Czym jest normalny popęd seksualny?

Published:

Popęd seksualny, znany również jako libido, różni się znacznie między poszczególnymi osobami. Więc co jest uważane za "normalny" popęd seksualny? Poniżej przedstawiamy czynniki wpływające na popęd seksualny i sprawdzamy, co jest zdrowe i normalne, jeśli chodzi o pożądanie seksualne.

Czym jest normalny popęd seksualny?

Jak zdefiniować normalny popęd seksualny?

Popęd seksualny jest złożoną kwestią, na którą wpływa biologia, psychologia, doświadczenia i relacje. Nie ma "odpowiedniej ilości" pożądania seksualnego ani określonego normalnego zakresu. Najważniejszymi czynnikami są otwarta komunikacja między Panią a partnerem, wzajemne poszanowanie granic i poczucie satysfakcji.

Tak długo, jak Pani libido nie powoduje niepokoju u Pani lub Pani partnera, jest to prawdopodobnie normalny popęd seksualny. Jeśli jednak doświadcza Pan/Pani ciągłych problemów lub braku pożądania seksualnego ze swoim partnerem/partnerką, pomocne może być zrozumienie czynników, które kształtują popęd seksualny.

Kluczowe czynniki wpływające na popęd seksualny

Co zatem decyduje o popędzie seksualnym i co uważa się za normalne? Oto niektóre z kluczowych czynników:

Wiek i płeć

Popęd seksualny często osiąga szczyt w późnym wieku nastoletnim i 20 lat, a następnie zaczyna powoli spadać około 30 roku życia. Kobiety mają zwykle niższe libido po menopauzie z powodu obniżonego poziomu estrogenu. Jednak wiele kobiet i mężczyzn utrzymuje aktywne życie seksualne do późnego wieku.

Ogólnie rzecz biorąc, mężczyźni zgłaszają większą ochotę na seks niż kobiety. Różnica ta zmniejsza się stopniowo wraz z wiekiem, ale nigdy nie znika całkowicie. Te różnice między płciami są częściowo uwarunkowane biologicznie, pod wpływem hormonów takich jak testosteron.

Jednak czynniki społeczne i kulturowe również odgrywają ważną rolę. Na przykład obowiązujące w społeczeństwie podwójne standardy seksualne i stereotypy dotyczące płci mogą kształtować pragnienia.

Zdrowie fizyczne

Zły stan zdrowia fizycznego może obniżać libido. Schorzenia takie jak cukrzyca, choroby serca, rak i otyłość mogą wpływać na popęd płciowy. Ból, problemy z poruszaniem się lub zmęczenie również odgrywają pewną rolę. Leki takie jak leki przeciwdepresyjne, leki na ciśnienie krwi i środki uspokajające często wpływają na pożądanie jako efekt uboczny.

Dobry sen, odżywianie i sprawność fizyczna pomagają wspierać zdrowe libido. Poddanie się badaniom przesiewowym i leczeniu chorób może również poprawić funkcje seksualne.

Zdrowie psychiczne

Wyzwania związane ze zdrowiem psychicznym, takie jak depresja, lęk i trauma, mogą negatywnie wpływać na pożądanie. Wysoki poziom stresu również obniża popęd płciowy. Podjęcie leczenia i opracowanie strategii radzenia sobie z zaburzeniami psychicznymi może pomóc w przywróceniu obniżonego libido.

Czynniki relacji

Jakość relacji seksualnej kształtuje poziom pożądania. Partnerzy, którzy dobrze się komunikują, czują emocjonalną bliskość i mają dobrą chemię seksualną, mają większą ochotę na seks. Problemy w związku lub nierównowaga sił mogą tłumić libido, szczególnie u kobiet.

Nowe związki często przynoszą naturalny wzrost popędu seksualnego spowodowany nowością i zakochaniem. Jednak w przypadku długotrwałych par utrzymanie intymności wymaga pewnego wysiłku. Poświęcanie czasu na seks, dzielenie się fantazjami, wspólne próbowanie nowych rzeczy oraz okazywanie uczuć i uznania może utrzymać silne pożądanie.

Orientacja seksualna

Popęd seksualny przejawia się w różny sposób w zależności od orientacji seksualnej. Lesbijki zgłaszają niższy popęd seksualny w porównaniu do kobiet heteroseksualnych i biseksualnych. Mężczyźni homoseksualni mają zwykle wyższe libido niż mężczyźni heteroseksualni. Osoby biseksualne mogą doświadczać zmian w popędzie seksualnym w zależności od płci partnera.

