Czy kobieta lub mężczyzna ma dłuższy popęd seksualny?

Published:

Popęd seksualny to fascynujący temat, nad którym zastanawia się wiele osób. A konkretnie, kto ma większy popęd seksualny - kobieta czy mężczyzna? To pytanie od dawna jest źródłem debat i intryg. W tym wpisie na blogu zbadamy unikalne różnice między popędem seksualnym u kobiet i mężczyzn i zobaczymy, czy uda nam się znaleźć ostateczną odpowiedź.

Czy kobieta lub mężczyzna ma dłuższy popęd seksualny?

Kluczowe czynniki wpływające na popęd seksualny

Popęd seksualny jest złożony i zależy od wielu czynników. Aby zrozumieć, kto ma wyższy popęd seksualny, musimy najpierw przyjrzeć się temu, co wpływa na libido. Oto niektóre z kluczowych elementów, które wpływają na popęd płciowy u mężczyzn i kobiet:

Hormony

Hormony odgrywają główną rolę w regulacji popędu płciowego zarówno u mężczyzn, jak i kobiet. Jednak konkretne hormony różnią się w zależności od płci.

Testosteron jest głównym męskim hormonem płciowym i w znacznym stopniu wpływa na libido u mężczyzn. Im wyższy poziom testosteronu u mężczyzny, tym częściej myśli on o seksie.

W przypadku kobiet estrogen i progesteron mają duży wpływ na popęd płciowy. Wahania poziomu tych hormonów w trakcie cyklu menstruacyjnego mogą znacząco wpływać na kobiece libido.

Wiek

Wraz z wiekiem zarówno mężczyźni, jak i kobiety produkują mniej hormonów płciowych. Ten spadek hormonów koreluje z czasem ze spadkiem popędu płciowego. Jednak mężczyźni zazwyczaj doświadczają bardziej stopniowego spadku testosteronu w porównaniu do gwałtownych zmian hormonalnych, z którymi borykają się kobiety w okresie menopauzy.

Poziomy stresu

Kiedy jesteśmy zestresowani, popęd seksualny często spada. Kortyzol, główny hormon stresu w organizmie, może tłumić libido u obu płci. Wysoki poziom stresu jest bardzo częstą przyczyną niskiego popędu płciowego.

Czynniki zdrowotne i medyczne

Schorzenia, leki, zdrowie psychiczne, dieta, nawyki ruchowe i inne czynniki mogą wpływać na popęd seksualny. Kwestie takie jak choroby układu krążenia, cukrzyca i depresja są powiązane z obniżonym libido.

Czynniki relacji

Jakość relacji seksualnej może mieć znaczący wpływ na popęd seksualny. Problemy z intymnością, komunikacją, zaufaniem i satysfakcją mogą negatywnie wpływać na ochotę na seks.

Jak widać, popęd seksualny jest bardzo złożony i nie ma jednego determinującego go czynnika. Ale ogólnie rzecz biorąc, mężczyźni mają tendencję do większego popędu płciowego napędzanego testosteronem, podczas gdy kobiety doświadczają większych wahań. Następnie przeanalizujmy to dalej, przyglądając się różnicom między pożądaniem mężczyzn i kobiet.

Kontrastujący popęd seksualny mężczyzn i kobiet

Wiele biologicznych i psychologicznych różnic przyczynia się do rozbieżności w popędzie seksualnym między mężczyznami i kobietami. Oto przegląd tego, w jaki sposób męskie i żeńskie libido różnią się od siebie:

Szybkość pobudzenia

W przypadku mężczyzn reakcja fizyczna podczas podniecenia jest bardzo prosta - krew napływa do penisa i następuje erekcja. Może to nastąpić bardzo szybko w wyniku fizycznej lub psychicznej stymulacji seksualnej.

