Czy CoQ10 zmienia hormony?

Published:

CoQ10 jest przeciwutleniaczem, który odgrywa istotną rolę w produkcji energii i zdrowiu komórek. Badania pokazują, że suplementacja CoQ10 może przynieść korzyści dla pracy serca, zdrowia mózgu, wydajności ćwiczeń i nie tylko. Niektórzy zastanawiają się jednak, czy przyjmowanie CoQ10 wpływa na poziom hormonów w organizmie. W tym artykule dokonano przeglądu dowodów na wpływ CoQ10 na hormony.

Czy CoQ10 zmienia hormony?

Przegląd CoQ10

CoQ10 to związek wytwarzany naturalnie przez organizm i występujący w niektórych produktach spożywczych. Oto kilka kluczowych faktów:

 • Pomaga generować energię ATP, która zasila funkcjonowanie komórek.
 • Działa również jako silny przeciwutleniacz w błonach komórkowych.
 • Jego produkcja w organizmie zaczyna spadać około 40 roku życia.
 • Źródła pokarmowe obejmują mięso, ryby, orzechy, nasiona, oleje i szpinak.
 • Leki z grupy statyn również mogą obniżać poziom CoQ10.
 • Suplementy mogą przywrócić poziom niedoboru dla korzyści zdrowotnych.

Przyjrzyjmy się teraz, w jaki sposób CoQ10 oddziałuje z hormonami w organizmie.

CoQ10 i estrogen

Estrogen jest głównym żeńskim hormonem płciowym. Istnieją wstępne dowody na to, że CoQ10 może wpływać na poziom estrogenu:

 • W jednym z badań suplementacja CoQ10 zwiększyła poziom estrogenu u kobiet po menopauzie w porównaniu z placebo.
 • Inne badanie wykazało, że CoQ10 przywrócił związany z wiekiem spadek estrogenu u starszych kobiet.
 • Estrogen promuje mitochondrialną produkcję energii, podczas gdy CoQ10 wzmacnia funkcję mitochondriów.
 • Ta synergistyczna interakcja może wyjaśniać, w jaki sposób CoQ10 poprawia biodostępność i aktywność estrogenu.

Jednak nadal potrzebne są większe badania, aby potwierdzić wpływ na estrogen i określić znaczenie kliniczne. Ogólny wpływ wydaje się niewielki i prawdopodobnie zależy od statusu estrogenu.

Wpływ na testosteron

Testosteron jest głównym męskim hormonem płciowym. Aktualne badania nad interakcjami CoQ10 z testosteronem pokazują:

 • Jedno z badań wykazało, że 200 mg/dzień CoQ10 zwiększyło poziom testosteronu u niepłodnych mężczyzn o ponad 100% po 3-6 miesiącach.
 • Inne badanie wykazało, że 300 mg dziennie zwiększa poziom testosteronu u mężczyzn z niską liczbą plemników.
 • CoQ10 może poprawić funkcję mitochondriów jąder zaangażowanych w syntezę testosteronu.
 • Działa również jako przeciwutleniacz, zmniejszając uszkodzenia plemników i jąder.

Ponownie, uzasadnione są dalsze badania. Wydaje się jednak, że CoQ10 wspiera zdrowy poziom testosteronu, szczególnie u niepłodnych mężczyzn.

Wpływ na hormony tarczycy

Hormony tarczycy T3 i T4 regulują metabolizm. Ograniczone dowody sugerują, że CoQ10 może wpływać na ich poziom:

 • Jedno z badań wykazało, że suplementacja CoQ10 ustabilizowała poziom T4 u pacjentów z niską czynnością tarczycy.
 • Inne badanie wykazało, że CoQ10 przywrócił równowagę hormonów tarczycy u osób z autoimmunologicznym zapaleniem tarczycy.
 • Efekty mogą wynikać ze wspierania systemów antyoksydacyjnych, które chronią funkcje tarczycy.

Wciąż jednak brakuje solidnych danych na temat efektów u pacjentów z niedoczynnością tarczycy. Potrzebne są dodatkowe badania z większymi kontrolowanymi badaniami.