Kultura i religia

Normy kulturowe, pochodzenie etniczne i przekonania religijne również kształtują popęd seksualny. Konserwatywne przekazy kulturowe mogą tłumić seksualność, szczególnie w przypadku kobiet i osób LGBTQ. Ale ostatecznie pożądanie różni się bardziej w obrębie grup kulturowych niż między nimi.

Co uważa się za zdrowy popęd seksualny?

Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, co można uznać za "normalny" lub zdrowy poziom pożądania? Oto kilka ogólnych wskazówek:

 • Czasami odczuwa Pan pożądanie. Dla większości ludzi brak odczuwanego popędu seksualnego jest czymś niezwykłym. Sporadyczne pragnienie aktywności seksualnej lub uwolnienia się jest normalnym popędem.
 • Nie odczuwa Pan niepokoju z powodu pożądania. Jeśli jest Pani zadowolona z ilości seksu w swoim życiu, to jest to zdrowe. Niepokój związany z popędem seksualnym często oznacza problem.
 • Nie stoi to w sprzeczności z wartościami. Chociaż popęd może się wahać, ogólnie czuje się Pan w zgodzie ze swoją seksualnością i sposobem jej wyrażania.
 • Żadnych szkodliwych zachowań. Zdrowy seks powinien być konsensualny, uczciwy, chroniony i nie powinien wiązać się z wysokim ryzykiem.
 • Równowaga w innych obszarach. Dobra samoopieka w zakresie snu, diety, ćwiczeń i radzenia sobie ze stresem pomaga wspierać seksualność.
 • Kompatybilność z partnerem. Państwa libido może nie pasować idealnie, ale są Państwo w stanie pójść na kompromis.
 • Związek jest wspierający. Czuje się Pan(i) bezpiecznie, będąc podatnym(ą) na zranienie i komunikując się ze swoim partnerem(ką) na temat intymności.
 • Pozytywne połączenie. Zdrowy seks wynika z wzajemnej troski i więzi.

Oznaki niezdrowego popędu seksualnego

Dla kontrastu, oto kilka oznak, które mogą wskazywać na niezdrowy popęd seksualny:

 • Brak popędu seksualnego (utrzymujący się niski poziom lub jego brak).
 • Seks wydaje się być obowiązkiem lub przykrym obowiązkiem.
 • Zaabsorbowanie fantazjami i popędami seksualnymi.
 • Niepokój lub problemy wynikające z niedopasowania do pragnień partnera.
 • Ryzykowne zachowania seksualne.
 • Korzystanie z seksu w sposób autodestrukcyjny lub szkodliwy.
 • Odłączenie od partnera podczas seksu.
 • Brak związku między seksualnością a wartościami lub etyką.
 • Uczucie wstydu, niepokoju lub utraty kontroli związane z seksualnością.

Ciągłe problemy tego typu mogą oznaczać, że potrzebne jest doradztwo lub pomoc medyczna. Ale nawet zdrowy popęd seksualny może wahać się sytuacyjnie od wysokiego do niskiego. Komunikacja z partnerem i pielęgnowanie samoświadomości pomaga w radzeniu sobie z tymi przypływami i odpływami.

Komunikacja na temat niedopasowanych libido

Niedopasowanie libido jest powszechne i niekoniecznie musi oznaczać problem. Kilka kluczowych sposobów na skuteczną komunikację, jeśli Pan/Pani i partner/partnerka mają różne popędy seksualne, to m.in:

 • Bądź szczery, ale delikatny - unikaj obwiniania, ale wyjaśnij swoje uczucia i potrzeby związane z intymnością. Proszę używać stwierdzenia "ja".
 • Proszęsłuchać bez oceniania - proszę doceniać doświadczenia i perspektywy partnera. Proszę nie zakładać motywów.
 • Zidentyfikowanie przyczyn - Proszę przeanalizować czynniki takie jak stan zdrowia, stres lub problemy w związku wpływające na libido.
 • Omówienie kompromisów - Proszę dążyć do rozwiązań korzystnych dla obu stron, które w większym stopniu zaspokoją Państwa potrzeby.
 • Zaplanujseks - Dla partnera o wyższym pożądaniu, bardziej spontaniczny seks może być idealny. Jednak w przypadku partnera o niższym pożądaniu planowanie seksu może pomóc mu przygotować się psychicznie.
 • Znajdź połączenia inne niż stosunek płci owy - stosunek płciowy nie jest jedyną formą fizycznej intymności. Proszę odkryć masaż erotyczny, seks oralny, wzajemną masturbację itp.
 • Nadanie priorytetu intymności emocjonalnej - Pogłębianie więzi emocjonalnej i duchowej poprzez takie czynności jak randki, wspólne hobby, przytulanie itp. Pomaga to pielęgnować więź seksualną.
 • Proszęzasięgnąć porady - jeśli komunikacja się załamie lub jeden z partnerów czuje się przygnębiony, porada może pomóc wrócić na właściwe tory.