Kobiety zazwyczaj potrzebują więcej czasu i stymulacji, aby w pełni się pobudzić. Proces podniecenia u kobiet jest bardziej złożony i obejmuje mózg, emocje, hormony i przepływ krwi w narządach płciowych.

Ogólnie rzecz biorąc, mężczyźni często szybciej podniecają się pod wpływem bodźców seksualnych niż kobiety.

Częstotliwość myśli seksualnych

Liczne badania wykazały, że mężczyźni myślą o seksie częściej niż kobiety.

W jednym z badań mężczyźni zgłaszali, że myślą o seksie średnio 18,6 razy dziennie, podczas gdy kobiety 10,2 razy dziennie. Mężczyźni twierdzili, że te myśli seksualne pojawiają się nieoczekiwanie mniej więcej co dwie godziny, w porównaniu do co czterech godzin w przypadku kobiet.

Wyniki te sugerują, że ogólnie rzecz biorąc, mężczyźni mają wyższy wyjściowy poziom pożądania seksualnego.

Zainteresowanie przygodnym seksem

Badania konsekwentnie pokazują, że mężczyźni są bardziej zainteresowani i chętni do uprawiania niezobowiązującego seksu niż kobiety.

Na przykład, jedno z badań wykazało, że 40% mężczyzn na studiach licencjackich przyjęłoby ofertę niezobowiązującego seksu od atrakcyjnej nieznajomej w porównaniu z 0% kobiet.

Wyniki te sugerują, że na popęd seksualny mężczyzn większy wpływ ma wygląd fizyczny i krótkoterminowa satysfakcja seksualna. Kobiety mają tendencję do łączenia seksu bardziej z satysfakcją ze związku i więzią emocjonalną.

Inicjowanie seksu

W związkach heteroseksualnych to mężczyzna zazwyczaj wykonuje pierwszy ruch, jeśli chodzi o seks.

Jedno z badań wykazało, że mężczyźni inicjują seks trzy razy częściej niż kobiety. Kobiety częściej angażują się w seks w celu utrzymania intymności niż z czystego pożądania.

Mężczyźni częściej doświadczają spontanicznego pożądania - co oznacza, że nagle mają ochotę na seks bez żadnego bodźca. Pożądanie u kobiet jest bardziej responsywne i zależy zarówno od sygnałów fizycznych, jak i emocjonalnych.

Znaczenie orgazmu

Dla mężczyzn dążenie do orgazmu jest często główną motywacją do uprawiania seksu. Natomiast kobiety przywiązują mniejszą wagę do orgazmów.

Zamiast tego kobiety koncentrują się bardziej na całym doświadczeniu i czerpaniu przyjemności z intymności ze swoim partnerem. Jednak zarówno mężczyźni, jak i kobiety zgłaszają wyższy popęd seksualny, gdy częściej osiągają orgazm.

Wpływ wieku

Jak wspomniano wcześniej, wiek ma różny wpływ na popęd seksualny u kobiet i mężczyzn.

W przypadku kobiet libido często drastycznie spada w okresie menopauzy i menopauzy z powodu gwałtownego spadku poziomu estrogenu. Jednak większość mężczyzn utrzymuje dość wysoki popęd płciowy do późnej starości, choć poziom testosteronu i erekcja mogą ulec osłabieniu.

Różnice między płciami w popędzie seksualnym mają więc tendencję do powiększania się wraz z wiekiem.

Kto ma większy popęd seksualny: Mężczyźni czy kobiety?

Teraz, gdy zbadaliśmy główne różnice między popędem seksualnym mężczyzn i kobiet, jakie wnioski możemy wyciągnąć?

Badania wydają się sugerować, że ogólnie rzecz biorąc, mężczyźni mają wyższy popęd seksualny spośród obu płci.

Dlaczego ta różnica libido istnieje? Ewolucja oferuje pewne wskazówki.

