Czy CoQ10 jest szkodliwy dla nerek?

Published:

Koenzym Q10 (CoQ10) to suplement przeciwutleniający przyjmowany dla zdrowia serca, funkcjonowania mózgu i wydajności ćwiczeń. Niektórzy jednak zastanawiają się, czy CoQ10 jest szkodliwy dla nerek lub czy nie jest zalecany dla osób z chorobami nerek. W tym kompleksowym przewodniku przeanalizujemy badania dotyczące interakcji CoQ10 z nerkami i bezpieczeństwa dla osób z zaburzeniami czynności nerek.

Czy CoQ10 jest szkodliwy dla nerek?

Czym jest CoQ10 i dlaczego jest stosowany?

Po pierwsze, proszę wyjaśnić, czym jest CoQ10:

 • CoQ10 to naturalnie występujący związek wytwarzany w organizmie, który pomaga generować energię komórkową i działa jako silny przeciwutleniacz.
 • Źródła pokarmowe obejmują mięso, ryby, orzechy, nasiona, brokuły i szpinak. Poziomy mają tendencję do obniżania się wraz z wiekiem.
 • Suplementy CoQ10 mogą przynosić korzyści w przypadku niewydolności serca, cukrzycy, raka, migreny, choroby Parkinsona, płodności i wydajności wysiłkowej.
 • Zalecane dzienne dawki zwykle wahają się od 100 do 300 mg dziennie, przyjmowane z jedzeniem w celu zwiększenia wchłaniania.
 • Działania niepożądane są rzadkie. Wysokie dawki do 3000 mg dziennie były dobrze tolerowane w badaniach.

CoQ10 i nerki: Co pokazują badania?

Badania nad wpływem CoQ10 na nerki są ograniczone. Niektóre badania dostarczają jednak pewnych informacji:

 • Badania na zwierzętach pokazują, że podawanie CoQ10 pomaga złagodzić uszkodzenia i stres oksydacyjny w nerkach, poprawiając ich funkcjonowanie.
 • Badanie przeprowadzone na ludziach z nefropatią cukrzycową wykazało, że 200 mg/dzień CoQ10 przez 12 tygodni zmniejszyło stan zapalny i białkomocz, wskazując na ochronę nerek.
 • U pacjentów z zastoinową niewydolnością serca i przewlekłą chorobą nerek zaobserwowano poprawę frakcji wyrzutowej i poboru tlenu po podaniu CoQ10 w porównaniu z placebo w jednym z badań.
 • Liczne badania potwierdzają, że CoQ10 nie wpływa negatywnie na wyniki badań krwi dotyczących czynności nerek lub wątroby, nawet przy dziennych dawkach do 3000 mg.
 • Ogólnie rzecz biorąc, dotychczasowe badania wskazują, że suplementacja CoQ10 nie wydaje się mieć negatywnego wpływu na nerki. W celu wyciągnięcia ostatecznych wniosków potrzebne są dalsze badania.

Rola CoQ10 w zdrowiu i funkcjonowaniu nerek

CoQ10 pełni w organizmie kilka ról, które są istotne dla funkcjonowania i zdrowia nerek:

 • Silny przeciwutleniacz - pomaga chronić błony komórkowe i DNA przed uszkodzeniami oksydacyjnymi, które mogą uszkodzić tkankę nerek.
 • Produkcja energii - zwiększa syntezę ATP i funkcje mitochondriów, które są upośledzone w chorobach nerek.
 • Przeciwzapalne - obniża ekspresję cytokin zapalnych i genów, które przyczyniają się do uszkodzenia nerek.
 • Rozszerzenie naczyń krwionośnych - poprawia przepływ krwi i dostarczanie tlenu do nerek poprzez zwiększenie poziomu tlenku azotu.
 • Regeneracja komórek - badania na zwierzętach pokazują, że CoQ10 może wspomagać odbudowę i regenerację komórek nerek po urazie.
 • Zmniejszenie białkomoczu - Zmniejsza wyciek białka w moczu w nefropatii cukrzycowej, marker uszkodzenia nerek.

Uwagi dotyczące dawkowania dla osób z zaburzeniami czynności nerek

W przypadku osób z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek przyjmujących suplementację CoQ10 nie wydaje się konieczne większe dostosowanie dawki:

 • Według badań, poziomy CoQ10 w osoczu nie różnią się znacząco między osobami z łagodną do umiarkowanej przewlekłą chorobą nerek a normalnymi osobami kontrolnymi.
 • Badania na ludziach wykazujące korzyści CoQ10 dla parametrów nerek i zdrowia serca wykorzystywały standardowe dawki 100-200 mg dziennie bez żadnych problemów.
 • Proszę upewnić się, że wybierają Państwo renomowane marki przetestowane pod kątem czystości, ponieważ kontrola jakości jest szczególnie ważna w przypadku upośledzonej funkcji nerek.
 • Należy monitorować potencjalne działania niepożądane, takie jak nudności lub biegunka. W przypadku ich wystąpienia należy przerwać stosowanie.
 • Podczas suplementacji należy pić odpowiednią ilość wody, aby pozostać dobrze nawodnionym. Proszę skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia konkretnego zapotrzebowania na płyny.
 • Osoby dializowane lub cierpiące na schyłkową niewydolność nerek powinny omówić stosowanie CoQ10 ze swoim nefrologiem, aby ustalić, czy konieczne jest jego dostosowanie.