Kiedy szukać pomocy w przypadku problemów z popędem seksualnym?

Jeśli doświadcza Pan/Pani znacznego niepokoju lub problemów związanych z niskim lub wysokim pożądaniem, proszę umówić się na wizytę u lekarza lub specjalisty ds. zdrowia psychicznego.

Niektóre oznaki, że być może nadszedł czas, aby poszukać pomocy, obejmują:

 • Pani libido nagle spadło lub w ogóle nie występuje. Może to wskazywać na podstawowy stan zdrowia.
 • Uczucie całkowitego braku zainteresowania seksem utrzymuje się. Utrzymujące się niskie pożądanie może oznaczać depresję, niepokój lub problemy w związku.
 • Pana/Pani popęd seksualny wymyka się spod kontroli. Kompulsywne zachowania seksualne mogą być uzależniające i destrukcyjne.
 • Pan i Pana partnerka nieustannie kłócą się z powodu niedopasowanego libido lub seks wydaje się emocjonalnie oderwany. Poradnictwo mogłoby pomóc.
 • Uraz z przeszłości, dysfunkcje seksualne lub ból narządów płciowych zakłócają Pana/Pani seksualność. Proszę poszukać terapeuty pozytywnie nastawionego do seksu.
 • Zmagają się Państwo z ryzykownymi zachowaniami seksualnymi. Eksperci mogą nauczyć Pana/Panią umiejętności zapobiegania szkodom i promowania zdrowej seksualności.

Najważniejszą rzeczą jest zauważenie wszelkich utrzymujących się zmian lub trudności z libido, które wpływają na Pani szczęście. Następnie proszę sięgnąć po profesjonalne wsparcie i zasoby. Z pomocą współczucia, praktycznie każdy problem z popędem seksualnym może ulec poprawie.

Podsumowanie

Nie ma "idealnej" ilości pożądania seksualnego. Zdrowy popęd seksualny wynika z samoświadomości, komunikowania potrzeb z partnerem, szanowania swoich wartości i szukania pomocy w przypadku jakichkolwiek bieżących zmagań. Proszę pozwolić sobie na dostrojenie się do własnego rytmu pożądania. Z troską i odwagą można kultywować satysfakcjonujący związek intymny i ucieleśniać swoją wyjątkową seksualność.

Często zadawane pytania dotyczące normalnego popędu seksualnego

Co uważa się za zdrowy popęd seksualny?

Nie ma jednego "normalnego" lub "zdrowego" poziomu pożądania seksualnego. Zdrowy popęd seksualny to taki, który nie powoduje niepokoju, jest zgodny z Pana/Pani wartościami i pozwala na satysfakcjonującą intymność z partnerem/partnerką. Tak długo, jak Pani i Pani partner czują się zadowoleni ze swojego życia seksualnego, Pani libido jest prawdopodobnie zdrowe.

Jakie czynniki wpływają na popęd seksualny?

Wiele czynników biologicznych, psychologicznych i społecznych kształtuje libido, w tym wiek, płeć, stan zdrowia, przyjmowane leki, zdrowie psychiczne, orientacja seksualna, dynamika związku oraz przekonania kulturowe/religijne. Normalny popęd seksualny waha się w zależności od sytuacji w oparciu o wszystkie te wpływy.

Czy mój popęd seksualny jest normalny, jeśli rzadko lub nigdy nie mam ochoty na seks?

Brak popędu seksualnego staje się powodem do niepokoju tylko wtedy, gdy powoduje niepokój lub problemy w związku. Niektórzy ludzie w naturalny sposób mają niewielkie zainteresowanie seksem przez całe życie. Poradnictwo może pomóc ustalić, czy czynniki psychologiczne lub medyczne powodują utrzymujące się niskie libido lub jego brak.