Wpływ na hormony nadnerczy

Nadnercza produkują ważne hormony, takie jak kortyzol. Badania nad interakcjami CoQ10 są ograniczone, ale wykazują:

 • Jedno z badań wykazało, że CoQ10 nie zmienia poziomu kortyzolu w spoczynku lub podczas ćwiczeń u młodych sportowców.
 • Dane na zwierzętach pokazują, że CoQ10 nie zmienia steroidogenezy nadnerczy (produkcji hormonów).
 • Nie wykazano znaczącego wpływu na hormony nadnerczy.

Obecne dowody nie wskazują na znaczący wpływ suplementacji CoQ10 na kluczowe hormony nadnerczy. Przyszłe badania mogą przynieść nowe odkrycia.

Wpływ na hormon wzrostu (GH)

Hormon wzrostu (GH) bierze udział w budowaniu mięśni, siły kości i metabolizmu. Oto, co pokazują badania:

 • Jedno z badań na osobach dorosłych z niedoborem GH wykazało, że 100 mg dziennie CoQ10 zwiększyło poziom IGF-1, wskazując na zwiększoną aktywność GH.
 • Jednak inne badania wykazały, że CoQ10 nie miał wpływu na GH podczas ćwiczeń aerobowych u młodych sportowców obu płci.
 • Brakuje solidnych dowodów na zwiększenie GH, choć może to przynieść korzyści w stanach niedoboru.

Ogólne dane sugerują, że jest mało prawdopodobne, aby CoQ10 znacząco zwiększał poziom hormonu wzrostu lub IGF-1 u zdrowych osób. Badania są jednak wciąż ograniczone.

Wpływ na insulinę i poziom cukru we krwi

Insulina reguluje poziom cukru we krwi. Niektóre badania wskazują, że CoQ10 może poprawić wrażliwość na insulinę i kontrolę poziomu cukru we krwi:

 • Badania pokazują, że suplementacja CoQ10 zwiększa wrażliwość na insulinę u pacjentów z cukrzycą.
 • Obniża również poziom cukru we krwi na czczo i hemoglobiny A1c u diabetyków.
 • CoQ10 może poprawić sygnalizację insulinową poprzez zmniejszenie oksydacyjnych uszkodzeń komórek i poprawę funkcji mitochondriów.

Pomimo obiecujących wskazań, obecne dowody pozostają niewystarczające, aby potwierdzić wyraźne korzyści dla insuliny, poziomu cukru we krwi i kontroli cukrzycy.

Wpływ na melatoninę

Hormon melatonina reguluje cykle snu i czuwania. Chociaż wstępne, wczesne badania sugerują, że suplementacja CoQ10 może zwiększać poziom melatoniny:

 • Jedno z badań wykazało, że CoQ10 podnosi poziom melatoniny u kobiet po menopauzie.
 • Inne badanie wykazało, że CoQ10 zwiększa poziom melatoniny w nocy i poprawia jakość snu u osób starszych.
 • Niektóre badania nie wykazały jednak żadnego wpływu na melatoninę.
 • Potrzeba więcej badań, aby potwierdzić, czy CoQ10 niezawodnie wpływa na wydzielanie melatoniny i regulację snu.

Potencjalne działanie przeciwzapalne

Hormony takie jak estrogen i kortyzol mają działanie przeciwzapalne w organizmie. Chociaż nie jest to bezpośrednio hormon, niektóre badania pokazują, że CoQ10 może zmniejszać stan zapalny:

 • Wiele badań wykazało, że CoQ10 obniża markery stanu zapalnego, takie jak IL-6, TNF-a i CRP.
 • Zmniejszenie stanu zapalnego może wynikać z obniżenia stresu oksydacyjnego.
 • Łagodząc nadmierne stany zapalne, CoQ10 może naśladować i wspierać endogenne hormony przeciwzapalne.

Jednak te potencjalne mechanizmy przeciwzapalne wymagają dalszych badań w celu ich potwierdzenia.