W przypadku mężczyzn silniejszy popęd seksualny zwiększał szanse na przekazanie swoich genów. Kobiety musiały być bardziej selektywne w wyborze partnera wysokiej jakości ze względu na wyższe koszty reprodukcyjne.

Proszę jednak pamiętać, że popęd seksualny zależy od wielu indywidualnych czynników. Podczas gdy mężczyźni mają wyższy poziom testosteronu napędzający ich libido, niektóre kobiety mogą mieć silniejszy popęd seksualny niż niektórzy mężczyźni.

Status związku również odgrywa rolę. Samotni mężczyźni mają zwykle wyższy popęd seksualny. Jednak po wejściu w bezpieczny związek różnica między płciami wydaje się zmniejszać.

Ostatecznie popęd seksualny każdej osoby jest dla niej wyjątkowy. Nauka wskazuje jednak, że mężczyźni przewyższają kobiety, jeśli chodzi o ogólne libido i pożądanie seksualne w całej populacji.

Następnie przyjrzyjmy się konkretnym statystykom dotyczącym popędu seksualnego i częstotliwości seksu u mężczyzn i kobiet. Liczby przedstawiają pouczający obraz.

Statystyki dotyczące popędu seksualnego: Porównanie mężczyzn i kobiet

Dane sondażowe potwierdzają, że mężczyźni myślą i pragną seksu częściej niż kobiety. Oto kilka odkrywczych statystyk:

 • W jednym z badań 54% mężczyzn, ale tylko 19% kobiet stwierdziło, że myśli o seksie codziennie lub kilka razy dziennie.
 • Wśród par małżeńskich 75% mężczyzn w porównaniu do 40% kobiet stwierdziło, że chce więcej seksu.
 • Mężczyźni znacznie częściej odczuwają częste pożądanie seksualne. W ankiecie 61% mężczyzn, ale tylko 35% kobiet zgłosiło, że odczuwa pożądanie seksualne kilka razy w tygodniu lub codziennie.
 • Samotni mężczyźni zgłaszają, że czują się bardziej napaleni niż samotne kobiety. Niezamężni mężczyźni ponad 5 razy częściej twierdzili, że odczuwają bardzo silny popęd seksualny co najmniej kilka razy w tygodniu.
 • Mężczyźni masturbują się średnio 62 razy w roku, w porównaniu do zaledwie 26 masturbacji rocznie w przypadku kobiet. Jest to zgodne z wyższym wyjściowym libido mężczyzn.
 • Panowie homoseksualni zgłaszają większe pożądanie seksualne w porównaniu z lesbijkami. Jedno z badań wykazało, że 82% gejów odczuwało częste pożądanie w porównaniu do 58% lesbijek.

Tak więc zgodnie z danymi ankietowymi, mężczyźni konsekwentnie wskazują na większą intensywność i częstotliwość pożądania seksualnego w porównaniu z kobietami.

Ale ważne jest również, aby przyjrzeć się faktycznym zachowaniom seksualnym między płciami. Co pokazują statystyki dotyczące tego, jak często mężczyźni i kobiety uprawiają seks?

Porównanie częstotliwości kontaktów seksualnych

Jeśli chodzi o częstotliwość współżycia, mężczyźni nadal uprawiają seks częściej niż kobiety. Różnica jest jednak mniejsza niż w przypadku libido i myśli seksualnych.

Proszę spojrzeć na statystyki dotyczące częstotliwości kontaktów seksualnych:

 • Mężczyźni w wieku 18-30 lat uprawiają seks średnio 112 razy w roku, w porównaniu do 86 razy w przypadku kobiet.
 • W przypadku par małżeńskich, mężczyźni deklarują uprawianie seksu 58 razy w roku, w porównaniu do 50 razy w przypadku kobiet.
 • Wśród osób w wieku 40-50 lat, 31% mężczyzn w porównaniu do 19% kobiet stwierdziło, że miało co najmniej 4 partnerów seksualnych w ciągu swojego życia.
 • Niektóre badania nie wykazują jednak znaczących różnic między płciami, jeśli chodzi o częstotliwość kontaktów seksualnych wśród par małżeńskich. Potrzebne są dalsze badania.