Jakie są oznaki niezdrowego popędu seksualnego?

Oznaki niezdrowego popędu seksualnego obejmują uczucie wstydu, niepokoju lub braku kontroli nad seksualnością. Ponadto, jeśli Pana/Pani libido zmusza Pana/Panią do angażowania się w ryzykowne zachowania lub Pana/Pani pragnienia są sprzeczne z etyką lub granicami partnera/partnerki, może być potrzebna profesjonalna pomoc.

Co powinienem zrobić, jeśli mój partner i ja mamy niedopasowane popędy seksualne?

 • Proszę otwarcie i delikatnie komunikować się na temat różnych potrzeb i preferencji. Proszę unikać obwiniania.
 • Proszę zidentyfikować czynniki, takie jak stan zdrowia, przyjmowane leki lub stres, które mogą wpływać na libido.
 • Proszę omówić kompromisy, aby oboje czuli się usatysfakcjonowani seksualnie i emocjonalnie.
 • Proszę spróbować zaplanować seks dla partnera o niższym pożądaniu.
 • Proszę wykonywać czynności intymne poza stosunkiem, takie jak masaż, które zaspokoją obie potrzeby.
 • Proszę priorytetowo traktować więź emocjonalną poprzez randki, przytulanie i wspólne spędzanie czasu.
 • Proszę zasięgnąć porady, jeśli komunikacja się załamie lub jeden z partnerów czuje się bardzo przygnębiony.

Jak mogę zwiększyć niski lub niestabilny popęd seksualny?

 • Proszę przebadać się pod kątem wszelkich schorzeń zdrowotnych lub psychicznych wpływających na libido.
 • Proszę komunikować się z partnerem na temat swoich pragnień i obaw związanych z życiem seksualnym.
 • Zmniejszenie stresu dzięki zdrowej równowadze między życiem zawodowym a prywatnym i rutynowej samoopiece.
 • Proszę popracować nad intymnością w związku i jakością wspólnie spędzanego czasu.
 • Jeśli są Państwo w długotrwałym związku, proszę spróbować nowych aktywności seksualnych, aby zwalczyć nudę.
 • Proszę się masturbować i odkrywać osobiste podniety poprzez książki erotyczne, etyczną pornografię lub fantazje.
 • Proszę ćwiczyć, stosować odżywczą dietę i wysypiać się.

Kiedy powinienem szukać profesjonalnej pomocy w sprawach seksualnych?

Proszę skontaktować się z lekarzem lub terapeutą seksualnym, jeśli doświadcza Pan(i) takich dolegliwości:

 • Nagły spadek popędu płciowego.
 • Ciągłe niskie pożądanie powodujące niepokój.
 • Poczucie wstydu lub braku kontroli nad seksualnością.
 • Konflikt w związku z niedopasowanym libido.
 • Trudności z podnieceniem lub osiągnięciem orgazmu.
 • Ból lub dyskomfort podczas stosunku.
 • Kompulsywne lub ryzykowne zachowania seksualne.

Do jakiego specjalisty powinienem się zgłosić w przypadku problemów seksualnych?

 • W przypadku problemów z niskim pożądaniem, doradztwo w zakresie relacji może pomóc w poprawie intymności emocjonalnej i komunikacji. Indywidualne doradztwo pomaga również radzić sobie z czynnikami zdrowia psychicznego wpływającymi na libido.
 • W przypadku bólu seksualnego lub problemów fizycznych, proszę udać się do ginekologa lub urologa, aby sprawdzić, czy nie ma medycznych przyczyn wpływających na funkcjonowanie.
 • Fizykoterapia dna miednicy może pomóc w przypadku bólu seksualnego i problemów ze sprawnością seksualną zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet.
 • Seksuolodzy specjalizują się w leczeniu dysfunkcji i kompulsji seksualnych poprzez psychoterapię.
 • W razie potrzeby psychiatrzy mogą przepisać leki w celu poprawy libido.

Kluczem jest znalezienie terapeuty pozytywnie nastawionego do seksu, przed którym będą się Państwo czuli komfortowo, otwierając się na intymne szczegóły swojej seksualności i relacji. Proszę nie wahać się szukać pomocy - istnieją współczujący eksperci, którzy mogą wesprzeć Państwa w kultywowaniu satysfakcjonującego życia seksualnego.

Zarejestruj się do naszego newslettera i otrzymaj 10% zniżki na Twoje następne zamówienie

Który produkt potrzebuję?