęły się różne szkoły jogi. Sutry Jogi nakreśliły osiem kończyn jogi.
 • Pod koniec XIX wieku mistrzowie jogi przenieśli tę praktykę do Europy i Ameryki Północnej, kładąc nacisk na korzyści fizyczne, a nie na aspekty religijne.

Czy joga to oddawanie czci hinduskim bogom lub bożkom?

 • Joga nie ma na celu skłonienia ludzi do czczenia hinduskich bogów lub bóstw.
 • Jednak niektóre tradycyjne hinduskie symbole, koncepcje i terminologia są nadal używane w jodze, czego niektóre religie zabraniają.
 • Większość współczesnych zajęć jogi unika jawnych elementów religijnych. Koncentrują się na ćwiczeniach fizycznych i pracy z oddechem.
 • Niektóre style, takie jak Bhakti joga, zawierają silniejsze hinduskie rytuały, które dla niektórych mogą wydawać się nieodpowiednie.

Czy mogę ćwiczyć jogę, jeśli moja religia tego zabrania?

 • Większość religii nie zakazuje samej jogi, ale raczej oddawania czci fałszywym bogom lub niewłaściwym rytuałom.
 • Aby uniknąć konfliktów, proszę przekazać nauczycielowi jogi swoje granice. Proszę poprosić go o unikanie jakiegokolwiek języka lub elementów zabronionych w Pana/Pani wierze.
 • Proszę zmienić ramy jogi w ramach swojego systemu wierzeń, unikając tego, co nie jest zgodne z religią, jednocześnie utrzymując praktykę fizyczną.

Czy intonowanie "Om" podczas jogi jest oddawaniem czci hinduskiemu bogu Brahmanowi?

 • Intonowanie Om ma swoje korzenie w rozpoznawaniu najwyższego uniwersalnego hinduskiego ducha Brahmana.
 • Jednak nauczyciele jogi często zamierzają intonować Om jako narzędzie medytacyjne do uspokojenia układu nerwowego bez znaczenia religijnego.
 • Jeśli intonowanie Om jest niewygodne, można z niego zrezygnować i użyć alternatywnej mantry lub modlitwy z własnej wiary.

Czy muszę używać hinduskich nazw dla póz takich jak downward dog?

 • Większość instruktorów używa tradycyjnych nazw póz ze względów praktycznych, a nie religijnych.
 • Jeśli niektóre nazwy wydają się nieodpowiednie, wiele póz ma również opisowe angielskie nazwy, takie jak wojownik, o które można poprosić.

Czy joga może uzupełniać moją religię, taką jak chrześcijaństwo czy islam?

 • Tak, joga nie musi być sprzeczna z większością wyznań, a nawet może je uzupełniać.
 • Niektóre religie dostosowały jogę do swoich wierzeń, na przykład joga chrześcijańska.
 • Proszę skupić się na ćwiczeniach fizycznych, unikając aspektów, które są sprzeczne z Państwa wytycznymi i doktryną religijną.

Jakie są różnice między jogą duchową a nieduchową?

 • Niektóre style, takie jak Kundalini i Bhakti joga, zachowują bardziej jawne duchowe elementy hinduskie.
 • Zajęcia Hatha i Vinyasa w większości nowoczesnych studiów jogi koncentrują się na ćwiczeniach i pracy z oddechem bez duchowości.
 • Proszę upewnić się, że nauczyciel wie, że Państwa intencje są świeckie. Proszę unikać studiów, które wymagają śpiewania lub innych obowiązkowych elementów duchowych.

Jakie korzyści dla zdrowia fizycznego i psychicznego przynosi joga?

 • Fizycznie joga poprawia elastyczność, równowagę, siłę, świadomość ciała i poziom stresu.
 • Psychicznie joga pomaga zmniejszyć lęk i depresję, poprawia sen i promuje uważność.
 • Korzyści płyną z ćwiczeń, medytacji i pracy z oddechem niezależnie od duchowych skojarzeń.

Czy joga może być technicznie swoją własną "religią"?

 • Chociaż joga wywodzi się z hinduizmu, pod wieloma względami różni się od zinstytucjonalizowanych religii.
 • Nie ma świętych tekstów jogi równoważnych z pismami świętymi, nie ma głównych postaci Boga jogi, które można by czcić, ani żadnych nakazanych doktryn lub kodeksu etycznego.
 • Joga jest ostatecznie definiowana przez praktykującego. Tym samym praktykom można przypisać znaczenie religijne lub świeckie.

Joga może być praktykowana na wiele sposobów, które uwzględniają lub unikają elementów religijnych w oparciu o osobisty poziom komfortu. Korzyści dla zdrowia fizycznego i psychicznego nie zależą od wiary czy duchowości. Dzięki otwartej dyskusji i wzajemnemu zrozumieniu nauczyciele jogi mogą dostosować zajęcia do uczniów z różnych środowisk religijnych.

Podsumowanie

Joga powstała ponad 5000 lat temu w starożytnej indyjskiej duchowości hinduskiej jako droga do jedności umysłu i ciała oraz duchowego oświecenia. Różne szkoły jogi rozwijały się na przestrzeni wieków jako część hinduizmu, buddyzmu i dżinizmu. Chociaż początki jogi są religijne, praktyka ewoluowała, gdy rozprzestrzeniła się globalnie w erze nowożytnej. Kiedy mistrzowie jogi przenieśli swoje nauki na Zachód pod koniec XIX wieku, zaczęli koncentrować się bardziej na ćwiczeniach fizycznych i medytacji, często bagatelizując elementy duchowe. Pomogło to jodze zyskać szeroką popularność jako świecka forma zdrowia i sprawności fizycznej. Większość współczesnych zajęć jogi zachowuje niektóre tradycyjne hinduskie terminy i rytuały, takie jak intonowanie "Om", ale unika jawnego kultu. Jednak niektóre style nadal zawierają silniejsze hinduskie elementy filozoficzne. Może to rodzić pytania dla praktykujących z innych środowisk religijnych o to, czy joga stanowi pobożność religijną sprzeczną z ich przekonaniami. Wielu twierdzi jednak, że joga nie ma na celu czczenia konkretnych bogów ani nawracania ludzi na hinduizm. Wiele zależy od osobistych intencji i granic. Te same praktyki mogą mieć duchowe lub świeckie znaczenie dla różnych uczestników. Ostatecznie nauczyciele jogi mogą modyfikować zajęcia i unikać określonego języka lub rytuałów, jeśli sprawiają one, że uczniowie czują się niekomfortowo z powodu zakazów religijnych. Dzięki komunikacji i wzajemnemu zrozumieniu korzyści płynące z jogi mogą być dostępne dla osób z większości wyznań.

Zarejestruj się do naszego newslettera i otrzymaj 10% zniżki na Twoje następne zamówienie

Który produkt potrzebuję?