Tak więc, podczas gdy mężczyźni częściej pragną seksu, rzeczywista ilość seksu uprawianego przez mężczyzn i kobiety jest prawdopodobnie porównywalna w zaangażowanych związkach. Kobiety mogą uprawiać seks prawie tak samo często jak mężczyźni, nawet bez wysokiego spontanicznego pożądania.

Jest to zgodne z tym, że kobiety są bardziej wrażliwe i chętne do uprawiania seksu, aby zaspokoić potrzeby partnera. Ograniczenia w danych ankietowych utrudniają jednak wyciągnięcie ostatecznych wniosków.

Teraz, gdy zapoznaliśmy się z badaniami, podsumujmy kilka kluczowych wniosków na temat męskich i żeńskich popędów seksualnych.

Kluczowe wnioski

 • Liczne badania pokazują, że mężczyźni mają wyższy popęd seksualny w porównaniu z kobietami, mierzony myślami seksualnymi, zainteresowaniem seksem i inicjowaniem seksu.
 • Jednak rzeczywista ilość aktywności seksualnej jest bardziej podobna u mężczyzn i kobiet, zwłaszcza w związkach.
 • Kobiety doświadczają większych wahań libido z powodu zmian hormonalnych związanych z menstruacją, ciążą i menopauzą. Popęd płciowy mężczyzn jest bardziej stały.
 • Popęd płciowy spada z wiekiem zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet, ale spadek ten jest bardziej drastyczny u pań.
 • Różnice indywidualne odgrywają ważną rolę - niektórzy mężczyźni mają niskie libido, podczas gdy niektóre kobiety mają nienasycony apetyt seksualny.
 • Normy społeczne i kulturowe również wpływają na to, jak swobodnie mężczyźni i kobiety mogą wyrażać swoją seksualność.

Ogólnie rzecz biorąc, mężczyźni zgłaszają większą ochotę na seks - ale różnica między płciami może nie być tak duża, jak się wydaje. Debata na temat popędu płciowego u mężczyzn i kobiet ostatecznie pokazuje, że w grę wchodzą zarówno czynniki biologiczne, jak i społeczne.

Często zadawane pytania dotyczące popędu seksualnego u mężczyzn i kobiet

Różnice między popędem płciowym u kobiet i mężczyzn to fascynujący temat, który rodzi wiele pytań. Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na niektóre z najczęściej zadawanych pytań:

Czym jest popęd seksualny?

Popęd seksualny, znany również jako libido, odnosi się do naturalnego pragnienia aktywności seksualnej danej osoby. Określa on, jak często dana osoba chce uprawiać seks i jakie jest jej pragnienie intymności seksualnej. Na popęd seksualny wpływają czynniki biologiczne, psychologiczne i społeczne.

Czy mężczyźni naprawdę mają większy popęd seksualny niż kobiety?

Badania konsekwentnie pokazują, że mężczyźni zgłaszają częstsze i silniejsze popędy i fantazje seksualne w porównaniu do kobiet. Badania wykazują, że mężczyźni częściej myślą o seksie, częściej się masturbują, częściej inicjują seks i zgłaszają większą ochotę na seks niż kobiety, zwłaszcza na przygodny seks z nieznajomymi. Jednak w zaangażowanych związkach różnica ta wydaje się zmniejszać.

Co sprawia, że mężczyźni mają wyższy popęd seksualny?

Testosteron jest głównym czynnikiem, który powoduje wyższy popęd płciowy u mężczyzn. Jądra produkują do 7 razy więcej testosteronu niż jajniki u kobiet. Testosteron pobudza myśli seksualne i zwiększa wrażliwość penisa. Mężczyźni mają również mniej oksytocyny, która tłumi męskie popędy seksualne.