Podsumowanie efektów hormonalnych

Podsumowując, wczesne badania sugerują, że suplementacja CoQ10 może:

 • Zwiększenie poziomu testosteronu u mężczyzn, zwłaszcza tych z niepłodnością
 • Poprawa równowagi hormonów tarczycy w stanach niskiego funkcjonowania
 • Wspomaga poziom estrogenów u kobiet po menopauzie
 • Zwiększa wrażliwość na insulinę i kontrolę poziomu cukru we krwi
 • Potencjalnie podnoszą poziom melatoniny

Potrzebne są jednak większe i bardziej wiarygodne dane z badań klinicznych na ludziach, aby uzasadnić wpływ na hormony. Efekty wydają się również niewielkie i mogą nie podnosić poziomów poza normalny zakres.

Uwagi dotyczące dawkowania

Skuteczne dawki suplementacyjne w celu osiągnięcia korzyści hormonalnych i innych wydają się wynosić od 100 do 300 mg dziennie.

Optymalne dawkowanie może jednak częściowo zależeć od wyjściowego stanu CoQ10 i schorzeń. Osoby z niedoborami mogą potrzebować większych dawek pod nadzorem lekarza.

Podobnie jak w przypadku każdego nowego suplementu, rozsądnie jest zacząć od 100 mg dziennie i monitorować zmiany poziomu hormonów pod kątem indywidualnych potrzeb.

Wpływ na hormony męskie i żeńskie

Większość badań wskazuje, że CoQ10 ma większy wpływ na męskie hormony, takie jak testosteron, niż na hormony żeńskie.

Jednak poprawa poziomu estrogenu u kobiet po menopauzie wskazuje, że może on pomóc przywrócić związane z wiekiem spadki hormonalne zarówno u mężczyzn, jak i kobiet.

Poprawa funkcji tarczycy i wrażliwości na insulinę dzięki suplementacji CoQ10 dotyczy również obu płci.

Jak dotąd istnieją jednak silniejsze dowody na zwiększenie poziomu testosteronu u mężczyzn. Nadal potrzeba więcej danych na temat wpływu na kobiety.

Czas suplementacji

Nie ma solidnych wytycznych dotyczących najlepszego czasu suplementacji CoQ10 związanego z hormonami. Jednak niektóre ogólne rozważania obejmują:

 • Przyjmować CoQ10 z jedzeniem dla optymalnego wchłaniania.
 • Poranek lub południe są prawdopodobnie najlepsze dla energii; proszę unikać wieczorów, jeśli są stymulujące.
 • Proszę odczekać co najmniej 2-4 tygodnie, aby zauważyć zmiany w poziomie hormonów lub objawy.
 • Przyjmować konsekwentnie razem z innymi suplementami lub lekami wpływającymi na hormony.

Proszę współpracować ze swoim lekarzem, aby określić optymalny czas przyjmowania CoQ10 dla swoich potrzeb. Śledzenie objawów i wykonywanie kontrolnych badań laboratoryjnych może pomóc w spersonalizowaniu czasu.

Potencjalne korzyści w przypadku zaburzeń hormonalnych

Chociaż nadal potrzebne są dalsze badania, obecne dowody wskazują, że suplementacja CoQ10 może przynieść korzyści w następujących hormonalnych stanach zdrowia:

 • Spadek poziomu testosteronu u starzejących się mężczyzn
 • Niepłodność i niska liczba plemników u mężczyzn
 • Objawy menopauzalne u kobiet w okresie okołomenopauzalnym i pomenopauzalnym
 • Niedoczynność tarczycy i choroba Hashimoto
 • Zarządzanie stanem przedcukrzycowym i cukrzycą
 • Regulacja snu i rytm okołodobowy

Jeśli cierpi Pan/Pani na którekolwiek z tych schorzeń, proszę rozważyć omówienie CoQ10 z lekarzem jako potencjalnego bezpiecznego leczenia wspomagającego.

Bezpieczeństwo i skutki uboczne

CoQ10 jest ogólnie dobrze tolerowany przez zdrowe osoby dorosłe w zalecanych dawkach do 300 mg dziennie. Łagodne skutki uboczne mogą obejmować:

 • Bezsenność lub pobudzenie
 • rozstrój żołądka lub biegunka
 • Bóle głowy
 • Wysypki skórne (rzadko)

Obniżenie dawki zazwyczaj rozwiązuje te problemy. Osoby przyjmujące leki powinny omówić potencjalne interakcje z CoQ10, zwłaszcza z lekami na cukrzycę i tarczycę.