Czy CoQ10 jest bezpieczny dla osób z chorobami nerek?

W przypadku osób z łagodną do umiarkowanej przewlekłą chorobą nerek suplementacja CoQ10 wydaje się być dobrze tolerowana, jeśli jest stosowana w sposób odpowiedzialny:

 • Badania na ludziach nie wykazały żadnych znaczących negatywnych skutków stosowania CoQ10 u pacjentów z chorobami nerek w standardowych dawkach.
 • Może korzystnie wpływać na zdrowie układu sercowo-naczyniowego u osób z przewlekłą chorobą nerek, która jest częstym schorzeniem współistniejącym.
 • Brak dowodów na to, że CoQ10 pogarsza czynność nerek lub uszkadza nerki w oparciu o kliniczne markery laboratoryjne.
 • Może zapewnić ochronę antyoksydacyjną, aby pomóc złagodzić uszkodzenia oksydacyjne związane z zaburzeniami czynności nerek.
 • Pomaga wspierać produkcję energii i funkcje mitochondriów, które są często obniżone w chorobach nerek.
 • Proszę zachować ostrożność przy bardzo wysokich dawkach, które dla większości osób powinny być zbędne. Proszę trzymać się typowych wytycznych dotyczących dawkowania.
 • Proszę współpracować z lekarzem, aby monitorować wyniki badań czynności nerek pod kątem wszelkich zmian po rozpoczęciu stosowania CoQ10.

Kto nie powinien przyjmować CoQ10?

Warunki te mogą uzasadniać ostrożność lub unikanie suplementacji CoQ10:

 • Schyłkowa niewydolność nerek wymagająca dializy - nie ustalono jednoznacznych zaleceń dotyczących dawkowania, dlatego stosowanie należy omówić z nefrologiem.
 • Leki stosowane po przeszczepach - potencjalne interakcje z lekami immunosupresyjnymi wymagają nadzoru lekarza prowadzącego.
 • Planowany zabieg chirurgiczny - Proszę odstawić CoQ10 na co najmniej 2 tygodnie przed poważnym zabiegiem chirurgicznym. Może wpływać na ciśnienie krwi.
 • Alergia/nadwrażliwość - Unikać u osób ze stwierdzoną alergią na CoQ10. W przypadku pojawienia się objawów reakcji alergicznej, proszę skontaktować się z pogotowiem ratunkowym.
 • Dzieci i młodzież - Brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania u osób poniżej 18 roku życia.
 • Kobiety w ciąży lub karmiące piersią - brak danych dotyczących odpowiedniego dawkowania, najlepiej unikać.
 • Należy również zachować ostrożność przyjmując CoQ10 z niektórymi lekami, takimi jak leki rozrzedzające krew, chemioterapia, hormony tarczycy i leki przeciwcukrzycowe.

Wskazówki dotyczące bezpiecznego stosowania CoQ10 w chorobach nerek

Osoby z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek, które chcą suplementować CoQ10, powinny wziąć pod uwagę poniższe wskazówki:

 • Przed rozpoczęciem należy skonsultować się z lekarzem, zwłaszcza w przypadku przyjmowania leków na receptę.
 • Proszę zacząć od niższych dawek, takich jak 100 mg dziennie, aby ocenić tolerancję, a następnie stopniowo zwiększać dawkę w razie potrzeby.
 • Przyjmować z jedzeniem dla lepszego wchłaniania. Tłuste ryby lub oleje zwiększają wchłanianie.
 • Proszę szukać marek o kontrolowanej jakości, przetestowanych przez NSF, USP, ConsumerLab lub inne laboratoria.
 • Proszę codziennie dbać o nawodnienie organizmu. Proszę pić wodę konsekwentnie przez cały dzień.
 • Proszę monitorować występowanie działań niepożądanych, takich jak ból głowy, nudności, biegunka, wysypka skórna. Wszelkie niepokojące objawy należy zgłaszać lekarzowi.
 • Należy regularnie wykonywać badania laboratoryjne, aby umożliwić lekarzowi monitorowanie czynności nerek.
 • Unikać przyjmowania zbyt blisko pory snu. Może potencjalnie powodować bezsenność u osób wrażliwych ze względu na działanie stymulujące.

Wnioski

Podsumowując, obecne badania sugerują, że suplementacja CoQ10 wydaje się być bezpieczna dla osób z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek, a nawet może przynosić korzyści. Żadne mocne dowody nie wskazują na jego nefrotoksyczność lub dodatkowe obciążenie nerek przy standardowym dawkowaniu. Jednak osoby dializowane lub ze schyłkową niewydolnością nerek powinny zachować większą ostrożność i zasięgnąć porady nefrologa na temat właściwego stosowania. Prowadzenie otwartego dialogu z lekarzem jest kluczowe w przypadku suplementacji w chorobach nerek. Korzystne byłoby przeprowadzenie większej liczby badań na ludziach dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa CoQ10 w chorobach nerek.

Źródła

Zarejestruj się do naszego newslettera i otrzymaj 10% zniżki na Twoje następne zamówienie

Który produkt potrzebuję?