Czy kobiety mają większy popęd seksualny niż mężczyźni?

Jak najbardziej. Podczas gdy mężczyźni mają wyższy poziom testosteronu, który zwiększa libido, popęd seksualny mężczyzn i kobiet w znacznym stopniu się pokrywa. Wielu mężczyzn ma niskie libido, podczas gdy niektóre kobiety mają niezwykle wysoki popęd seksualny, który przewyższa przeciętnego mężczyznę. U kobiet obserwuje się również wzrost poziomu testosteronu podczas owulacji, co może zwiększać popęd płciowy.

Czy kobiety chcą seksu mniej niż mężczyźni?

Kobiety zgłaszają mniejszą spontaniczną ochotę na seks niż mężczyźni. Jednak kobiety reagują pożądaniem, które wynika z bliskości emocjonalnej i samej aktywności seksualnej. Nawet jeśli na początku kobiety nie pragną seksu tak bardzo, to gdy już się podniecą, mogą chcieć seksu tak samo jak mężczyźni.

Czy różnice w popędzie płciowym mają podłoże biologiczne?

Nie, wpływy społeczne i kulturowe również odgrywają pewną rolę. Kobiety mogą bagatelizować swoje popędy seksualne z powodu społecznego napiętnowania kobiecej rozwiązłości. Tradycyjne role płciowe, podwójne standardy seksualne i różnice we władzy mogą również przyczyniać się do różnic płciowych. Większa swoboda seksualna kobiet mogłaby zmniejszyć różnice w popędzie seksualnym.

Jak wiek i etap życia wpływają na różnice w popędzie seksualnym?

Wiek zwiększa różnice w popędzie płciowym. Spadek testosteronu u mężczyzn jest wolniejszy niż gwałtowne zmiany hormonalne u kobiet w okresie menopauzy. Jednak popęd seksualny różni się na różnych etapach życia. Na przykład samotni mężczyźni mają wyższy popęd seksualny niż samotne kobiety, ale częstotliwość seksu wyrównuje się bardziej w małżeństwie.

Jakie inne czynniki wpływają na popęd seksualny?

Na popęd seksualny wpływa wiele czynników poza płcią, takich jak schorzenia, leki, zdrowie psychiczne, dieta, nawyki ruchowe, poziom stresu, spełnienie seksualne, intymność, zaufanie, jakość związku, doświadczenie seksualne, normy kulturowe i inne.

Czy mężczyźni mogą mieć niski popęd seksualny?

Tak. Chociaż rzadziej, niektórzy mężczyźni doświadczają niskiego libido z powodu spadku testosteronu, problemów medycznych, czynników emocjonalnych, dysfunkcji seksualnych lub braku podniecenia ze strony partnerki. Stres i estrogeny środowiskowe, które naśladują hormony żeńskie, mogą również zmniejszać popęd płciowy u mężczyzn.

Jak można zwiększyć popęd seksualny?

Zarówno w przypadku mężczyzn, jak i kobiet, zmniejszenie stresu, ćwiczenia fizyczne, poprawa intymności emocjonalnej i fizycznej, lepsza higiena snu, terapia doradcza, zwiększenie pewności siebie i otwarta komunikacja mogą pomóc w zwiększeniu niskiego libido. Pomocna może być również terapia hormonalna, zabawki erotyczne i leki.

Wnioski

Podsumowując, różnice biologiczne sprawiają, że mężczyźni mają wyższy ogólny popęd seksualny niż kobiety. Jednak popęd seksualny ostatecznie zależy od jednostki i jej wyjątkowych okoliczności, a nie tylko od płci. Debata na temat mężczyzn i kobiet pokazuje, że zmienność popędu płciowego jest złożona.

Zarejestruj się do naszego newslettera i otrzymaj 10% zniżki na Twoje następne zamówienie

Który produkt potrzebuję?