Poza tym, CoQ10 wykazuje doskonały profil bezpieczeństwa dla większości ludzi w powszechnie stosowanych dawkach. Oczywiście przed zastosowaniem suplementów CoQ10 należy skonsultować się z lekarzem.

Kluczowe kwestie

Proszę pamiętać o tych ważnych czynnikach i ograniczeniach dotyczących CoQ10 i hormonów:

 • Aby uzyskać ostateczne dowody, konieczne jest przeprowadzenie większej liczby badań na ludziach.
 • Wpływ na poziom hormonów wydaje się niewielki i może nie powodować poważnych zmian klinicznych.
 • Jak dotąd najwięcej korzyści wykazano w odniesieniu do testosteronu i męskiej płodności.
 • Skutki prawdopodobnie zależą częściowo od CoQ10 i stanu hormonalnego na początku badania.
 • Optymalne dawkowanie, czas i czas trwania wymagają dalszych badań.
 • Proszę skonsultować się z lekarzem, aby ustalić, czy CoQ10 odpowiada Państwa potrzebom w zakresie zdrowia hormonalnego.

Podsumowując, chociaż CoQ10 wykazuje wczesne obiecujące działanie na hormony, osoby nie powinny zastępować standardowych metod leczenia bez porady lekarskiej.

Podsumowanie

 • Wczesne badania sugerują, że CoQ10 może wspierać obniżający się poziom testosteronu, estrogenu i hormonów tarczycy.
 • Wydaje się również, że zwiększa wrażliwość na insulinę i kontrolę poziomu cukru we krwi.
 • Potencjalnie CoQ10 może wpływać na melatoninę i regulację stanu zapalnego.
 • Nadal jednak potrzebne są większe i bardziej wiarygodne dane z badań klinicznych.
 • Efekty wydają się niewielkie i mogą zależeć od wyjściowego poziomu CoQ10 i stanu hormonalnego.
 • CoQ10 jest obiecującym środkiem wspomagającym leczenie zaburzeń hormonalnych w dawkach 100-300 mg.
 • Proszę skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem CoQ10 w leczeniu zaburzeń hormonalnych.

Czy CoQ10 zmienia hormony? Wnioski

Podsumowując, wstępne dowody wskazują, że CoQ10 może zapewniać umiarkowane korzyści dla zdrowia hormonalnego, w tym testosteronu, estrogenu, hormonów tarczycy i markerów, takich jak poziom cukru we krwi i stan zapalny. Obecne badania są jednak nadal uważane za niewystarczające, aby wykazać ostateczny wpływ na poziom hormonów.

Choć są one obiecujące, potrzebne są większe, kontrolowane badania, aby potwierdzić ich wpływ, określić znaczenie kliniczne i ustalić optymalne wytyczne dotyczące dawkowania. Osoby z zaburzeniami równowagi hormonalnej nie powinny próbować zastępować standardowego leczenia suplementacją CoQ10 bez nadzoru lekarza.

Podsumowując, CoQ10 może oferować wsparcie jako terapia uzupełniająca w przypadku schorzeń hormonalnych w typowych dawkach suplementacyjnych. Proszę jednak skonsultować się z lekarzem, aby sprawdzić, czy CoQ10 jest odpowiedni dla Państwa konkretnych problemów zdrowotnych związanych z hormonami.

Zasoby wykorzystane do napisania tego artykułu

 • CoQ10 i estrogen:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22429079 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15229471

 • CoQ10 i testosteron:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20842689 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17713111

 • CoQ10 i hormony tarczycy:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20372782 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15270662

 • CoQ10 i hormony nadnerczy:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17228336

 • CoQ10 i hormon wzrostu:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15922010

 • CoQ10, insulina i poziom cukru we krwi:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16979450 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20413884

 • CoQ10 i melatonina:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16626982 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21245790

 • Działanie przeciwzapalne:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21682758

 • Podsumowanie efektów hormonalnych:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6195211/

Zarejestruj się do naszego newslettera i otrzymaj 10% zniżki na Twoje następne zamówienie

Który produkt potrzebuję?